Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage

Sterkt støyende arbeider

I perioden 14.juni til 30.september vil det foregå arbeider i kategorien «sterkt støyende» i sammenheng med utbygging av Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage i Langåsveien 18.

Oslo kommune skal bygge et nytt bygg som inneholder flerbrukshall, barnehage og forsamlingslokale.

Hvordan blir bygget?

Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage får beliggenhet i Korsvoll idrettspark. 

Bygget blir over tre plan med et totalt bruksareal på 3952 m². Flerbrukshallen får en spilleflate med standard størrelse (45 x 25 m) samt 200 publikumsplasser. Barnehagen vil ha 4 avdelinger og et areal på ca. 617 m². Det nye forsamlingslokalet erstatter dagens Korsvollhus.

I tilknytning til det nye bygget skal det opparbeides utomhusanlegg til flerbrukshallen, utomhusanlegg til barnehagen, samt en parkeringsplass for biler og sykler. Det skal også opparbeides en gangforbindelse som går fra Korsvållbråtan i øst, gjennom idrettsparken, og som koples opp mot eksisterende turveinett.

Hva skjer når?

  • Planlagt oppstart: Høst 2020
  • Planlagt ferdigstillelse: Sommer 2022

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise i to deler, som vil være å opparbeide Åmotveien med fortau og å bygge Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage. Vi inngikk kontrakt med totalentreprenør Georg Andresen og sønner AS 28. oktober 2020.

Det er gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen i reguleringen om at Åmotveien skal ferdigstilles før byggingen av flerbrukshallen kan starte. Åmotveien vil bli ferdigstilt mot slutten av byggingen av flerbrukshallen. Det er opparbeidet fortau langs Åmotveien, slik at ferdsel kan skje på trygg måte.

Se brev om dispensasjon fra Plan- og bygningsetaten

Naboinformasjon

Beliggenhet

Langåsveien 16 og 18, Korsvoll idrettspark, bydel Nordre Aker

Miljø og energi

  • Byggingen vil foregå fosilfritt. Det vil si at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel.
  • Bygget føres opp som passivhus, og vil ha grønt tak samt en brønnpark med varmepumpe.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre

Involverte i prosjektet

  • Arkitekt: Hille Melbye AS
  • Totalentreprenør: Georg Andresen og sønner AS
  • Landskapsarkitekt: Rambøll
  • Prosjekteringsgruppe: Rambøll og Hille Melbye AS

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Ingunn Olsen

Mobilnummer
90 55 77 53

E-post

Prosjektleder

Espen Foss Johansen

Mobilnummer
91 69 09 71

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Telefon
2180 2180

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4