Slik bygger vi Oslo

Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage

Oslo kommune skal bygge et nytt bygg som inneholder flerbrukshall, barnehage og forsamlingslokale.

Det nye bygget får beliggenhet i Korsvoll idrettspark. 

Bygget blir over tre plan med et totalt bruksareal på 3952 m². Flerbrukshallen får en spilleflate med standard størrelse (45 x 25 m) samt 200 publikumsplasser. Barnehagen vil ha 4 avdelinger og et areal på ca. 617 m². Det nye forsamlingslokalet erstatter dagens Korsvollhus.

I tilknytning til det nye bygget skal det opparbeides utomhusanlegg til flerbrukshallen, utomhusanlegg til barnehagen, samt en parkeringsplass for biler og sykler. Det skal også opparbeides en gangforbindelse som går fra Korsvållbråtan i øst, gjennom idrettsparken, og som koples opp mot eksisterende turveinett.

Hva skjer når?

  • Planlagt oppstart: Høst 2020
  • Planlagt ferdigstillelse: Sommer 2022

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise i to deler. Første del er å opparbeide Åmotveien med fortau, andre del er å bygge Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage. Anskaffelsen av totalentreprenør ble lagt ut på Doffin 12. juni 2020. Vi tar sikte på kontraktsinngåelse i starten av oktober 2020.

Naboinformasjon

Beliggenhet

Langåsveien 16 og 18, Korsvoll idrettspark, bydel Nordre Aker

Miljø og energi

  • Byggingen vil foregå fosilfritt. Det vil si at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel.
  • Bygget føres opp som passivhus, og vil ha grønt tak samt en brønnpark med varmepumpe.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre

Involverte i prosjektet

  • Arkitekt: Hille Melbye AS
  • Landskapsarkitekt: Rambøll
  • Prosjekteringsgruppe: Rambøll og Hille Melbye AS

Kontakt oss

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Prosjektleder

Espen Foss Johansen

Mobilnummer
916 90 971

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
974 08 707

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4