Hovseter skole utvidelse

Oslo kommune skal bygge ut Hovseter skole. Eksisterende skolebygg totalrehabiliteres, det skal settes opp et nytt bygg på tomten og etableres en ny flott skolepark.

Naboinformasjon

Her finner du aktuell naboinformasjon om prosjektet.

Hvordan blir Hovseter skole?

Hovseter skole skal utvides fra dagens elevkapasitet på 540 elever til 720 elever.

Det eksisterende skoleanlegget ble bygget i 1974, og skal totalrehabiliteres. Et nytt skolebygg skal etableres i Hovseterveien 72 og vil inneholde spesialutstyrte rom, bibliotek, ungdomsklubb og areal for skolehelsetjeneste.

Utearealet skal oppgraderes og utvides til også å omfatte områder i Landingsveien 10, hvor et bygg som står på tomten i dag skal rives. Her etableres en ny skolepark som også kommer nærmiljøet til gode. Hovseter torg skal oppgraderes med blant annet nye møbler og belysning.

Miljø og energi

Byggeplassen til Hovseter skole er fossilfri. Det vil si at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller bruke biodrivstoff. Oppvarming og byggtørk skal gjøres utslippsfritt, ved bruk av strøm eller annen nullutslippsteknologi. Dette bidrar til mindre luft og støyforurensning enn tradisjonelle byggeplasser.

I tillegg skal ferdigstilte bygg tilfredsstille følgende krav:

  • Nybygg: Passivhusstandard og nærnullenergibygg (nZEB)
  • Eksisterende bygg: Passivhusstandard

Hva skjer når?

  • Planlagt oppstart: Februar/mars 2022
  • Planlagt ferdigstillelse, eksisterende bygg: Vår 2024
  • Planlagt ferdigstillelse, nybygg: Høst 2024

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Betonmast Asker og Bærum er kontrahert som totalentreprenør.

Beliggenhet

Hovseter skole ligger ved Hovseter torg i Bydel Vestre Aker. Besøksadressen er Hovseterveien 74.

Hvem er ansvarlig?

Utdanningsetaten er bestiller og leietaker av det ferdige bygget.

Oslobygg KF er byggherre.

Involverte i prosjektet:

  • Totalentreprenør: Betonmast Asker og Bærum AS
  • Arkitekt: Arkitektkontoret Gasa AS
  • Landskapsarkitekt: Rambøll
  • Prosjekteringsgruppe: Asplan Viak

Følg Oslobygg

Kontakt oss

Kommunikasjonsrådgiver, Oslobygg
Marit Falkum Enerhaug
Prosjektleder, Oslobygg
Andreas Halsebakke
Prosjektleder, Betonmast Asker og Bærum AS
Audun Weltzien
Oslobygg KF
Telefon