Grenseveien - tilrettelegging for syklende

Bymiljøetaten er i gang med å etablere et tilbud for syklende i Grenseveien gjennom krysset med Økernveien.

Hva skal vi gjøre?

I Grenseveien er vi i gang med å etablere omtrent 200 meter sykkelfelt på strekningen mellom Hovinveien og Haslevollen. Strekningen mellom Økernveien og Haslevollen er utvidet omtrent fem meter for å få plass til sykkelfelt. Mellom Hovinveien og Økernveien vil det bli sykkelfelt på deler av strekningen. Her kan du se illustrasjon av hvordan gata planlegges bygd ut:

Som en del av prosjektet er det også skiltet kollektivfelt i Økernveien og i Grenseveien mellom Hovinveien og Økernveien.

Når skjer dette?

Arbeidene nord for Økernveien ble gjennomført august – desember 2022.

Arbeidene sør for Økernveien startet opp i april 2023 og er planlagt ferdigstilt sommeren 2024.

Videre arbeid i Grenseveien

Hele Grenseveien fra Carl Berners plass til Helsfyr inngår i Plan for sykkelveinettet.

På strekningen Helsfyr til Økernveien er det gjennomført konseptvalg i 2022. Forprosjekt ble startet opp i 2023.

På strekningen Carl Berners plass til Økernveien er det planlagt oppstart av konseptvalg i 2024.

Hvorfor gjør vi dette?

Grenseveien inngår i Plan for sykkelveinettet som ble vedtatt i 2018. Med dette tiltaket ønsker vi å øke fremkommeligheten for syklende gjennom et av de største kryssene i Grenseveien.