Grenseveien - tilrettelegging for syklende

Bymiljøetaten skal etablere et tilbud for syklende i Grenseveien gjennom krysset med Økernveien.

Hva skal vi gjøre?

I Grenseveien er vi i gang med å etablere omtrent 200 meter sykkelfelt på strekningen mellom Hovinveien og Haslevollen. Av plasshensyn vil Grenseveien utvides mot nord mellom Økernveien og Haslevollen. Det er også behov for å fjerne muligheten for venstresving inn i Økernveien mot Tøyen for trafikken fra Grenseveien i sør.

Som en del av prosjektet vurderes det også skilting av kollektivfelt i Grenseveien mellom Hovinveien og Økernveien.

Når skjer dette?

Arbeidet startet opp august 2022 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022.

Videre arbeid i Grenseveien

Hele Grenseveien fra Carl Berners plass til Helsfyr inngår i Plan for sykkelveinettet.

På strekningen Helsfyr til Økernveien er det gjennomført konseptvalg i 2022. Planen er å starte forprosjekt i 2023.

På strekningen Carl Berners plass til Økernveien er det planlagt oppstart av konseptvalg i 2023.

Hvorfor gjør vi dette?

I Oslo har vi utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Derfor er det nødvendig å legge bedre til rette for gående og syklende. Grenseveien inngår i Plan for sykkelveinettet som ble vedtatt i 2018.

Med dette tiltaket ønsker vi å øke fremkommeligheten for syklende gjennom et av de største kryssene i Grenseveien.