Område Fornebuporten

Naboinformasjon spesielt for området rundt Fornebuporten på Fornebu. Denne nettsiden oppdateres fortløpende med informasjon.

Status arbeider på trekant-tomten/ Norwegian-tomten

03.09.2021
Området er gjerdet inn og klargjort for anleggsarbeid. Den nye adkomstveien til Norwegian er etablert og vi setter opp et tett gjerde mellom veien og byggeplassen. Når dette gjerdet er på plass stenger vi nåværende adkomst og åpner veien for trafikk. Veien skal ikke brukes til anleggstrafikk fra vårt område.


I neste uke starter vi opp med å fremgrave infrastruktur i bakken som skal legges om. Spuntriggen, som er en stor og høy anleggsmaskin kommer også på plass i løpet av uken og det skal klargjøres for spuntarbeidet som trolig starter opp i opp i uke 37. Dette er sterkt støyende arbeid som vil pågå i cirka tre uker.


Fornebubanen har fått støydispensasjon til sterkt støyende arbeider med impulslyd (spunting, pæling, boring og pigging): Mandag - fredag kl. 08:00 - kl. 17:00 med faste pauser på minimum 1 time per dag. Denne timen avtales med Lysaker idrettsbarnehage.


Støydispensasjonen i sin helhet finner dere her.

Avbøtende tiltak mot støv

Det kan tidvis bli mye støv fra anleggsområdet. Vår entreprenør vil ta i bruk vannkanoner og andre avbøtende tiltak for å holde støvet i sjakk. Vi har montert støvmålere som måler støvmengder kontinuerlig og vi er pålagt strenge utslippskrav fra myndighetene. 

Hvor finner jeg informasjon?

  • Vi vil med jevne mellomrom sende ut lokale oppdateringer som dette via SMS. Den samme informasjonen finner du også på våre nettsider.
  • Facebook og Instagram oppdaterer vi jevnlig med smått og stort om anleggsdriften.
  • I vår publikumsmodell kan du se skisser over de ulike stasjonsområdene og lese deg opp på fremdrift i anleggsarbeidene.
  • Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev der du får siste nytt om hele strekningen fra Fornebu – Majorstuen.

Dersom du har spørsmål eller innspill til oss, kan du ta kontakt på
kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no