Slik søker du om skoleplass

For å få plass på en videregående skole må du selv søke om plass.

Slik søker du

Du søker på videregående skole på vigo.no.

Hva kan du søke på?

Hvor kan du søke?

Hvem har rett til videregående opplæring?

Les om hvem som har rett til videregående opplæring.

Hvordan behandles søknaden?

Les om inntaksregler og poengberegning.

Hvordan svarer du på tilbud om skoleplass/ventelisteplass?

Frammøte første skoledag

Du må møte første skoledag på den skolen hvor du har fått plass, ellers mister du plassen din. Les mer om tap av skoleplass ved manglende frammøte.

Opprykk fra venteliste etter skolestart

Eventuelle ledige plasser fylles opp fra venteliste til og med to uker etter skolestart. Les mer om eventuelle ledige plasser.

Kontakt Inntakskontoret

Inntakskontoret

Telefon: 23 05 10 02
E-post:

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Inntakskontorets fysiske mottak er for tiden stengt av hensyn til smittevern. Kontakt oss på e-post eller telefon.

Telefontider
Mandag - torsdag: kl. 12:00-15:00
Fredag: kl. 12:00-14:00