Poengtabeller for videregående skoler i Oslo

Her finner du to tabeller. Den ene tabellen viser hvilken inntakspoengsum søkerne måtte ha for å få plass på Vg1. Den andre tabellen viser gjennomsnittlig inntakspoengsum for skolens elever på Vg1.

Tabellene gjelder kommunale skoler.

Hvilken poengsum måtte søkerne ha for å få plass på Vg1?

Nedre poenggrense for inntak er inntakspoengsummen til den sist inntatte søkeren (den med lavest poengsum). Den viser hvilken inntakspoengsum søkerne måtte ha for å komme inn på ulike skoler og utdanningsprogrammer.

Last ned:

Poenggrensene for inntak avhenger av forholdet mellom antall søkere og antall plasser og kan variere fra år til år. Tabellen kan derfor bare brukes veiledende når du søker på videregående skole.
Poenggrensene for det kommende inntaket vil ikke være kjent før inntaket er foretatt.

Gjennomsnittlig inntakspoengsum for Vg1

Tabellene nedenfor viser gjennomsnittlig inntakspoengsum for skolenes elever på de ulike utdanningsprogammene.

Last ned:

Elevenes gjennomsnittlige inntakspoengsum forteller noe om skolens elevgrunnlag, mens nedre poenggrense for inntak forteller hvilken poengsum søkerne måtte ha for å komme inn. Gjennomsnittlig inntakspoengsum for skolens elever vil derfor alltid være høyere enn nedre poenggrense for inntak.

Poengberegning for inntak til Vg1