Talent- og spesialtilbud

Talentfulle elever i grunnskolen

Hvis du har en spesiell interesse for eller er flink i noen fag, legges det til rette for ekstra utfordringer i disse fagene. Ta kontakt med din skole for å få vite mer om tilbudet.

Talentsatsing i matematikk

Elever på 8. og 9. trinn med særlige forutsetninger i og interesse for matematikk tilbys mulighet til faglig fordypning og støtte til raskere progresjon.

  • Undervisningen går over to klokketimer én dag i uken, etter vanlig undervisningstid.
  • Vi har undervisning på seks ulike skoler
  • Du melder deg på via faglærer på egen skole

Grunnskoleeksamen før 10. trinn

Elever som har forutsetninger for det har anledning til å ta grunnskoleeksamen tidligere enn 10. trinn. Ta kontakt med din skole for informasjon.

Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

Elever på ungdomstrinnet kan ta fag på videregående nivå.