Talentfulle elever i grunnskolen

Hvis du har en spesiell interesse for eller er flink i noen fag, legges det til rette for ekstra utfordringer i disse fagene. Ta kontakt med din skole for å få vite mer om tilbudet.

Grunnskoleeksamen før 10. trinn

Elever som har forutsetninger for det har anledning til å ta grunnskoleeksamen tidligere enn 10. trinn. Ta kontakt med din skole for informasjon.

Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

Elever på ungdomstrinnet kan ta fag på videregående nivå.