Tilskudd til reisekort for elever i privatskole

Elever ved privatskoler som har fått innvilget gratis skoleskyss med kollektiv transport, får utbetalt et tilskudd tilvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

Sjekk hvem som har rett til gratis skoleskyss.

Slik utbetales tilskuddet:

  • Tilskuddet beregnes ut fra prisen for 30-dagers billett for barn/ungdom i perioden.
  • Tilskuddet utbetales to ganger i året: i desember (4 måneder) og juni (6 måneder).
  • Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som søker har registrert hos Oslo kommune.