Tilskudd til reisekort for elever i privatskole

Elever ved privatskoler som har fått innvilget gratis skoleskyss med kollektiv transport, får utbetalt et tilskudd tilvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

Sjekk hvem som har rett til gratis skoleskyss.

Slik utbetales tilskuddet: