Høringsinnspill til skolebehovsplan 2022-2031

Spørsmål kan sendes til skolebehovsplanen@osloskolen.no.