Satser for godtgjørelse av prøvenemnder

Følgende satser gjelder for prøver avlagt etter 1. juli 2016.

Prøvenemndarbeidssatser

  • Kurs/ møter i regi av Utdanningsetaten (inntil fire timer - halvannen dag): 300 kroner
  • Kurs/ møter i regi av Utdanningsetaten (over fire timer - en dag): 600 kroner
  • Observatør på fag-/svenneprøver: 600 kroner

Fag/svenneprøver

  • Leder per kandidat: 1 897 kroner
  • Medlem per kandidat: 1 419 kroner
  • Kilometergodtgjørelse per kilometer: 4,10 kroner
  • Oslo tillegg per kilometer: 0,20 kroner
  • Passasjertillegg per kilometer: 1,00 kroner

Tapt arbeidsfortjeneste

Arbeidstakere får dekket timelønn med maks 480 kroner per time (inntil 7,5 timer per dag) eller 3602 kroner per dag. Timelønn dokumenteres med kopi av lønnsslipp.

Selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste med maks 480 kroner per time (inntil 7,5 timer per dag), eller 3602 kroner per dag. Timesats beregnes på bakgrunn av innsendt ligningsattest (pensjonsgivende inntekt ÷1950 timer).

Praksis for honorering/godtgjøring

Diett/kostgodtgjørelse benyttes normalt ikke i Oslo, og innvilges kun etter særskilt avtale.

I helt spesielle tilfeller vil det være nødvendig for prøvenemndene å jobbe utover normal arbeidstid, derfor vil det utover 8 timers arbeidsdag og etter avtale, utbetales en timesats på 170 kroner for inntil 5 timer og en kostgodtgjørelse på 250 kroner.

Dette gjelder kun i forbindelse med selve prøveavleggelsen og gjelder ikke ved møter og/eller for- og etterarbeid. Maks utbetaling per dag er totalt 3602 kroner.

Honorarer inkluderer alt prøvenemndsarbeid for kandidaten/kandidatene.

Der hvor prøvenemnda har en kontaktperson/administrator som mottar oppmeldinger og deretter fordeler disse til de andre, honoreres kontaktperson med 100 kroner per prøve.

Yrkesutvalg

Prøvenemndsmedlemmer i yrkesutvalg honoreres med 300 kroner for møte inntil fire timer og 600 kroner for møte over fire timer.