Egenerklæringsskjema for praksiskandidater i yrkesfag

For å ta fag-/svenneprøve som praksiskandidat i enkelte fag må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Det legges ved søknaden sammen med annen dokumentasjon.