Yrkesopplæringsnemnda

Vi har et utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet i Oslo. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representerte.

Mandatet vårt

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Utdanningsetaten, etter fullmakt fra byrådet, for perioden 2020–2023. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.

Nemnda består av 9 representanter, seks fra partene i arbeidslivet, en fra Utdanningsforbundet, en fra Elevorganisasjonen og en fra Lærlingrådet i Oslo.

Nemnda er konstituert med Benedicte Røer som leder og Harald Braathen som nestleder. De bytter verv mellom seg etter to år.

Tom Willy Pettersen fra LO Oslo er observatør.

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo 2020 - 2023
OrganisasjonMedlemVaramedlem
NHO Viken og OsloBenedicte Røer (leder)Johannes Gulbrandsen
LO OsloHarald Braathen (nestleder)Kai-Otto Helmersen
LO OsloCathrin SnareAnna Elisabeth Uran
SpekterYvonne S. Nabben Kari Kolle Steinrud
VirkeSandra Marie HerlungHelene Ytteborg
YSMona Bjørnstad Irene Memia Mejri
UtdanningsforbundetJannicke Hestås MinkenOdd Erling Olsen
ElevorganisasjonenKnut Amadeus Vaage-KowalzikCaroline Bakke-Mathiesen
LærlingrådetPål André GustavsenVeronica Lona

Møter i Yrkesopplæringsnemnda

Kommende møter

  • 12. september 2023 (avholdt)

  • 17. oktober 2023

  • 14. november 2023

Tidligere møter

Kontaktinformasjon

Anita Tjelta
Avdelingsdirektør
Telefon: 97027760
E-post: anita.tjelta@ude.oslo.kommune.no