Til innhold
Fag- og yrkesopplæring

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Oslo kommune åpner for gjennomføring av fag- og svenneprøver etter påske.

Kontakt

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Byrådet for perioden 2016–2019. Nemnda består av ni representanter. Seks representerer partene i arbeidslivet, to representerer Oslo kommune og én representerer elever/lærlinger. Se oversikt over yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, NAV Oslo, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund er representert med hver sin observatør med talerett. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.


Anita Tjelta

Avdelingsdirektør

Telefon: 970 27 760

E-post: