Yrkesopplæringsnemnda

Vi har et utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet i Oslo. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representerte.

Mandatet vårt

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Utdanningsetaten, etter fullmakt fra byrådet, for perioden 2020–2023. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.

Nemnda består av 9 representanter, seks fra partene i arbeidslivet, en fra Utdanningsforbundet, en fra Elevorganisasjonen og en fra Lærlingrådet i Oslo.

Nemnda er konstituert med Benedicte Røer som leder og Harald Braathen som nestleder. De bytter verv mellom seg etter to år.

Tom Willy Pettersen fra LO Oslo er observatør.

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo 2020 - 2023
OrganisasjonMedlemVaramedlem
NHO Viken og OsloBenedicte Røer (leder)Johannes Gulbrandsen
LO OsloHarald Braathen (nestleder)Kai-Otto Helmersen
LO OsloCathrin SnareAnna Elisabeth Uran
SpekterYvonne S. Nabben Kari Kolle Steinrud
VirkeSandra Marie HerlungHelene Ytteborg
YSMona Bjørnstad Irene Memia Mejri
UtdanningsforbundetRune Lang Odd Erling Olsen
ElevorganisasjonenAleksander NawracalaNikolai Sogn
LærlingrådetPål André GustavsenVeronica Lona

Møter i Yrkesopplæringsnemnda

Kommende møter

  • 28. mars 2023 (fellesmøte med nemnda i Viken)

  • 06. juni 2023

  • 12. september 2023

  • 17. oktober 2023

  • 14. november 2023

Tidligere møter

Kontaktinformasjon

Anita Tjelta
Avdelingsdirektør
Telefon: 97027760
E-post: anita.tjelta@ude.oslo.kommune.no