Yrkesopplæringsnemnda i Oslo

Kontakt

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Yrkesopplæringsnemda har et utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet i Oslo. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representerte i nemnda.

Mandatet til nemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for  utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Byrådet for perioden 2020–2023. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.

Nemnda består av åtte representanter, seks fra partene i arbeidslivet, en fra Utdanningsforbundet og en fra Elevorganisasjonen.

Nemnda er konstituert med Harald Bråthen som leder og Nina Solli som nestleder. De bytter verv mellom seg etter to år. Tom Willy Pettersen fra LO Oslo er observatør.

 • NHO Viken Oslo: Nina Solli, vara Morten Nygård Bakke
 • Virke: Sonja Lovise Berg, vara Tormod Skjerve
 • Spekter: Yvonne S. Nabben, vara Christina S. Wiggen
 • LO Oslo: Harald Braathen, vara Kai-Otto Helmersen
 • LO Oslo: Helge Sporsheim, vara Anna Elisabeth Uran
 • YS: Mona Bjørnstad, vara Irene Memia Mejri
 • Elevorganisasjonen: Eivind Johannesen, vara Lotsberg Edvard Botterli Udnæs
 • Utdanningsforbundet: Rune Lang, vara Odd Erling Olsen

I tillegg kan følgende personer møte i nemnda:

 • Sofie Haug Changezi, elev- og lærlingombud
 • Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør
 • Trond Lien, divisjonsdirektør VVF
 • Anita Tjelta, avdelingsdirektør fagopplæring
 • Jan Tvedt, nestleder fagopplæring

Møter i Yrkesopplæringsnemnda


Anita Tjelta

Avdelingsdirektør

Telefon: 97 02 77 60

E-post: