Fag- og yrkesopplæring

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Kontakt

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Byrådet for perioden 2020–2023.

Nemnda består av åtte representanter. Seks representerer partene i arbeidslivet, én representerer Utdanningsforbundet og én representerer Elevorganisasjonen. Se oversikt over yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.


Anita Tjelta

Avdelingsdirektør

Telefon: 970 27 760

E-post: