Fag- og yrkesopplæring

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.