Yrkesopplæringsnemnda

Vi har et utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet i Oslo. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representerte.

Mandatet vårt

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Nemnda skal særlig fremme forslag for utvikle kvalitet og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra. Nemnda skal dessuten arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og ellers være arbeidslivets talerør overfor fylkeskommunen i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er oppnevnt av Utdanningsetaten, etter fullmakt fra byrådet, for perioden 2020–2023. Utdanningsetaten er sekretariat for nemnda.

Nemnda består av 9 representanter, seks fra partene i arbeidslivet, en fra Utdanningsforbundet, en fra Elevorganisasjonen og en fra Lærlingrådet i Oslo.

Nemnda er konstituert med Ole Kristian Bratset som leder og Harald Braathen som nestleder. De bytter verv mellom seg etter to år.

Tom Willy Pettersen fra LO Oslo er observatør.

Sammensettingen av yrkesopplæringsnemnda
OrganisasjonMedlemVara
NHO Viken og OsloOle Kristian Bratset (leder)Benedicte Røer
LO OsloHarald Braathen (nestleder)Kai-Otto Helmersen
SpekterYvonne S. NabbenChristina S. Wiggen
VirkeKristine BettumPål Thygesen
YSMona BjørnstadIrene Memia Mejri
LO OsloHelge SporsheimAnna Elisabeth Uran
UtdanningsforbundetRune Chr. LangOdd Erling Olsen
ElevorganisasjonenAleksander NawracalaNikolai Sogn
Lærlingrådet i OsloVeronica LonaPål André Gustavsen

Møter i Yrkesopplæringsnemnda

Kommende møter

  • 12. september
  • 11. oktober (fellesmøte med nemnda i Viken)
  • 7. november

Tidligere møter

Kontaktinformasjon

Anita Tjelta
Avdelingsdirektør
Telefon: 97027760
E-post: anita.tjelta@ude.oslo.kommune.no