Til innhold

Prøvenemnd

Utbetaling av honorar til prøvenemnder (for prøver før 01.08.2017)

  • Du må fylle ut honorarskjema fortløpende.
  • Honorarskjema og vedlegg må være hos Avdeling for fagopplæring seneste den 19. hver måned – for utbetaling den 12. påfølgende måned. 
  • Bedriften/arbeidsgiver må signere på eget skjema ved krav om tapt arbeidsfortjeneste. Tapt arbeidsfortjeneste vil blir beregnet ut i fra innsendt dokumentasjon (lønnsslipp/ligningsattest).
  • Satser for godtgjørelse.

1. Last ned skjema for godtgjøring (excel 0,1 MB).

2. Fyll ut skjemaet digitalt.

3. Skriv ut og send ferdig utfylt skjema til:

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Utbetaling av honorar til prøvenemnder  (for prøver etter 01.08.2017)

  • Du må fylle ut godtgjøring/godtgjøringsskjema fortløpende.
  • Godtgjøring/godtgjøringsskjema og vedlegg må være hos Avdeling for fagopplæring seneste den 19. hver måned – for utbetaling den 12. påfølgende måned. 
  • Satser for godtgjørelse. 
  1. Last ned skjema for godtgjøring (excel 0,1 MB). 
  2. Fyll ut skjemaet digitalt.
  3. Skriv ut og send ferdig utfylt skjema til:

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Skjemaer til fag-/svenne- eller kompetanseprøve

Protokoller sendes i posten til

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Søknader og andre henvendelser sendes på e-post:

pn@ude.oslo.kommune.no

Bruke egen bil

Utdanningsadministrasjonen kan gi enkeltsamtykke til tilfeldig bruk av egen bil hvor dette er formålstjenlig for utførelsen av tjenesten vurdert i forhold til bruk av andre transportmidler som offentlig transport eller drosje. Du kan søke om å benytte egen bil i prøvenemndsarbeidet. Søknaden gjelder kun for én prøve eller en runde med prøver som avlegges samtidig. Søknaden må sendes før prøven er avhold. Skjema for å søke om å bruke egen bil i prøvenemndsarbeid (PDF).

Skjemaet sendes til pn@ude.oslo.kommune.no

Innstilling til fag- /svenneprøvemedalje

Kontaktinformasjon

Administrasjon

Sekretær

Eva Waage
Mobil: 23 05 10 07
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
E-post:

Nestleder - seksjonssjef - bedriftsveiledning

Jan Tvedt
Mobil: 916 53 391
E-post:

Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Informasjon

Informasjonsmedarbeider

Lars Lindland
Mobil: 960 91 899
E-post:

Prosjekter

Prosjektleder

Kristin Berghundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post: