Fag- og yrkesopplæring

Prøvenemnd

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Informasjon om utbetaling av honorar og skjemaer for fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve i Oslo.

Utbetaling av honorar til prøvenemnder

 • Du må fylle ut godtgjøringsskjema fortløpende.
 • Godtgjøringsskjema og vedlegg må være hos avdeling for fagopplæring senest den 15. hver måned – for utbetaling den 12. påfølgende måned.
 • Utbetaling av godtgjøring skjer ikke før vi har mottatt prøveprotokoll.
 • Avtale om ekstra tid, kjøregodtgjørelse, observering samt kurs eller møte må avtales med avdeling for fagopplæring.
 • Satser for godtgjørelse

Honorarskjema for fag-/svenneprøver som er avholdt i bedrift eller prøvestasjon

 1. Last ned skjema for godtgjøring etter 01.01.2020 - Bedrift (excel 0,1 MB).
 2. Last ned skjema for godtgjøring etter 01.01.2020 - Prøvestajon (excel 0,1 MB).
 3. Fyll ut skjemaet digitalt.
 4. Skjemaet sendes til pn@ude.oslo.kommune.no
  Eller skriv ut og send ferdig utfylt skjema til:
  Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
  Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Skjemaer til fag-/svenne- eller kompetanseprøve

Protokoller sendes i posten til

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Søknader og andre henvendelser sendes på e-post:

pn@ude.oslo.kommune.no

Oppnevning av nye prøvenemnder

Partene i arbeidslivet sender inn forslag til nye prøvenemnder. Prøvenemndene blir oppnevnt for en periode på fire år av avdeling for fagopplæring. Neste periode er 2020–2024. Bruk skjema under for å stille forslag om nye prøvenemnder.

Forslagene sendes til pn@ude.oslo.kommune.no.

Bruke egen bil

Utdanningsetaten kan gi enkeltsamtykke til tilfeldig bruk av egen bil hvor dette er formålstjenlig for utførelsen av tjenesten vurdert i forhold til bruk av andre transportmidler som offentlig transport eller drosje. Du kan søke om å benytte egen bil i prøvenemndsarbeidet. Søknaden gjelder kun for én prøve eller en runde med prøver som avlegges samtidig. Søknaden må sendes før prøven er avholdt. Skjema for å søke om å bruke egen bil i prøvenemndsarbeid (PDF).

Skjemaet sendes til pn@ude.oslo.kommune.no

Innstilling til fag- eller svenneprøvemedalje

Retningslinjer for prøvenemdsmedlemmer

ID-kort for prøvenemnder

Her kan du bestille ID-kort. For å bestille beviset må du ha et bilde av deg selv tilgjengelig for opplasting.

Krav til foto

 • ​Fotografiet skal vise ansiktet og må tas rett forfra
 • Fotoet skal vise hele hodet . Ansiktet skal dekke 70–80 % av bildeflaten
 • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger
 • Useriøst foto blir avvist

Logg inn med dette brukernavnet og passordet:

 • Brukernavn: prove03
 • Passord: IDprove03

Bestill ID-kort her

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Konstituert avdelingsdirektør

Jan Tvedt
E-post:

Konstituert seksjonssjef - bedriftsveiledning

Hans-Erik Slokvik
Mobil: 990 36 502
E-post:

Nestleder - Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Prosjektmedarbeider

Marit Strand
Mobil: 907 35 922
E-post:

Informasjonsmedarbeider

Ole Kristian Grønneng
Mobil: 944 97 901
E-post: