Til innhold

Prøvenemnd

Informasjon om utbetaling av honorar og skjemaer til fag- svenne- eller kompetanseprøve i Oslo.

Utbetaling av honorar til prøvenemnder

  • Du må fylle ut godtgjøring/godtgjøringsskjema fortløpende.
  • Godtgjøring/godtgjøringsskjema og vedlegg må være hos Avdeling for fagopplæring seneste den 19. hver måned – for utbetaling den 12. påfølgende måned.
  • Fristen for innsending av godtgjøringsskjema er 13. desember - for utbetaling den 12. januar
  • Satser for godtgjørelse. 

Honorarskjema for fag-/svenneprøver som er avholdt i bedrift

  1. Last ned skjema for godtgjøring - Bedrift (excel 0,1 MB).
  2. Fyll ut skjemaet digitalt.

Honorarskjema for fag-/svenneprøver som er avholdt i prøvestasjon

  1. Last ned skjema for godtgjøring - Prøvestasjon (excel 0,1 MB). 
  2. Fyll ut skjemaet digitalt.

Skriv ut og send ferdig utfylt skjema til:
Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Skjemaer til fag-/svenne- eller kompetanseprøve

Protokoller sendes i posten til

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Søknader og andre henvendelser sendes på e-post:

pn@ude.oslo.kommune.no

Bruke egen bil

Utdanningsadministrasjonen kan gi enkeltsamtykke til tilfeldig bruk av egen bil hvor dette er formålstjenlig for utførelsen av tjenesten vurdert i forhold til bruk av andre transportmidler som offentlig transport eller drosje. Du kan søke om å benytte egen bil i prøvenemndsarbeidet. Søknaden gjelder kun for én prøve eller en runde med prøver som avlegges samtidig. Søknaden må sendes før prøven er avhold. Skjema for å søke om å bruke egen bil i prøvenemndsarbeid (PDF).

Skjemaet sendes til pn@ude.oslo.kommune.no

Innstilling til fag- /svenneprøvemedalje

Kontaktinformasjon

Administrasjon

Forværelse til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
E-post:

Nestleder - seksjonssjef - bedriftsveiledning

Jan Tvedt
Mobil: 916 53 391
E-post:

Seksjonssjef - prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post:

Økonomiansvarlig

Erdem Topal
Mobil: 960 91 986
E-post:

Informasjon

Informasjonsmedarbeider

Lars Lindland
Mobil: 960 91 899
E-post:

Prosjekter

Prosjektleder

Kristin Bergundhaugen
Mobil: 959 74 953
E-post:

Prosjektmedarbeider

Marit Strand
Mobil: 907 35 922
E-post: