Kontakt avdeling for fagopplæring

Vi er ansvarlige for å

  • godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter
  • gi råd og veiledning om opplæring i bedrift
  • være en støttespiller for bedrift og lærling
  • administrere fag- og svenneprøver
  • utstede kompetansebevis, fag- og svennebrev
  • arrangere fag- og svennebrevutdeling i Oslo rådhus for nye fagarbeidere og svenner
  • tilby kurs i fagopplæring til instruktører og faglige ledere
  • utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til bedrifter og opplæringskontor som har lærling)

Avdeling for fagopplæring er sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Les mer om Yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Skriv til oss

Du kan sende en skriftlig henvendelse til avdeling for fagopplæring i Oslo.
Du må logge deg inn med MinID. Vi gjør oppmerksom på at kontakskjema ikke er egnet for hastesaker.

Henvendelsesskjema

Postadresse

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Telefon

Sentralbord til avdeling for fagopplæring: telefon 23 05 10 07 (08.00–15.35)

Nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev om fagopplæring. Meld deg på her.