Skoleskyss

Skoleskyss for elever i videregående skole

Elever som bor i Oslo og reiser til en skole utenfor Oslo, kan få refundert ekstra soner. Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom kan har rett på drosjetransport.

Elever som bor i Oslo

Går du på skole i Oslo, har du ikke rett til gratis skoleskyss. Du må selv betale for reisekort fra Ruter.

Går du på en skole utenfor Oslo og trenger reisekort på mer enn 1 sone, kan du få refundert differansen mellom 1 sone og det antallet soner du trenger. Send søknad til postmottak@ude.oslo.kommune.no og merk søknaden med "skoleskyss søknad + skolens navn" i emnefeltet.

Elever som bor utenfor Oslo

Bor du utenfor Oslo og går på skole i Oslo, er det regionen der du bor som må sørge for skoleskyss.

Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan du søke om fast transport gjennom TT-ordningen. 

Hvis du ikke har rett til TT-kort, men har en funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom som gjør at du ikke kan bruke kollektivtransport, kan du ha rett til transport med drosje. Du kan også få midlertidig skyss ved utplassering i praksisperioder.

Ta kontakt med skolen din som bestiller skyss for deg.

Kontakt

Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål om skoleskyss.