Skoleskyss

Skoleskyss for deltakere i voksenopplæringen

Voksne som får grunnskoleopplæring i Oslo VO, har i noen tilfeller rett til skoleskyss.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

  • Deltakere med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom
  • Deltakere som bor mer enn 4 km fra skolen. Avstanden måles fra inngangsdøren der du bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. For å måle avstanden, kan du bruke Ruter eller Google Maps.

Hva kan du få?

Du kan få refusjon for reisekort med Ruter. 

Har du nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom og ikke kan bruke kollektivtransport, kan du ha rett til transport med drosje uavhengig av gangavstanden.

Slik søker du

Det er ingen søkandsfrist, du kan søke fortløpende. Vi behandler søknaden innen 3 uker.

 

Søk reisekort (logg inn)

Skolen behandler søknaden og sender deg et brev med avgjøreslen (vedtaksbrev).

Har du rett til gratis skoleskyss, må du kjøpe reisekortet selv. Etterpå kan du søke refusjon for utlegget fra ditt VO-senter.

Søk drosjetransport

Send søknad til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk søknaden med "skoleskyss søknad + skolens navn".

Du må dokumentere behovet for drosje med en legeattest eller lignende. Hvis dokumentasjonen inneholder personsensitive opplysninger, må du sende dette i posten eller overlevere det til ditt VO-senter.

Klage

Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagehandlingen er beskrevet i vedtaket du mottar.

Kontakt

Ta kontakt VO-senteret ditt hvis du har spørsmål om skoleskyss.