Prøver og kartlegginger i Osloskolen 2020-2021

Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

Tre ulike prøver

 1. Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. 
 2. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. 
 3. Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres.

Se mer informasjon om kartleggingsprøver og nasjonale prøver hos Udir

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 8. mars–16. april 2021

2.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 8. mars–16. april 2021

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i engelsk 8. mars –16. april 2021

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 16. april–30.april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 8. mars–16. april 2021
 • Overgangsprøve i regning 10. mai–11. juni 2021
 • Overgangsprøve i lesing 10. mai–11. juni 2021

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 31. august–25.september 2020
 • Nasjonal prøve i regning 31. august–25.september 2020
 • Nasjonal prøve i engelsk 31. august–25.september 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 14. – 20.jan. 2021

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 16. april–30.april 2021
 • Overgangsprøve i lesing 10. mai–11. juni 2021
 • Overgangsprøve i regning 10. mai–11. juni 2021

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i engelsk 31. august–25. september 2020
 • Nasjonal prøve i regning 31. august–25. september 2020
 • Nasjonal prøve i lesing 31. august–25. september 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 31. august–25.september 2020
 • Nasjonal prøve i lesing 31. august–25.september 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.