Prøver og kartlegginger i Osloskolen

Her finner du oversikt over felles prøver og kartlegginger som gjennomføres i Osloskolen, som nasjonale prøver, Osloprøver og andre kartleggingsprøver.

Tre forskjellige prøver gjennomføres i Oslo

Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

 • Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging.
 • Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.
 • Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres. Overgangsprøvene gjennomføres på 4. og 7. trinn i lesing og regning. Prøvene på 7. trinn er obligatoriske.

Se mer informasjon om kartleggingsprøver og nasjonale prøver hos Udir

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 13. mars – 5. mai 2023
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 13. mars– 5. mai 2023

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 17. oktober – 28. oktober 2022
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 17. oktober – 28. oktober 2022

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 8. mai – 26. mai 2023
 • Overgangsprøve i regning 24. april – 12. mai 2023
 • Overgangsprøve i lesing 24. april – 12. mai 2023

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i regning 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i engelsk 5. september – 30. september 2022

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 16. – 20. januar 2023

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 17. april – 28. april 2023
 • Overgangsprøve i regning 8. mai – 9. juni 2023
 • Overgangsprøve i lesing 8. mai – 9. juni 2023

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i engelsk 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i regning 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i lesing 5. september – 30. september 2022

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 5. september – 30. september 2022
 • Nasjonal prøve i regning 5. september – 30. september 2022

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no

Dato for prøver og kartlegginger i videregående skole

Vg1

 • Osloprøve i matematikk for Vg1 22. august – 9. september 2022

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.

På Utdanningsdirektoratet kan du ta nasjonale prøver eller kartleggingsprøver.