Eksamen og elevvurdering

Prøver og kartlegginger i Osloskolen 2020-2021

Hei! Vil du hjelpe til med å gjøre nettstedet enda bedre?

Vi ønsker å måle brukervennligheten på nettsidene. Alt du trenger å gjøre er å finne frem til informasjon på sidene. Testen er anonym og tar noen minutter.

Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

Tre ulike prøver

 1. Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. 
 2. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. 
 3. Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres.

Se mer informasjon om kartleggingsprøver og nasjonale prøver hos Udir

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 8. mars–16. april 2021

2.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 8. mars–16. april 2021

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 8. mars–16. april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i engelsk 8. mars –16. april 2021

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 16. april–30.april 2021
 • Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 8. mars–16. april 2021
 • Overgangsprøve i regning 10. mai–11. juni 2021
 • Overgangsprøve i lesing 10. mai–11. juni 2021

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 31. august–25.september 2020
 • Nasjonal prøve i regning 31. august–25.september 2020
 • Nasjonal prøve i engelsk 31. august–25.september 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 14. – 20.jan. 2021

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 16. april–30.april 2021
 • Overgangsprøve i lesing 10. mai–11. juni 2021
 • Overgangsprøve i regning 10. mai–11. juni 2021

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i engelsk 31. august–25. september 2020
 • Nasjonal prøve i regning 31. august–25. september 2020
 • Nasjonal prøve i lesing 31. august–25. september 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 31. august–25.september 2020
 • Nasjonal prøve i lesing 31. august–25.september 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.