Prøver og kartlegginger i Osloskolen 2021-2022

Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

Tre ulike prøver

 1. Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. 
 2. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. 
 3. Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres. Overgangsprøvene gjennomføres på 4. og 7. trinn i lesing og regning. Prøvene på 7. trinn er obligatoriske.

Se mer informasjon om kartleggingsprøver og nasjonale prøver hos Udir

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 14. mars–6. mai 2022
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 14. mars–6. mai 2022

2.trinn

 • Prøvene er avviklet fra og med skoleåret 2021-2022 

3. trinn

 • Prøvene gjennomføres ikke i skoleåret 2021-2022. Prøvene er planlagt gjennomført høsten 2022. 

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 19. april–29.april 2022
 • Overgangsprøve i regning 4. mai–3. juni 2022
 • Overgangsprøve i lesing 4. mai–3. juni 2022

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 6. september–1. oktober 2021
 • Nasjonal prøve i regning 6. september–1. oktober 2021
 • Nasjonal prøve i engelsk 6. september–1. oktober 2021

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 17. – 21.jan. 2022

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 19. april–29.april 2022
 • Overgangsprøve i regning 4. mai–3. juni 2022
 • Overgangsprøve i lesing 4. mai–3. juni 2022

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i engelsk 6. september–1. oktober 2021
 • Nasjonal prøve i regning 6. september–1. oktober 2021
 • Nasjonal prøve i lesing 6. september–1. oktober 2021

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 6. september–1. oktober 2021
 • Nasjonal prøve i lesing 6. september–1. oktober 2021

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i videregående skole

Vg1

 • Osloprøve i matematikk for Vg1P og Vg1T 14. mars-25. mars 2022

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.