Til innhold

Prøver og kartlegginger i Osloskolen 2017-2018

Oversikt over prøver og kartlegginger i Osloskolen 2017–2018. Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

Tre ulike prøver

 1. Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging.
 2. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.
 3. Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4. - og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres.

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018

2.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018
 • Statlig kartleggingsprøve i engelsk 12. mars-13. april 2018
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018

4. trinn

 • Overgangsprøve i lesing 14. mai-12. juni 2018 (frivillig)
 • Overgangsprøve i regning 14. mai-12. juni 2018 (frivillig) 
 • Osloprøve i naturfag 26, 27. april og 30. april 2018
 • Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 12. mars-13. april 2018 (frivillig)

5. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 16. oktober-3. november 2017
 • Nasjonal prøve i engelsk 16. oktober-3. november 2017
 • Nasjonal prøve i lesing 16. oktober-3. november 2017

Se resultatene for 5. trinn 2017.

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 11., 12. og 15. januar 2018 (frivillig)
 • Osloprøve i digitale ferdigheter 9., 10. og 13. november 2017

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 19., 20. og 23. april 2018
 • Overgangsprøve i lesing 14. mai-12. juni 2018 
 • Overgangsprøve i regning 14. mai-12. juni 2018

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 11. september-29. september 2017
 • Nasjonal prøve i engelsk 11. september-29. september 2017
 • Nasjonal prøve i lesing 11. september-29 september 2017

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 11. september-29. september 2017
 • Nasjonal prøve i lesing 11. september-29. september 2017
 • Felles heldagsprøve i matematikk 1. desember 2017

10. trinn

 • Osloprøve i digitale ferdigheter 9., 10., 11. og 12. oktober 2017 (frivillig)
 • Felles heldagsprøve i norsk hovedmål 23. november 2017
 • Felles heldagsprøve i norsk sidemål 24. november 2017
 • Felles heldagsprøve i engelsk 28. november 2017
 • Felles heldagsprøve i matematikk 10. april 2018 

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i videregående skole

Vg1

 • Læringsstøttende prøve i lesing 21. august-8. september 2017 (frivillig)
 • Læringsstøttende prøve i regning 21. august-8. september 2017 (frivillig*)
 • Læringsstøttende prøve i engelsk 21. august-8. september 2017 (frivillig)
 • Osloprøve i matematikk for 1P og 1T 5., 6. april og 9. og 10. april 2018 (frivillig*)
 • Felles heldagsprøve i engelsk fellesfag, studiespesialiserende 13. april 2018

*Læringsstøttende prøve i regning VG1 og Osloprøven i matematikk for 1P er obligatoriske i 17/18. Prøvene benyttes i forskningsprosjektet Program for bedre gjennomføring, spor 2.

Vg2

 • Felles heldagsprøve i matematikk R1 17. april 2018
 • Felles heldagsprøve i matematikk 2P 17. april 2018
 • Felles heldagsprøve i engelsk fellesfag 13. april 2018

Vg3

 • Felles heldagsprøve i norsk 20. april 2018
 • Felles heldagsprøve i matematikk 2PY, Påbygg, 17. april 2018
 • Felles heldagsprøve i kjemi 2 24. april 2018
 • Heldagsprøve i politikk og menneskerettigheter 24. april 2018

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.