Eksamen og elevvurdering

Prøver og kartlegginger i Osloskolen 2019-2020

Oversikt over prøver og kartlegginger i Osloskolen 2019-2020. Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

Tre ulike prøver

 1. Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. 
 2. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. 
 3. Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres.

Se mer informasjon om kartleggingsprøver og nasjonale prøver hos Udir

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 9. mars –29. mai 2020
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 9. mars –29. mai 2020

2.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 9. mars –29. mai 2020
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 9. mars –29. mai 2020

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 9. mars –29. mai 2020
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 9. mars –29. mai 2020
 • Statlig kartleggingsprøve i engelsk 9. mars –29. mai 2020

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 17. april og 6. mai 2020
 • Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 9. mars –29. mai 2020
 • Overgangsprøve i regning 11. mai–12. juni 2020
 • Overgangsprøve i lesing 11. mai–12. juni 2020

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 2. september–27. september 2019
 • Nasjonal prøve i regning 2. september–27. september 2019
 • Nasjonal prøve i engelsk 2. september–27. september 2019

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 16.–22. januar 2020
 • Osloprøve i digitale ferdigheter 1.– 29. november 2019

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 17. april– 6. mai 2020
 • Overgangsprøve i lesing 11. mai–12. juni 2020
 • Overgangsprøve i regning 11. mai–12. juni 2020

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i engelsk 2.–27. september 2019
 • Nasjonal prøve i regning 2.–27. september 2019
 • Nasjonal prøve i lesing 2.–27. september 2019

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 2.–27. september 2019
 • Nasjonal prøve i lesing 2.–27. september 2019

10. trinn

 • Osloprøve i digitale ferdigheter 1.– 29. november 2019

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i videregående skole

Vg1

 • Osloprøve for 1P og 1 T 26. mars–1.april 2020

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.