Til innhold
Eksamen og elevvurdering

Prøver og kartlegginger i Osloskolen 2018-2019

Oversikt over prøver og kartlegginger i Osloskolen 2018-2019. Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden.

Tre ulike prøver

 1. Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging.
 2. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.
 3. Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. De er frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. Rektor ved skolen avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres.

Dato for prøver og kartlegginger i barneskolen

1.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 18. mars –12. april 2019
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 18. mars–12. april 2019

2.trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 18. mars–12. april 2019
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 18. mars–12. april 2019

3. trinn

 • Statlig kartleggingsprøve i regning 18. mars–12. april 2019
 • Statlig kartleggingsprøve i lesing 18. mars–12. april 2019
 • Statlig kartleggingsprøve i engelsk 18. mars–12. april 2019

4. trinn

 • Osloprøve i naturfag 2., 3. og 6. mai 2019
 • Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 18. mars–12. april 2019
 • Overgangsprøve i regning 13. mai–12. juni 2019
 • Overgangsprøve i lesing 13. mai–12. juni 2019

5. trinn

 • Nasjonal prøve i lesing 15. oktober–2. november 2018
 • Nasjonal prøve i regning 15. oktober–2. november 2018
 • Nasjonal prøve i engelsk 15. oktober–2. november 2018

Se resultater for nasjonale prøver 5. trinn 2018.

6. trinn

 • Osloprøve i lesing 10. , 11., og 14. januar 2019
 • Osloprøve i digitale ferdigheter 8., 9., og 12. november 2018

7. trinn

 • Osloprøve i naturfag 25., 26., og 29. april 2019
 • Overgangsprøve i lesing 13. mai–12. juni 2019
 • Overgangsprøve i regning 13. mai–12. juni 2019

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i ungdomsskolen

8. trinn

 • Nasjonal prøve i engelsk 10.–28. september 2018
 • Nasjonal prøve i regning 10.–28. september 2018
 • Nasjonal prøve i lesing 10.–28. september 2018

Se resultater for nasjonale prøver 8. og 9. trinn 2018.

9. trinn

 • Nasjonal prøve i regning 10.–28. september 2018
 • Nasjonal prøve i lesing 10.–28. september 2018

Se resultater for nasjonale prøver 8. og 9. trinn 2018.

10. trinn

 • Osloprøve i digitale ferdigheter 8., 9., 10., og 11. oktober 2018

Du finner eksempeloppgaver på nasjonale prøver på udir.no.

Dato for prøver og kartlegginger i videregående skole

Vg1

 • Læringsstøttende prøve, statlig i lesing 19. august–6. september 2018
 • Læringsstøttende prøve, statlig i regning 19. august–6. september 2018
 • Læringsstøttende prøve, statlig i engelsk 19. august–6. september 2018
 • Osloprøve for 1P og 1 T 4., 5., og 8., og 9. april 2019

Læringsstøttende prøve i regning VG1 og Osloprøven i matematikk for 1P er obligatoriske i 18/19. Prøvene benyttes i forskningsprosjektet Program for bedre gjennomføring, spor 2.

 

Lette du egentlig etter informasjon om eksamen eller tentamen?

Her finner du informasjon om eksamen. Dato for heldagsprøver/tentamen finner du i kalenderen på din skoles nettside. Skolene setter selv dato for heldagsprøver/tentamen på alle trinn. Gå til oversikt over alle skoler for å finne nettsiden til skolen din.