Til innhold
Skatt for personlige skattytere

Endre konto for skattepenger

Vil du ha skattepengene på en annen konto? Da kan du endre kontonummer.

I de fleste tilfeller endrer du konto på skatteetaten.no. Der kan du også velge å få skattepengene på utbetalingskort.

Endre konto hos Skatteetaten

Du kan ikke endre konto hos Skatteetaten hvis: 

  • du skal endre til en utenlandsk konto uten IBAN
  • kontoen du disponerer, men ikke eier, er opprettet i år
  • du skal endre konto for et dødsbo
  • du har fullmakt fra kontoeier

Da må du endre konto hos kemneren.