Kommunale avgifter

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

Endre fakturamottaker/fakturamottakers adresse

Eierskifte

De fire terminene har faste forfall og skal betales til rett tid. Kjøper og selger må bli enige seg imellom om fordelingen av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Vi sender ikke ut delfaktura, og forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

  • Vi registrerer ny eier så fort tinglysningen skjer.
  • Dersom eiendommen selges uten at salget tinglyses, kan du registrere en ikke-tinglyst eier. Da vil den som er ikke-tinglyst eier motta all kommunikasjon om kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Kontakt Kemnerkontoret


Kemnerkontoret

Telefon: 23 00 80 00

Besøksadresse
Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen

E-post: Kontakt oss her

Chat med kundesenteret på Oslo kemnerkontor