Til innhold
Sakkyndige nemnder for eiendomsskatt

Kemnerkontoret

Nydalsveien 24, 0484 Nydalen

Telefon: 23 00 80 00

Bolignemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd for taksering av faste eiendommer unntatt verk og bruk og annen næringseiendom er utnevnt av bystyret. Nemnden fastsetter eiendomsskattegrunnlaget for faste eiendommer unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

Sakspapirer - hoveddokumenter

Saksfremlegg (sak 02) Retningslinjer for taksering

Møteplan

Neste møte er i mai 2020. 

Vedtak

Retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke er næringseiendommer, verk eller bruk (pdf)

Medlemmer

Leganger, Gunnar

Leder av Bolignemnd for eiendomsskatt

Finstad, Hanne

Nestleder av Bolignemnd for eiendomsskatt

Nilsen, Per Vidar

Medlem av Bolignemnd for eiendomsskatt

Johnsrud, Morten

Varamedlem av Bolignemnd for eiendomsskatt

Mauseth, Lars

Varamedlem av Bolignemnd for eiendomsskatt

Opheim, Kari

Varamedlem av Bolignemnd for eiendomsskatt