Bunnfradrag for selvstendig boenhet

Boliger og fritidsboliger får ett bunnfradrag på inntil 4 millioner kroner i 2022. Boliger med flere boenheter som oppfyller kravene til selvstendig boenhet, kan få ekstra bunnfradrag.

Hvem kan få ekstra bunnfradrag?

Boliger som har flere selvstendige boenheter kan få ekstra bunnfradrag. Hva som regnes som selvstendstendig boenhet med krav på bunnfradrag står i Forskrift om eiendomsskatt for Oslo for 2022, § 4 

Vær oppmerksom på at selv om du kan få ekstra bunnfradrag for boenheten, blir det ikke en godkjent boenhet etter plan- og bygningsloven, som blir registrert i Eiendomsregisteret (matrikkelen).

Må du gjøre fysiske endringer på bygningen, er det søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Les mer om søknadsplikt  etter plan- og bygningsloven.

Hvor finner du opplysninger om boenheter og arealet for boligen din?

Har du mottatt et varsel om at boligen din skal takseres, finner du boenhetene og arealet per boenhet på siste side i brevet.

Har du fått utskrevet eiendomsskatt tidligere, finner du boenheter og areal i eiendomsskatteseddelen.  Eiendomsskatteseddelen finner du i meldingsboksen på Min side

Hva gjør du hvis du mener opplysningene om boenhetene er feil?

Hvis opplysningene om boenhetene på eiendommen ikke stemmer, må du fylle ut skjema for innmelding av boenheter (PDF).

Meldte du inn en boenhet som ikke er registret i martrikkelen etter klagefristen 11. april? Da får du bunnfradraget for boenheten først neste år.

Hvordan fyller du ut arealet i skjemaet?

I feltet «Totalt areal for eiendommen» skal du fylle inn arealet som står i brevet du har mottatt eller på eiendomsskatteseddelen din.

Pass på at:

  • summen av boenhetenes areal skal være likt «Totalt areal for eiendommen»
  • du bruker takseringsareal (BRA) hvis eiendommen din skal takseres av kommunen
  • du bruker primærrom (P-ROM) hvis eiendommen din har boligverdi fra Skatteetaten

Hvis summen i «Totalt areal for eiendommen» ikke stemmer, eller hvis du har brukt feil areal, tar det lenger tid å behandle saken din.

Hva gjør du hvis du mener arealet er feil?

Hvis boligen din er taksert av kommunen, sender du inn dokumentasjon på korrekt areal til Eiendomsskattekontoret.

Hvis boligen din har boligverdi fra Skatteetaten, tar du kontakt med Skatteetaten.

Regneeksempel for bolig med flere enheter

For å beregne bunnfradraget for en boenhet, beregnes først boenhetens verdi, basert på boenhetens andel av totalarealet.

Bunnfradraget for en boenhet er begrenset til boenhetens verdi (eiendomsskattegrunnlag). Det betyr at hvis boenhetens andel av verdien beregnes til tre millioner kroner, er bunnfradraget for denne boenheten tre millioner kroner.

Regneeksempel for eiendom på 100 kvm med eiendomsskattegrunnlag på 8 millioner med to boenheter for 2022:

  • Eiendomsskattegrunnlag (boligverdi eller eiendomsskattetakst redusert med 30%) kr 8 000 000
  • Totalt areal: 100 kvm
  • Antall boenheter: 2
  • Areal boenhet 1: 70 kvm (70 % av totalarealet)
  • Areal boenhet 2: 30 kvm (30 % av totalarealet)
Regneeksempel eiendomsskatt flere boenheter
Hele eiendommen (100 %)Boenhet 1 (70 %)Boenhet 2 (30 %)
Eiendomsskattegrunnlagkr 8 000 000kr 5 600 000kr 2 400 000
Bunnfradrag (begrenset oppad til boenhetens eiendomsskattegrunnlag, maksimalt 4 mill. kr)- kr 6 400 000- kr 4 000 000- kr 2 400 000
= Beregningsgrunnlagkr 1 600 000
Eiendomsskatt (3 promille av beregningsgrunnlaget)kr 4800