Eiendomsskatt

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker. Listene for 2020 ble lagt ut 28. februar.

Eiendomsskattelisten for utskrevet eiendomsskatt 2020

Eiendomsskattelisten viser utskrevet skatt per utskrivingstidspunktet 28.02.2020. Den blir ikke oppdatert med korreksjoner som følge av rettinger eller klagebehandling gjennom året.

Listen over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2020

Min Side

Husk at du også finner informasjon om eiendomsskatt for din eiendom ved å logge inn på Min side.