Til innhold

Lønns-ABC

Lønns-ABC viser hvordan de vanligste lønnsytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen.

Informasjon om hva du skal rapportere i a-meldingen og hvordan, finner du på a-ordningens nettsider. Har du spørsmål om a-ordningen og utfylling av a-meldingen, se a-ordningens kontaktinformasjon. Der ser du også hvilken fagetat som svarer på hva.

Generell informasjon om arbeidsgiverpliktene (lønnsopplysningsplikt, plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift) finner du på skatteetaten.no. Se også Lignings-ABC for mer informasjon om blant annet skatteregler.

Regler og satser/beløpsgrenser i artiklene nedenfor gjelder ved beregning og innrapportering av skattepliktig fordel, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 2015. Fra 2016 endres blant annet satser og regler for fri bil (yrkesbil) og satsene for skattefri bilgodtgjørelse. Artiklene vil bli oppdatert med nytt regelverk og nye satser.

Lønnsytelser - mest brukte ytelser

Andre lønnsytelser

 

Lønns-ABC er utarbeidet av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Skattedirektoratet.

Lønns-ABC (Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver) for 2008 - 2014

Kontakt Kemnerkontoret