Til innhold

Lønns-ABC

Lønns-ABC viser hvordan de vanligste lønnsytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen fra 1. januar 2015.

Informasjon om hva du skal rapportere i a-meldingen og hvordan, finner du på a-ordningens nettsider. Har du spørsmål om a-ordningen og utfylling av a-meldingen, se a-ordningens kontaktinformasjon. Der ser du også hvilken fagetat som svarer på hva.

Generell informasjon om arbeidsgiverpliktene (lønnsopplysningsplikt, plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift) finner du på skatteetaten.no. Se også Lignings-ABC for mer informasjon om blant annet skatteregler.

Lønnsytelser

Flere ytelser kommer til etter hvert som de blir ferdigstilt og regler for 2015 blir avklart. Lønns-ABC er utarbeidet av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Skattedirektoratet.

Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014