Vielse i Oslo rådhus

I Oslo kan dere gifte dere borgerlig i Rådhuset. Vielsesseremonien er livssynsnøytral og en rettslig handling. Hvert år gjennomføres det ca. 2000 vielser i Rådhuset.

Dette må du gjøre før du kan gifte deg i Oslo rådhus

Du må gjøre fem ting før du kan gifte deg i Oslo rådhus:

 • Bestille tid
 • Bestille og sende inn prøvingsattest
 • Betale (betaling gjelder lørdager for alle par. På ukedagene betaler kun par bosatt i andre kommuner enn Oslo)
 • Skaffe to myndige vitner som er med under seremonien
 • Ha med gyldig legitimasjon på vielsesdagen (gjelder både par og vitner)

Book tidspunkt for vielsen

Tidspunkt for vielsen kan dere booke inntil et år i forveien. Dere kan kun booke ett tidspunkt.

Logg inn under, og velg tilgjengelig dato før dere fyller ut detaljer for vielsen.

Book tid for vielse i Rådhuset (logg inn)

Vielser i Heftyevillaen

I mai 2025 tilbyr vi vielser i Heftyevillaen. Les mer og book her (PDF).

Vielser i Klimahuset i Botanisk hage

Lørdag 10. mai 2025 tilbyr vi vielser i Klimahuset i Botanisk hage. Les mer og book her (PDF).

Kansellere booking

Bookinger kan kanselleres ved å logge inn på Mine bookinger. Velg bookingen på Rådhuset du ønsker å kansellere i oversikten og trykk på "kanseller booking". Du kan booke ny tid når forrige booking er kansellert.

Når kan dere gifte dere i Rådhuset?

Dere kan gifte dere:

 • Onsdager, fredager og lørdager.
 • Rådhuset er stengt på helligdager.
 • Munchrommet er i tillegg stengt når det er andre arrangementer på Rådhuset.
 • Ønsker dere vielse innen to uker? Har du gyldig prøvingsattest kan du kontakte oss på telefon for å undersøke muligheten for vielse innen to uker.

Etter dere har booket tidspunkt for vielsen

 • Dere vil motta et informasjonsbrev fra Rådhuset i løpet av 2 uker etter at dere booket tid.
 • Når dere har sendt inn prøvingsattesten vil dere motta informasjon om selve vielsesdagen.

Informasjonsbrev om vielsen får dere i Altinn eller din valgte digitale postkasse. Har dere reservert dere mot digital kommunikasjon får dere svarene i posten. Se mer om digital post fra Oslo kommune.

NB! Hvis dere ikke leverer prøvingsattesten i tide, vil bookingen bli kansellert.

Rehabilitering av Oslo rådhus

Rehabiliteringen av Oslo rådhus startet i 2023 og store deler av det planlagte arbeidet er allerede gjennomført. Fra sommeren 2024 vil arbeidet i borggården intensiveres, noe som vil være merkbart og synlig, både innvendig og utvendig.

Arbeidet i borggården skal etter planen være ferdig vinteren 2025. Fra juni 2024 monteres stillas med duk på sjøsiden av rådhuset.

Les mer om rehabilitering av Oslo rådhus her.

Bestille og sende inn prøvingsattest

Prøvingsattesten har en gyldighet på 4 måneder fra utstedt dato, og må være gyldig på vielsestidspunkt. Dersom vielsen blir utsatt til etter gyldighetsdato for prøvingsattesten, må dere sende ny søknad om prøvingsattest til Skatteetaten. Behandlingstiden for prøvingsattest er 5-6 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Slik bestiller du prøvingsattest

En prøvingsattest er et dokument som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Prøvingsattesten bestiller dere hos Skatteetaten. Dere kan velge mellom elektronisk prøvingsattest og prøvingsattest på papir.

 • Elektronisk prøvingsattest sendes til en av dere i Altinn.
 • Prøvingsattesten på papir får dere i posten.

Slik sender du inn prøvingsattest

Prøvingsattesten lastes opp som original PDF-fil ved å logge inn i Søknad og skjema og gå inn på skjemaet dere sendte inn ved booket vielse. Hvis dere har fått prøvingsattesten som brev i posten, kan den skannes og lastes opp, alternativt sendes som brev til Oslo rådhus.

Adresse:
Rådhusets forvaltningstjeneste v/ Vielseskontoret
Rådhuset,
0037 Oslo

 • Husk å sjekke at informasjonen i prøvingsattesten er riktig.
 • Prøvingsattesten skal ikke signeres i forkant av vielsen. Det gjøres som en del av seremonien.

Informasjon for utenlandske statsborgere

Hvis det ifølge prøvingsattesten er usikkert om en av dere eller begge har gyldig oppholdsgrunnlag, må dere sende inn dokumentasjon på dette ved å logge inn i Søknad og skjema og finne tilbake til skjemaet dere sendte inn da dere booket vielsen. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Les mer om krav til dokumentasjon hos UDI.

Pris og betaling

Dere betaler når prøvingsattesten er levert. Informasjon om innbetaling vil dere få tilsendt i informasjonsbrev etter at dere har levert prøvingsattesten og senest én uke før vielsen.

For deg eller dere som er bosatt i Oslo, eller hvor dere begge har adresse i utlandet er det gratis og gifte seg i ukedagene, onsdag og fredag.

Merk at prisene justeres (indeksreguleres) årlig. Priser oppgitt her gjelder fra 1. januar 2024.

Hva koster det å gifte seg i Rådhuset?

For deg/dere som har folkeregistrert adresse i Oslo eller i utlandet:

 • Onsdag og fredag: gratis

 • Lørdag: 2050 kroner

For dere som har folkeregistrert adresse i andre kommuner enn Oslo:

 • Onsdag og fredag: 1086 kroner
 • Lørdag: 2050 kroner

Skaffe vitner

To personer over 18 år må være tilstede under vielsen for signering av vigselsboken. Det kan være forloverne eller andre myndige personer. Vitnene trenger ikke å være norske statsborgere. Rådhuset tilbyr ikke vitner til vielsen.

Vielsesdagen

Slik foregår vielsen

Vielsen holdes i Munchrommet i andre etasje i Rådhuset, og utføres av ordfører, varaordfører eller en kommunalt ansatt oppnevnt av bystyret.

Vielsen varer i 10-15 minutter og tar utgangspunkt i det borgerlige vielsesformularet. Dere kan utveksle ringer om dere ønsker det.

Det kan ikke være flere enn 30 personer totalt i Munchrommet. Dette inkluderer også barn og eventuell fotograf.

Trenger dere tolk?

Dere velger selv om vielsen skal foregå på norsk eller engelsk. Hvis en eller begge ikke snakker norsk eller engelsk, tilbyr vi enten en skriftlig oversettelse av teksten eller bestiller og betaler for autorisert tolk til vielsen.

Dette kan dere krysse av for når dere booker tidspunkt for vielsen. Når dere krysser av for tolk kontakter vi dere for mer informasjon.

Hva må dere huske på?

• Husk gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er førerkort og bankkort utstedt i Norge med bilde og personnummer, samt nasjonale ID-kort (alle Schengen-land) eller alle pass. Digitalt ID-kort godtas ikke. Vielsen kan ikke gjennomføres uten at legitimasjon fremvises på vielsesdagen.

• Det er ikke tillatt med ballonger, såpebobler, alkohol eller å kaste ris, roseblader eller konfetti. Dette gjelder både inne og utenfor Rådhuset. Det er viktig at dere gir beskjed om dette til eventuelle gjester.

• Oslo rådhus er åpent for byens befolkning og turister på besøk i hovedstaden. Det gjennomføres mange ulike arrangementer på Rådhuset. Vi ønsker at alle besøkende tar hensyn til hverandre.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere en rett kopi av vigselsboken. Denne har samme funksjon som en midlertidig vigselsattest.

Den endelige vigselsattesten får dere tilsendt fra Skatteetaten. Saksbehandlingstiden kan variere, mer informasjon finner du her.

Vielsesattest på flere språk? Ta kontakt med Skatteetaten.

Apostillestempel? Ta kontakt med Statsforvalteren.

Kopi av vigselsattest

Når giftet dere dere?

Kontakt vielseskontoret, Oslo Rådhus

Oppgi ditt referansenummer (starter med bokstavene RFT-) når du kontakter oss, så kan vi hjelpe dere raskere. Ikke oppgi sensitive personopplysninger i e-posten. Eksempler på sensitive person opplysninger kan være religion, helse og seksualitet.

Information in English

Find information in English about civil marriage in Oslo City Hall.