Vielse i Oslo rådhus

I Oslo kan dere gifte dere borgerlig i Rådhuset. Vielsesseremonien er livssynsnøytral og en rettslig handling. Hvert år gjennomføres det ca. 1800 vielser i Rådhuset.

Hva må dere gjøre for å gifte dere i Rådhuset?

For å gifte dere i Rådhuset må dere gjøre to ting. Dere må booke tid for selve vielsen og dere må ha en gyldig prøvingsattest.

 • Tidspunkt for vielsen kan dere booke inntil et år i forveien.
 • Prøvingsattesten har en gyldighet på 4 måneder fra utstedt dato, og må være gyldig på vielsestidspunkt. Dersom vielsen blir utsatt til etter gyldighetsdato for prøvingsattesten, må dere sende ny søknad om prøvingsattest til Skatteetaten.

Bestill prøvingsattest

En prøvingsattest er et dokument som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Hvor bestiller vi prøvingsattesten?

Prøvingsattesten bestiller dere hos Skatteetaten. Dere kan velge mellom elektronisk prøvingsattest og prøvingsattest på papir.

Behandlingstiden for prøvingsattest er 5-6 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

 • Elektronisk prøvingsattest sendes til en av dere i Altinn.
 • Prøvingsattesten på papir får dere i posten.
 • Prøvingsattesten skal ikke signeres i forkant av vielsen. Det gjøres som en del av seremonien.

Hvordan levere prøvingsattesten?

Dersom dere har prøvingsattesten klar, kan den legges ved når dere booker tidspunkt. Har dere ikke mottatt prøvingsattesten når dere booker tid, kan dere ettersende den via kvittering på booking som dere mottar på Min side.

Har dere mottatt prøvingsattesten på papir kan den skannes og lastes opp på Min side, alternativt sendes som brev til Oslo rådhus.

Adresse

Rådhusets forvaltningstjeneste
v/ Vielseskontoret
Rådhuset
0037 Oslo

Når kan dere gifte dere i Rådhuset?

Dere kan gifte dere mellom klokken 09:00 og 15:30 onsdager, fredager og de fleste lørdager.

Rådhuset er stengt på helligdager. Munchrommet er i tillegg stengt når det er andre arrangementer på Rådhuset.

Book tidspunkt for vielsen

Logg inn under, og velg tilgjengelig dato før dere fyller ut detaljer for vielsen.

Book tid for vielse i Rådhuset (logg inn)

Når dere har booket tidspunkt for vielsen

Dere vil motta et informasjonsbrevbrev fra Rådhuset i løpet av 2 uker etter at dere booket tid.

Når dere har sendt inn prøvingsattesten vil dere motta informasjon om selve vielsesdagen. Hvis dere ikke leverer prøvingsattesten i tide, vil bookingen bli kansellert.

Dersom dere ønsker å endre eller kansellere tidspunkt for vielsen, ta kontakt med vielseskontoret.

Det er ikke mulig å bestille tid på telefon eller i resepsjonen i Rådhuset.

Hvis det ifølge prøvingsattesten er usikkert om en av dere eller begge har gyldig oppholdsgrunnlag i Norge på vielsesdagen, må dokumentasjon lastes opp via Min side, senest en uke før vielsen. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Les mer om krav til dokumentasjon hos UDI.

Informasjonsbrev om vielsen får dere i Altinn eller din valgte digitale postkasse. Har dere reservert dere mot digital kommunikasjon får dere svarene i posten. Se mer om Min side og digital post fra Oslo kommune.

Hva koster det å gifte seg i Rådhuset?

For deg/dere som har folkeregistrert adresse i Oslo eller i utlandet

 • Onsdag og fredag: gratis
 • Lørdag: 1896 kroner

For dere som har folkeregistrert adresse i andre kommuner enn Oslo

 • Onsdag og fredag: 1005 kroner
 • Lørdag: 1896 kroner

Dere betaler når prøvingsattesten er levert. Informasjon om innbetaling vil dere få tilsendt i informasjonsbrev etter at dere har levert prøvingsattesten. Merk at prisene indeksreguleres årlig. Priser oppgitt her gjelder fra 1. januar 2022.

Vielsesdagen

Vielsen holdes i Munchrommet i andre etasje i Rådhuset. Rådhuset sørger for at rommet er klart og pyntet til vielsen.

Vielsen varer i 10-15 minutter og tar utgangspunkt i det borgerlige vielsesformularet. Dere velger om vielsen skal foregå på norsk eller engelsk.

Vielsene i Oslo kommune utføres av ordfører, varaordfører og kommunalt ansatte som bystyret har oppnevnt.

Dere kan utveksle ringer om dere ønsker det.

Det er tillatt med inntil 30 personer per brudefølge.

Oslo rådhus er åpent for byens befolking og turister på besøk i hovedstaden. Det gjennomføres mange ulike arrangementer på Rådhuset. Vi ønsker at alle besøkende tar hensyn til hverandre.

Hva må dere huske?

 • Husk gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er kun førerkort og bankkort utstedt i Norge med bilde og personnummer, samt alle pass. Digitalt ID-kort godtas ikke. Vielsen kan ikke gjennomføres uten at legitimasjon fremvises på vielsesdagen.
 • Dere må sørge for at det er to myndige vitner tilstede under vielsen for signering av vigselsboken. Det kan være forloverne eller to andre myndige personer. Vitnene trenger ikke å være norske statsborgere.
 • Det er begrenset med parkeringsmuligheter ved rådhuset.
 • Ikke ta med ballonger, drikk alkohol eller kast ris, roseblader eller konfetti i eller utenfor Rådhuset.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere en rett kopi av vigselsboken. Denne har samme funksjon som en midlertidig vigselsattest.

Den endelige vigselsattesten får dere tilsendt fra Skatteetaten etter cirka to uker.

Vielsesattest på flere språk? Ta kontakt med Skatteetaten.

Apostillestempel? Ta kontakt med Statsforvalteren.

Kopi av vigselsattest

Når giftet dere dere?

Kontakt vielseskontoret, Oslo Rådhus

Oppgi ditt saksnummer når du kontakter oss, så kan vi hjelpe dere raskere. Ikke oppgi sensitive personopplysninger i e-posten. Eksempler på sensitive personopplysninger kan være religion, helse og seksualitet.

Information in English

Find information in English about civil marriage in Oslo City Hall.