Rådhuset

Vielse i Oslo rådhus

Vielser høsten 2020

Det gjennomføres vielser i rådhuset med visse begrensninger etter koronautbruddet.

I Oslo kan dere gifte dere i Rådhuset. Vielsen er borgerlig.

Hva må dere gjøre for å gifte dere i Rådhuset?

For å gifte dere i Rådhuset må dere gjøre to ting. Dere må søke om tid for selve vielsen og dere må ha en gyldig prøvingsattest.

 • Tidspunkt for vielsen kan dere søke om inntil et år i forveien. 
 • Prøvingsattesten har en gyldighet på 4 måneder fra utstedt dato, og må være gyldig på vielsestidspunkt. Dersom vielsen blir utsatt til etter gyldighetsdato for prøvingsattesten, må dere sende ny søknad om prøvingsattest til Skatteetaten.

Bestill prøvingsattest

En prøvingsattest er et dokument som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 

Hvor bestiller vi prøvingsattesten?

Prøvingsattesten bestiller dere hos Skatteetaten. Dere kan velge mellom elektronisk prøvingsattest og prøvingsattest på papir.

Behandlingstiden for prøvingsattest er 5-6 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

 • Elektronisk prøvingsattest sendes til en av dere i Altinn.
 • Prøvingsattesten på papir får dere i posten. 
 • Prøvingsattesten skal ikke signeres i forkant av vielsen. Det gjøres som en del av seremonien.

Hvordan levere prøvingsattesten?

Prøvingsattesten kan dere enten levere i resepsjonen i Rådhuset, sende i posten eller på e-post. 

For at personopplysningene dine skal være sikre, kan du sende eller levere prøvingsattesten i en lukket konvolutt.

Send prøvingstattesten senest en måned før vielsen. Er det under en måned til vielsen må dere levere den så raskt som mulig.  

Hvis Rådhuset ikke har mottatt attesten senest en uke før vielsen må vielsen utsettes.

Adresser

E-post: postmottak@rft.oslo.kommune.no.

Postadresse:

Rådhusets forvaltningstjeneste 
Rådhuset 
0037 Oslo

Merk konvolutten med «Vielser».

Resepsjonen er åpen alle hverdager fra klokken 09:00-16:00. Inngang fra Borggården.

Når kan dere gifte dere i Rådhuset?

Dere kan gifte dere mellom klokken 09:00 og 15:30 onsdager, fredager og de fleste lørdager. 

Rådhuset er stengt på helligdager. Munchrommet er i tillegg stengt når det er andre arrangementer på Rådhuset.

Søk om tidspunkt for vielsen

Velg tre aktuelle datoer og når på dagen dere ønsker å gifte dere. Vi gjør oppmerksom på at det i sommersesongen er stor pågang på vielser, og anbefaler dermed å søke i god tid.

Er det under en måned til vielsen, må dere ha gyldig prøvingsattest når dere søker om tid.

Søk om tid for vielse (logg inn)

Svar på søknaden

Dere får svar på om tidspunktet er ledig i løpet av 3 uker. Hvis ingen av tidspunktene dere har valgt er ledige, tar vi kontakt med dere.

Tidspunktet er reservert til vi mottar prøvingsattesten. Når prøvingsattesten er mottatt får dere en endelig bekreftelse. 

Dersom dere ønsker å endre reservert tidspunkt for vielsen, ta kontakt med vielseskontoret på 948 06 792 - telefontid 12:00 – 14:00.

Det er ikke mulig å bestille tid på telefon eller i resepsjonen i Rådhuset.

Hvis det ifølge prøvingsattesten er usikkert om en av dere eller begge har gyldig oppholdsgrunnlag i Norge på vielsesdagen, må dokumentasjon ettersendes i god tid før vielsen til postmottak@rft.oslo.kommune.no. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Dere kan lese mer om krav til dokumentasjon hos UDI.

Svarene på søknaden og den endelige bekreftelsen på vielsesdatoen får dere i deres digitale postkasse (Digipost eller eBoks). Har dere reservert dere mot digital kommunikasjon får dere svarene i posten. 

Les mer om digital post fra Oslo kommune. 

Hva koster det å gifte seg i Rådhuset?

For deg/dere som har folkeregistrert adresse i Oslo eller i utlandet

 • Onsdag og fredag: gratis
 • Lørdag: 1800 kroner

For dere som har folkeregistrert adresse i andre kommuner enn Oslo

 • Onsdag og fredag: 950 kroner
 • Lørdag: 1800 kroner

Dere betaler når tidspunktet for vielsen er endelig bekreftet. Betalingsinformasjon kommer i det endelige bekreftelsesbrevet.

Vielsesdagen

Vielsen holdes i Munchrommet i andre etasje i Rådhuset. Rådhuset sørger for at rommet er klart og pyntet til vielsen.

Vielsen varer i 10-15 minutter og tar utgangspunkt i det borgerlige vielsesformularet.  Dere velger om vielsen skal foregå på norsk eller engelsk. 

Vielsene i Oslo kommune utføres av ordfører, varaordfører og kommunalt ansatte som bystyret har oppnevnt.

Dere kan utveksle ringer om dere ønsker det.

Antall gjester

Det er normalt plass til 30 personer, men på grunn av koronautbrudd er antall personer nå redusert til 12. Det betyr at brudepar kan ta med ti gjester til seremonien, inkludert to vitner.

Spebarn og fotografer medregnes også i det totale antallet. Vi har dessverre ikke anledning til å gjøre unntak. Det er veldig mange brudepar som henvender seg til oss med et ønske om å kunne ta med noen få ekstra utover det som er besluttet. Vi velger derfor å behandle alle brudepar likt i denne sammenheng.

Hva må dere huske?

 • Husk gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, eller førerkort og bankkort med bilde og personnummer, som er utstedt i Norge.
 • Dere må sørge for at det er to vitner tilstede under vielsen. Dette kan være forlovere eller to andre myndige personer.
 • Det er begrenset med parkeringsmuligheter ved rådhuset
 • Ikke ta med ballonger, drikk alkohol eller kast ris, roseblader eller konfetti i eller utenfor Rådhuset.

Smittervernstiltak

 • Ingen håndhilsning
 • Hold minst én meter avstand til hverandre både før, under og etter seremonien
 • Benytt desinfeksjonsdispensere ved inngangspartiet når dere ankommer
 • Hold god avstand til andre brudefølger
 • Brudepar har ansvar for å formidle informasjon mellom sine gjester og Oslo kommune ved evt. smitteoppsporing.

Vigselsattest

Etter vielsen får dere en rett kopi av vigselsboken. Denne har samme funksjon som en midlertidig vigselsattest.

Den endelige vigselsattesten får dere tilsendt fra Skatteetaten etter cirka to uker.

Vielsesattest på flere språk? Ta kontakt med Skatteetaten.

Apostillestempel? Ta kontakt med Fylkesmannen.

Kopi av vigselsattest

Når giftet dere dere?

Kontakt vielseskontoret, Oslo Rådhus

Oppgi saksnummeret i e-posten eller ha det klart når du ringer, så kan vi hjelpe dere raskere.