Mottakelser og arrangementer i Oslo rådhus

Når kan det gis mottakelser i Rådhuset?

  • Når kommunen selv tar initiativ til det og har en vertskapsforpliktelse.
  • Ved internasjonale kongresser og konferanser med bred internasjonal deltakelse.
  • Ved konferanser av en viss størrelse som har bred offentlig interesse.
  • Når landsomfattende organisasjoner, organisasjoner med særlig tilknytning til Oslo, eller kommunens egne etater, feirer jubileer.

Bruk av Rådhushallen, Bankettsalen, Festgalleriet og Munchrommet (festlokalene)

Festlokalene kan brukes til middager for større nasjonale institusjoner ved jubileer. Festlokalene kan også brukes til festmøter og andre tilstelninger av offentlig eller kommunal interesse. Eksempler på slike arrangementer er Human-Etisk forbunds avvikling av humanistiske konfirmasjoner og navnefester, statsborgerseremonier, og utdeling av Nobels fredspris.

Ved slik bruk må arrangør betale Oslo kommune for bruken. Dette gjelder også ved festmøter hvor kommunen inviterer til påfølgende mottakelse.

Nasjonale myndigheter kan bruke festlokalene til mottakelser, middager, lunsjer og festmøter. Se punktene 3.5 og 3.5.1 i retningslinjene.

Utleie av festlokale

Festlokalene kan leies ut til middager, lunsjer og festmøter når forretningsutvalget av helt spesielle grunner mener at dette er viktig for byen eller nasjonen. Ved utleie gjelder egne priser for leie og servering.

Retningslinjer for representasjon i Oslo rådhus (PDF)

Hvordan søke?

All bruk av Rådhushallen eller de andre festlokalene avgjøres av forretningsutvalget. Skriftlig søknad sendes postmottak@oslobystyre.no.

Kommunens bruk av festlokalene

Det er Rådhusets forvaltningstjeneste som håndterer henvendelser om bruk av festlokalene i Oslo rådhus for etatene og byrådet.

Begrensninger på bruk

Festlokalene skal ikke benyttes i utstillingssammenheng, og skal ikke benyttes til konsertformål med mindre det er gitt særskilt tillatelse. Festlokalene skal ikke benyttes til politiske markeringer eller religiøse møter. Som hovedregel skal det ikke tas inngangspenger til arrangement. Kommersielle arrangementer og bruk av reklame er ikke tillatt i festlokalene. Festlokalene skal ikke benyttes til innspilling av reklamefilmer eller fotografering i reklameøyemed.

Prisutdelinger i Oslo rådhus skal være forbeholdt Oslo kommunes egne priser. Unntak kan gjøres i helt spesielle tilfeller, hvor dette er begrunnet ut fra hensynet til kommunens eller nasjonens interesser.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om søknadsprosessen eller forespørsler om pris- eller medaljeutdeling i Oslo rådhus? Ta kontakt med Bystyrets sekretariat på e-post postmottak@oslobystyre.no eller ring kontaktsenteret på 21 80 21 80.