Bystyrets utvalg

Forretningsutvalget


Lars Arne Ryssdal

direktør

Telefon: 993 75 443

E-post:

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget har ansvar for:

  • bystyrets indre forhold
  • å fordele innkomne saker til bystyrets utvalg
  • valgsaker
  • bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser
  • kommunens sentrale representasjon
  • andre saker bystyret bestemmer at forretningsutvalget skal behandle
  • å håndheve de gjeldende reglementer og retningslinjer for ombudsmenn i Oslo kommune

Møtene i forretningsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Oversikt over møter i forretningsutvalget

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Telefon: 918 64 649

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Telefon: 971 87 062

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Ullern

Bystyrerepresentant Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 995 23 495

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Sirin Stav (MDG)

Stav, Sirin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Sagene

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB)

Revil, Bjørn (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Telefon: 993 50 339

Født: 1967

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 908 53 082

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær (Sp)

Sandkjær, Bjørg (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KrF)

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 909 36 902

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 915 11 092

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 464 24 120

Født: 1996

Bosted: Bydel Sagene

Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 450 22 745

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 900 42 616

Født: 1981

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Henrik Dahl Jacobsen (A)

Jacobsen, Henrik Dahl (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 412 19 296

Født: 1997

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Ismail, Rauand (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1999

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Lillian Bredal Eriksen (MDG)

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1970

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Trine Dønhaug (SV)

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 481 75 523

Født: 1956

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB)

Lyngby, Cecilie (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 900 67 248

Født: 1970

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Julianne Ferskaug (V)

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 918 14 938

Født: 1990

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret

Telefon: 993 54 021

Født: 1982

Bosted: Bydel Grünerløkka

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordre Aker

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Ullern