Forretningsutvalget

Møter

Møtene i forretningsutvalget er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Forretningsutvalget har ansvar for:

  • bystyrets indre forhold

  • de folkevalgtes arbeidsvilkår

  • å håndheve de gjeldende reglementer og retningslinjer for folkevalgte i Oslo kommune og ta initiativ til nødvendige reglementsendringer
  • å fordele innkomne saker til bystyrets organer og ta stilling til om vilkår for å fremme interpellasjon, private forlag og innbyggerforslag er oppfylt
  • å ansette ombud og direktør for Bystyrets sekretariat
  • å fatte beslutninger i prinsippsaker om arbeidsgiverspørsmål for bystyrets virksomheter
  • å vedta retningslinjer og treffe vedtak om sentral representasjon
  • å føre tilsyn med Bystyrets sekretariat
  • å forberede valg som skal foretas av bystyret

Medlemmer

Portrett av ordfører Anne Lindboe

Ordfører Anne Lindboe (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Leder av Forretningsutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret
Født
1971
Bosted
Bydel Nordre Aker
Portrett av bystyrerepresentant Julianne Ofstad (F)

Varaordfører Julianne Ofstad (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyrerepresentant Merete Agerbak-Jensen (H)

Merete Agerbak-Jensen (Høyre)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1967
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Mehmet Kaan Inan (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1997
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (A)

Abdullah Alsabeehg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Nestleder av Valgstyret
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Marthe Scharning Lund (A)

Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1976
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Sirin Hellvin Stav (MDG)

Sirin Hellvin Stav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1988
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Sunniva Holmås Eidsvoll (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1983
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyremedlem Anna Dåsnes (V)

Anna Dåsnes (Venstre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Siavash Mobasheri (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Født
1990
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke (Krf)

Øyvind Håbrekke (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1969
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Hilde Helland (H)

Hilde Helland (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1977
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyrerepresentant Arve Juritzen (H)

Arve Juritzen (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1960
Bosted
Bydel Ullern
Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Elin Horn Galtung (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1945
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyrerepresentant Jenny Helene Syse (H)

Jenny Helene Syse (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
2001
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyrerepresentant Arina Aamir Sheikh (H)

Arina Aamir Sheikh (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
2005
Bosted
Bydel Stovner
Portrett av bystyrerepresentant Eivor Evenrud (A)

Eivor Evenrud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyremedlem Jon Reidar Øyan (A)

Jon Reidar Øyan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Tamina Sheriffdeen Rauf (A)

Tamina Sheriffdeen Rauf (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Alna
Bystyrerepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Sigrid Zurbuchen Heiberg (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Født
1988
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Eivind Trædal (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Rauand Ismail (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1999
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Omar Samy Gamal (SV)

Omar Samy Gamal (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1992
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Sarah Lilleberg Safavifard (SV)

Sarah Lilleberg Safavifard (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Født
1998
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Tejn Rolland (V)

Tejn Rolland (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
2003
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyremedlem Sofia Rana (R)

Sofia Rana (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyrerepresentant Mari Rise Knutsen (R)

Mari Rise Knutsen (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1975
Bosted
Bydel Grorud
Portrett av bystyrerepresentant Jorunn Folkvord (R)

Jorunn Folkvord (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1973
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Magnus Birkelund (F)

Magnus Birkelund (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1987
Bosted
Bydel Frogner

Ingvild Husby Halderaker (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
2002
Bosted
Bydel Nordre Aker

Mathias Slettholm (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Telefon
Født
1989
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KRF)

Espen Andreas Hasle (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Født
1972
Bosted
Bydel Nordstrand
direktør
Lars Arne Ryssdal
Telefon