Til innhold
Bystyrets utvalg

Forretningsutvalget


Lars Arne Ryssdal

direktør

Telefon: 993 75 443

E-post:

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget har ansvar for:

  • bystyrets indre forhold
  • å fordele innkomne saker til bystyrets utvalg
  • valgsaker
  • bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser
  • kommunens sentrale representasjon
  • andre saker bystyret bestemmer at forretningsutvalget skal behandle
  • å håndheve de gjeldende reglementer og retningslinjer for ombudsmenn i Oslo kommune

Møtene i forretningsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Oversikt over møter i forretningsutvalget

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Politiutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 950 78 760

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 971 87 062

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Harald Nissen (MDG)

Nissen, Harald A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1963

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bilde kommer

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Carl I. Hagen (F)

Hagen, Carl I. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 930 63 622

Født: 1944

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Erik Lunde (KrF)

Lunde, Erik (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1979

Bosted: Bydel Sagene

Portrettbilde av Anders Røberg-Larsen (AP)

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1978

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Julie Lødrup (A)

Lødrup, Julie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Pia Farstad von Hall (H)

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Mohammad Shoaib Sultan (MDG)

Sultan, Shoaib Mohammad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget

Telefon: 997 36 409

Født: 1973

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Espen Ophaug (V)

Ophaug, Espen (Venstre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 908 53 082

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 996 30 600

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bilde kommer

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Gamle Oslo