Forretningsutvalget


Lars Arne Ryssdal

direktør

Telefon: 99 37 54 43

E-post:

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget har ansvar for:

  • bystyrets indre forhold
  • å fordele innkomne saker til bystyrets utvalg
  • valgsaker
  • bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser
  • kommunens sentrale representasjon
  • andre saker bystyret bestemmer at forretningsutvalget skal behandle
  • å håndheve de gjeldende reglementer og retningslinjer for ombudsmenn i Oslo kommune

Møter

Møtene i forretningsutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

 

Finn møter i eInnsyn

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Telefon: 91 86 46 49

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 91 13 11 82

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Ullern

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Telefon: 91 51 10 92

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 45 02 27 45

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Marit Kristine Vea (V)

Vea, Marit Kristine (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 97 72 34 31

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 85 30 82

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB)

Lyngby, Cecilie (Folkets Parti FNB)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 06 72 48

Født: 1970

Bosted: Bydel Vestre Aker

Edvardsen, Morten (S)

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 99 35 40 21

Født: 1982

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KrF)

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 93 69 02

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Hassan Nawaz (H)

Nawaz, Hassan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 91 12 31 95

Født: 1998

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 47 22 68 32

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Line Steine Oma (A)

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 04 26 16

Født: 1981

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Mansoor Hussain (A)

Hussain, Mansoor (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1999

Yrke: Bydel Alna

Bystyremedlem Ubah Aden (A)

Aden, Ubah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Ismail, Rauand (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1999

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Arne Olav Haabeth (MDG)

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 98 41 92 84

Født: 1975

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV)

Elvevold, Ola Wolff (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 41 68 50 31

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Britt Fossum (FNB)

Fossum, Britt (Folkets Parti FNB)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 04 93 00

Født: 1956

Bosted: Bydel Nordstrand

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1991

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1993

Bosted: Bydel Grünerløkka

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Ullern

Syversen, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1966

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand