Hverdagsvikar

Kontakt

Kontaktperson

Bente Solem Krogstad

E-post

Hva

Bydel Grorud gir med hverdagsvikar-prosjektet bistand til kvinner (ofte enslige forsørgere) i bydelen som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet grunnet omsorgsoppgaver og ansvar i hjemmet.

Hverdagsvikarer i Bydel Grorud er ansatt i 20% stilling.

Hverdagsvikar i Bydel Grorud

Hvorfor

Hverdagsvikar har stor betydning for kvinner som har omsorgsoppgaver samtidig som de skal være i jobb eller er under utdanning. Ved å koble kvinner fra disse to gruppene, kan man bidra til at begge kommer i jobb.

Hverdagsvikaren får en deltidsstilling som gir noe inntekt, arbeidserfaring og referanser, samtidig som mottaker får hjelp som bidrar til at hun klarer å stå i jobb og sikre egen inntekt.