EdiCitNet - Nettverk for Spiselige Byer

Prosjektet pågår ut 2023.

EdiCitNet er løsninger for å gjøre byer mer spiselige gjennom sosialt ansvarlig og bærekraftig matproduksjon.

EdiCitNet vil utnytte de store fordelene som spiselige byløsninger («edible city solutions») kan ha på lokalt nivå i bydeler, og mobilisere til mer urbant landbruk i EU og globalt gjennom et åpent, globalt nettverk som lar innbyggerne utforske eksisterende byløsninger og planlegge nye. Gjennom å lansere et åpent nettverk som gir innbyggerne en felles metodikk kan gode eksempler deles og spres på tvers av kloden.

Edible Cities Network: Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Hvorfor

Urbant landbruk satt i system er et viktig skritt mot mer bærekraftige, levende og sunnere byer. Rundt om i verden vokser det fram en rekke initiativer som danner en global bevegelse av spiselige byer. Deres produkter, aktiviteter og tjenester gir lokalsamfunnet mulighet til å overkomme sosiale problemer fordi de er organisert på en inkluderende og deltakende måte, samtidig som de er med på å skape nye grønne bedrifter og arbeidsplasser, som fremmer lokal økonomisk vekst og sosial samhørighet.

EdiCitNet har mål om å realisere tverrsektoriell styring av naturressurser i byer for å fremme sosial samhørighet, styrke folkehelse og velvære, forbedre økosystemtjenester, skape nye og bærekraftige bedrifter og arbeidsplasser, og dermed støtte opp under det grønne skiftet.

Oslo kommune

Oslo kommune har ansvar for å implementere og koordinere EdiCitNet-prosjektet i byen. Som en av fem ledende byer vil Oslo demonstrere spiselige byløsninger gjennom et levende laboratorium, og overføre kunnskap til syv følgebyer som gjenskaper spiselige byløsninger i sine bydeler.

Partnere

Humboldt-Universitaet zu Berlin, Gemeente Rotterdam, Stadt Andernach, Oslo Kommune, Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH, Senatsverwaltung fuer Stadtentwicklung und Wohnen, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Letchworth Garden City Heritage Foundation, Obcina Sempeter-Vrtojba, Commune de Carthage, Ville de Lome, Ministerio de Educacion y Cultura, Deutscher Dachgartner Verband e.V., Brighton & Hove Food Partnership Ltd, Fundacio Solidaritat Ub, Transition Oststeiermark - Gemeinschaften Nachhaltig Gestalten, Unite Technique du Semide Geie, Association Tunisienne de Developpement Durable: La Recherche en Action, Hidrolab, Projektiranje In Inzeniring Doo, Terra Concordia Gemeinnutzige GmbH, Nabolagshager, Nolde & Partner, University of Brighton, Univerza v Ljubljani, Universitaet fuer Bodenkultur Wien, Universitat de Girona, Wageningen University, Oslomet – Storbyuniversitetet, Fundacio Institut Catala de Recerca de L'aigua, Nibio - Norsk institutt for biookonomi, Royal Melbourne Institute of Technology Spain Sl, Peking University.

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 776665.

Kontakt

Kontaktperson
Stephanie Degenhardt, Bymiljøetaten (Agency for Urban Development)
Telefon
Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO