Opptelling og rapportering av valgresultat stortingsvalget 2021

Her kan du lese om hvordan stemmene i Oslo blir talt og rapportert til valgresultat.no under stortingsvalget 2021.

Om opptellingen

Alle stemmer telles minst 2 ganger, manuelt og maskinelt.

  • Manuell telling kalles foreløpig telling. Her partifordeles stemmesedlene.
  • Maskinell telling kalles endelig telling. Her registreres endringer på stemmeseddelen.

I år starter vi manuell opptelling av forhåndsstemmer søndag 12. september. Dette er et smitteverntiltak og en del av midlertidig lovendring ved årets valg.

Forhåndsvalg

  • Resultatet av foreløpig telling publiseres kl. 21.00 mandag 13. september.
  • Den endelige tellingen av forhåndsstemmer publiseres onsdag 15. september.

Valgdager

  • Valgdagsstemmer telles manuelt i valglokalene etter stengetid mandag 13. september.
  • Publisering av den foreløpige tellingen av valgdagsstemmer starter tidligst kl. 23 mandag 13. september.

Valgstyret godkjenner valgoppgjøret torsdag 16. september, kl. 15.30.

Partifordeling per valglokale

Siden valget i 2013, har Oslo kommune benyttet elektronisk manntall. Derfor har vi ikke valgresultat per krets og heller ikke valgresultater per bydel. Opptellingsresultatet per valglokale gjelder velgerne som har avlagt stemme i lokalet og ikke velgerne som tilhører kretsen.

Forhåndsstemmer fordeles ikke per krets

Tidligere forhåndsstemte velger i konvolutt. Stemmegivningen i konvolutt ble kontrollert i Rådhuset og fordelt på kretsen der velger var folkeregistrert.

Nå legger du stemmeseddelen rett i urnen. Det betyr at forhåndsstemmene ikke kan kretsfordeles, og det er ikke mulig å få partioppslutning per bydel eller per krets på forhåndsstemmer.