Valgresultater fra stortingsvalget 2021

Valgresultat.no

valgresultat.no finner du resultatene for opptelling av stemmene til stortingsvalget 2021 i Oslo kommune.

Valgresultat.no eies og driftes av Valgdirektoratet.

Se begrepsforklaringer til valgresultat.no.

Valgprotokoll

Se valgprotokoll for valgstyret i Oslo kommune (PDF 0.8 MB)

Godkjent av valgstyret i Oslo 16. september 2021.

Valgdeltakelse

Se oversikt over valgdeltakelse i Oslo (PDF 0.03 MB)

Denne oversikten viser hvor mange som har stemmerett og hvor mange som forhåndsstemte eller stemte på valgdagene i hver krets. Tabellen viser hvor mange som har stemt av de som tilhører en bestemt valgkrets, men ikke hvor de stemte. Fordi man kan stemme i alle valglokaler finnes det ikke partifordeling for de som tilhører kretsen

Antall mottatte forhåndsstemmer 2021

Se oversikt over forhåndsstemmer og tidligstemmer 2021

Opptelling og rapportering

Les om hvordan stemmene blir telt og rapportert til valgresultat.no.