Resultater fra folkeavstemning 2013

Samtidig med stortings- og sametingsvalget 2013 ble det avholdt en rådgivende folkeavstemning om hvorvidt Oslo kommune skulle søke om OL og Paralympics i 2022.

Alle som hadde stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyrevalg hadde stemmerett til folkeavstemningen. Disse avla stemme til stortingsvalget og folkeavstemningen samtidig. Velgere som kun hadde stemmerett ved kommunestyrevalg avla stemme til folkeavstemningen i et eget lokale i Oslo rådhus.

Resultater

Velgerne svarte på følgende spørsmål: "Bør Oslo kommune søke om De olympiske vinterleker og Paralympiske leker i 2022?” Svaralternativene var ”Ja”, ”Nei” og ”Blank stemme”.

Endelige resultater godkjent av valgstyret i Oslo 13. september 2013 (PDF)


Oppmøteprosent

Andel av de som hadde stemmerett ved stortingsvalg som stemte til folkeavstemningen: 74,32 %

Andel av de som kun hadde stemmerett ved kommunestyrevalg som stemte til folkeavstemningen: 5,74 %

Andel av totalt stemmeberettigede som stemte til folkeavstemningen: 66,12 %