Valgresultater fra stortingsvalget 2013

Endelige resultater

Se valgprotokoll for valgstyret i Oslo (PDF)

Godkjent av valgstyret i Oslo 13. september 2013.

Oppmøteoversikt

Se oppmøteoversikten (PDF)

Oppmøteprosenten vil si hvor mange prosent av de stemmeberettigede i kretsen som har avlagt stemme.

Mottatte forhåndsstemmer

Se oversikt over forhåndsstemmer og tidligstemmer 2013