Møteinnkallinger og referater fra rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Ønsker du møteinnkallinger eller referater fra tidligere møter, ta kontakt med rådssekretær Eli Anne Kjølberg på e-post: elianne.kjolberg@byr.oslo.kommune.no.