Møteinnkallinger og referater fra det sentrale eldreråd

Ønsker du møteinnkallinger eller referater fra tidligere møter, ta kontakt med rådssekretær Siri-Anett Myhre på e-post: siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.no.