Medlemmer i det sentrale eldreråd

Medlemmer og varamedlemmer i det sentrale eldreråd, 2024 – 2027.

Leder: Kari Hauge
Vara: Tom Høseggen

Nestleder: Sturla Bjerkaker
Vara: Annette Hannestad

Medlem: Anne-Lise Bergenheim
Vara: Jørn Karlsen

Medlem: Truus Greuter Bøe
Vara: Ellen Wasserfall

Medlem: Erik Hansen
Vara: Sverre Dahle

Medlem: Ingrid Olea Jåma
Vara: Roger Moen

Medlem: Carin Løbach
Vara: Sissel Nygaard-Nilsen

Medlem: Khalid Mahmood
Vara: Jonas Debasay

Medlem: Grethe Skarpnes
Vara: Mari Bilben

Medlem: Per Erik Solem
Vara: Inger Hagen

Medlem: Aasmund Robert Vik
Vara: Pamela F. Ducran Vallan

Det sentrale eldreråd - Reglement og oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 2023-2027 (Byrådssak 250/2023)