Kunnskapsbyen Oslo

Byrådets ambisjon er å videreutvikle Oslo til en ledende og attraktiv kunnskapsby og næringsregion i Europa og bidra til at denne oppgaven blir et felles anliggende for kommunen, kunnskapsinstitusjonene og næringslivet.

I Plattform for byrådssamarbeid 2015–2019 står det at byrådet vil lage en Campusstrategi for Oslo. På oppdrag fra byrådet i Oslo har Byrådsavdeling for næring og eierskap utarbeidet Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden.

Plattform for byrådssamarbeid 2015-2019

Campus Oslo - Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden

Campusstrategien er byrådets forslag til strategi for Oslo kommunes arbeid for å styrke Oslo som internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og næringsvennlig by. Den bygger på kommunens mål og planer og byrådets visjon om at Oslo skal bli en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle. Den tar også hensyn til visjoner og strategier for byens kunnskapsinstitusjoner.

Campus Oslo - Strategi for utviklings av kunnskapshovedstaden (PDF 9,5MB)