Hammersborgerklæringen

Politisk plattform for byrådssamarbeid mellom Høyre og Venstre, også kalt byrådserklæring eller byrådsplattform.