Ønsker Næringslivets valgkampstart velkommen

Tid og sted