Gaveregister

Alle gaver ordføreren gir eller mottar på vegne av kommunen, registreres i et gaveregister.

Gaveregisteret inneholder en oversikt over gaver som Oslo kommune har fått eller gitt ved ordføreren til en verdi av kr 500 eller mer.

Gaveregister (PDF)

Personlige gaver gitt til ordføreren til en verdi av kr 500 eller mer registreres i KS Styrevervregister.

KS styrevervregister.