Gaveregister

Gaveregisteret inneholder gaver til en verdi av kr 500 eller mer som er gitt til Oslo kommune ved ordføreren. Gaveregisteret inneholder også gaver gitt på vegne av Oslo kommune ved ordføreren til en verdi av kr 500 eller mer.

Se register over gitte og mottatte gaver (PDF 0.2 MB)

Gaver til ordføreren, til en verdi av kr. 500 eller mer som ordføreren selv beholder, registreres i KS styrevervregister.