Økonomiregister - Vestre Aker bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Vestre Aker bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Cappelen, Harald Johan (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gaarden, Torfinn Lødøen (Venstre)

Opplysninger mangler

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Vy gruppen, fast ansatt

Styreverv:

 • Tekna begriftsgruppe Vy, styreleder, ikke godtgjøring

Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

Styreverv:

 • Godthaab Helse og Rehabilitering, leder for venneforening, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Kristiania AS

Aksjer:

 • Neskollen Invest AS

Holland, Beate (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvaret, førstegangstjeneste, avdelingstillitsvalgt Marinen

Styreverv:

 • Studenttinget ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, representant, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • DNB Bank, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 1 %

Husebye, Yngvar Andreas (Høyre)

Styreverv:

 • SH Interiør AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Vinderen Invest AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • HB Butikkdrift AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Ullern videregående skole, driftsstyreleder, godtgjøring mottas
 • Huseby skole, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • SH Interiør AS, direktør
 • Selvstendig næringsvirksomhet:
 • Vinderen Invest AS

Aksjer:

 • Vinderen Invest AS
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Google Inc, aksjeselskap

Lange, Ellen (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Rådgivning innenfor utdanning, enkeltpersonsforetak

Lindseth, Live Bressendorf (Høyre)

Styreverv:

 • Bogstadlia borettslag, nestleder, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Kondor AS, eierandel 100 %

Mohamud, Kafia (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler

Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

North, Anita Leirvik (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Korrosjons- isolerings- og stillasentreprenørenes forening

Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Varamedlemmer:

Alvsaaker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Selvstendig næringsdrivende:

 • Enkeltpersonforetak, Krystallseng

Bashevkin, Elin (Venstre)

Styreverv:

 • Cadi AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Den Jødiske barnehagen, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Cadi AS

Aksjer:

 • Cadi AS

Bekkelund, Anne Siri (Venstre)

Styreverv:

 • Huseierforeningen Voksenkollgrenda, styremedlem, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Sparebank 1 Ringerike og Hadeland

Bjøro, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Boysen, Arne E. (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Heming IL, fotballtrener

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Opplysninger mangler

Fosse, Cecilie (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Gjeruldsen, Inger Torill Utklev (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Hanssen, Lars Mattis H. (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Henden, Marianne (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Cisco Systems Norway, Test Engineer

Hydle, Ida Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kaasa, Johannes (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Opplysninger mangler

Lilje, Per Vidar Barth (Høyre)

Styreverv:

 • NAROM AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
 • Universitetet i Oslo, professor

Aksjer:

 • Statoil ASA
 • Norsk Hydr ASA
 • Akastor ASA
 • Aker Solutions ASA

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Folkehelseinstituttet, avdelingsdirektør
 • Universitetet i Oslo, professor

Selvstendig næringsdrivende:

 • Enkeltmannsforetak, kirurgi konsulent

Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Løvold, Kjell (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

Opplysninger mangler

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Styreverv:

 • Ørnenipa AS, varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arkitema Arkitekter AS, kreativ leder

Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

Aksjer:

 • Statoil ASA, 250 aksjer

Stokke, Kristine Meek (Høyre)

Styreverv:

 • Driftsstyre Vinderen skole, styremedlem, godtgjøring mottas

 • Driftsstyre Holmen skole, varamedlem, godtgjøring mottas

 • Europeisk Ungdom, styreleder, godtgjøring mottas

Storrøsten, Kjersti (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Hamborg borettslag, vara i styret, ikke godtgjøring

Vasaasen, Øyvind (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Styreverv:

 • WAWE as, styreformann, ikke godtgjøring
 • Liv Nesse as, varamedlem, ikke godtgjøring
 • Vestre Aker HV-befalslag, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nordea Bank, strategisk partner

Andre opplysninger:

 • Eier WAWE as, 100 % og er daglig leder.