Økonomiregister - Ullern bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Ullern bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Alnæs, Egil (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • LPO arkitekter AS, arkitekt

Aksjer:

 • LPO arkitekter AS, eierandel: under 10 %

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • AMOPA, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Lilleaker Samvirkende Arbeiderforening, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Ullern Arbeiderpartilag, leder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Bentec oversettelse

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Styreverv:

 • Geelmuyden Kiese, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Geelmuyden Kiese, partner

Hopp, Ingrid Løfsgaard (Høyre)

Opplysninger mangler.

Klafstad, Susanne Guldborg (Høyre) nestleder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Ore, Katrine (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Oslo kommune, Ullern bydel, medlem av bydelsutvalget, fast medlem AU, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forskningsrådgiver

Osnes, Birgit (Høyre)

Styreverv:

 • Elmholt Alle sameie VI, styreleder, gotgjøring mottas
 • Driftsstyremedlem Lysejordet skole, medlem, godtgjøring mottas
 • Driftsstyremedlem Lilleaker skole, medlem godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statskraft AS, fast ansatt

Pedersen, Carl Oscar (Høyre) leder

Styreverv:

 • Raffles AS, varastyremedlem

Riis, Berit (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Veteranklubben NRK, leder, ikke godtgjøring.
 • Vadbakken velforening, leder, ikke godtgjøring.
 • Kjøvangen VASA, styremedlem, godtgjøring mottas.
 • Foreningen Kjøvangen VA, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Sameiet Ullevålsveien 101/99, styremedlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Lerøy seafood group
 • Grieg seafood
 • Bakkafrost
 • Gjensidige forsikring
 • Austevoll Seafood, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
 • Mowi, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10%
 • Salmar, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
 • Sparebank 1 SR-BANK, ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
 • Telenor, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 10 %
 • Veidekke, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 10%.
 • EWPG Holding AB, ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10%
 • Norsk Hydro, ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10%

Næringseiendom:

 • Ullevålsveien 101, H0304

Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Strandskog, Tore (Høyre)

Opplysninger mangler

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Wong, Nicolas Jey (Høyre)

Opplysninger mangler

Varamedlemmer:

Alnæs, Egil (Høyre) (permisjon til 31.10.2021)

Opplysninger mangler

Aarøe, Alexander T (Høyre)

Opplysninger mangler.

Bakler, Jan Terje (Høyre)

Styreverv:

 • Fabulinus AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Sentrum Asfalt AS, vara styremedlem, ikke godtgjøring
 • Forening Tryggere Ruspolitikk Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fabulinus AS, Rådgiver i skolen/daglig leder
 • Forandringsfabrikken, rådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Fabulinus AS

Avtale om fremtidig stilling/oppdrag.

 • Universitetet i Oslo, Mentor for fysikkstudent

Aksjer:

 • Fabulinus AS
 • Höegh LNG Holdings (HLNG), AS
 • Golden Ocean Grouo (GOGL) AS

Baalsrud, Anders (Venstre)

Opplysninger mangler

Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

Opplysninger mangler

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Styreverv:

 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, medlem representantskapet, ikke godtgjøring
 • Rådet for Falstadstiftelsen, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Middelalder Oslo, styreleder, ikke godtgjøring
 • Oslo bispedømmeråd, medlem, ikke godtgjøring
 • Foreningen til å sikre finansiering av ny biografi om Gunnar Knudsen, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statsrådspensjon

Dørum, Kristoffer Sand (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler

Dørum, Tor Einar (Venstre)

Opplysninger mangler

Enlid, Elin (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Driftsstyret Lysejordet skole, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Elin Enlid Ltd., styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Elin Enlid Ltd

Aksjer:

 • Elin Enlid Ltd, eierandel: 100 %
 • As Civitas, eierandel: 6,25 %

Farestveit, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Finstad, Thea Nathalie (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gulseth, Siri (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Hansen, Per Roald (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler

Haugland, Constance (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Helsingeng, Terje Coucheron (Høyre)

Opplysninger mangler

Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler

Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Kvæven, Berit (Venstre)

Aksjer:

 • Hafslund, ASA A-Aksjer

Leiner, Katinka Greve (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler

Levy, Jan Schreiner (Høyre)

Aksjer:

 • Orkla ASA, 4065 aksjer
 • Equinor ASA, 322 aksjer
 • Norsk Hydro ASA, 195 aksjer
 • Telenor ASA, 275 aksjer
 • Yara international ASA, 30 aksjer

Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • The Virtual Conductor AS

Myhre, Dag (Fremskrittspartiet

Opplysninger mangler

Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Oppegaard, Martin (Miljøpartiet De Grønne)

 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:

Barne- og familiedepartementet, saksbehandler

Reutz, Tiril Tysseng (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Schweder, Simen Gan (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Titlestad, Gard Samuel (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • UNESCO Institute for IT in Education, Member Governing Board, ikke godtgjøring
 • Nordic Insight AS, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Nordic Insight AS

Aksjer:

 • Nordic Insight AS, eierandel: 100 %

Torgersen, Nina Berglann (Høyre)

Styreverv:

 • Bbb Eie as, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • Bbb Bolig as, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Bbb Eie as, daglig leder

Aksjer:

 • Bbb Eie as, eierandel: 10

Zhou, Jin (Høyre)

Opplysninger mangler