Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Ullern bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Ullern bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

  Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • LPO arkitekter AS, arkitekt

  Aksjer:

  • LPO arkitekter AS, eierandel: under 10 %

  Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • AMOPA, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Lilleaker Samvirkende Arbeiderforening, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Ullern Arbeiderpartilag, leder, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Bentec oversettelse

  Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

  Opplysninger mangler.

  Hopp, Ingrid Løfsgaard (Høyre)

  Opplysninger mangler


  Klafstad, Susanne Guldborg (Høyre) nestleder

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Ore, Katrine (Arbeiderpartiet)

   Styreverv:

   • Samfunnshus vest SA, varamedlem i styret, ikke godtgjøring
   • Den norske kirke, Mellomkirkelig råds menneskerettsutvalg, medlem av utvalget, ikke godtgjøring
   • Oslo kommune, Ullern bydel, medlem av bydelsutvalget, fast medlem AU, godtgjøring mottas

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Universitetet i Oslo, forskningsrådgiver

   Osnes, Birgit (Høyre)

   Opplysninger mangler


   Pedersen, Carl Oscar (Høyre) leder

   Styreverv:

   • Raffles AS, varastyremedlem

   Riis, Berit (Fremskrittspartiet)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

    Styreverv:

    • Veteranklubben NRK, leder, ikke godtgjøring.
    • Vadbakken velforening, leder, ikke godtgjøring.
    • Kjøvangen VASA, styremedlem, godtgjøring mottas.
    • Foreningen Kjøvangen VA, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Sameiet Ullevålsveien 101/99, styremedlem, godtgjøring mottas

    Aksjer:

    • Lerøy seafood group
    • Grieg seafood
    • Bakkafrost
    • Gjensidige forsikring
    • Marine Harvest
    • Austevoll Seafood, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
    • Mowi, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10%
    • Salmar, Ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
    • Sparebank 1 SR-BANK, ansvarsform ASA, eierandel: mindre enn 10 %
    • Telenor, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 10 %
    • Veidekke, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 10%.

    Næringseiendom:

    • Ullevålsveien 101, H0304


    Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler


    Strandskog, Tore (Høyre)

    Opplysninger mangler

    Urbye, Kristin (Høyre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Wong, Nicolas Jey (Høyre)

    Opplysninger mangler


    Varamedlemmer:

    Aarøe, Alexander T (Høyre)

    Opplysninger mangler.

    Alnæs, Egil (Høyre) (permisjon til 31.10.2021)

    Opplysninger mangler

    Bakler, Jan Terje (Høyre)

    Styreverv:

    • Fabulinus AS, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Sentrum Asfalt AS, vara styremedlem, ikke godtgjøring
    • Forening Tryggere Ruspolitikk Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Fabulinus AS, Rådgiver i skolen/daglig leder
    • Forandringsfabrikken, rådgiver

    Selvstendig næringsvirksomhet:

    • Fabulinus AS

    Avtale om fremtidig stilling/oppdrag.

    • Universitetet i Oslo, Mentor for fysikkstudent

    Aksjer:

    • Fabulinus AS
    • Höegh LNG Holdings (HLNG), AS
    • Golden Ocean Grouo (GOGL) AS

    Baalsrud, Anders (Venstre)

    Opplysninger mangler

    Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

     Opplysninger mangler

     Dørum, Odd Einar (Venstre)

     Styreverv:

     • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, medlem representantskapet, ikke godtgjøring
     • Rådet for Falstadstiftelsen, rådsmedlem, ikke godtgjøring
     • Middelalder Oslo, styreleder, ikke godtgjøring
     • Oslo bispedømmeråd, medlem, ikke godtgjøring
     • Foreningen til å sikre finansiering av ny biografi om Gunnar Knudsen, styreleder, ikke godtgjøring

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Statsrådspensjon

     Dørum, Kristoffer Sand (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler

     Dørum, Tor Einar (Venstre)

     Opplysninger mangler

     Eilertsen, Hilbert (Høyre)

     Styreverv:

     • Venner av Skøyen Aktivitetssenter, kasserer, ikke godtgjøring
     • Sollerudstranda skole, leder av driftsstyre, godtgjøring mottas

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Oslo kommune, medlem av komite

     Enlid, Elin (Miljøpartiet De Grønne)

     Opplysninger mangler

     Farestveit, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Finstad, Thea Nathalie (Sosialistisk Venstreparti)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

     Styreverv:

     • Geelmuyden Kiese, styremedlem, ikke godtgjøring

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Geelmuyden Kiese, partner

     Gulseth, Siri (Høyre)

     Ønsker ikke å registrere interesser.

     Hansen, Per Roald (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler

     Haugland, Constance (Miljøpartiet De Grønne)

     Opplysninger mangler

     Helsingeng, Terje Coucheron (Høyre)

      Opplysninger mangler

      Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)

      Opplysninger mangler

      Konglevoll, Synnøve Margrethe (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler

      Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

      Opplysninger mangler

      Kvæven, Berit (Venstre)

      Aksjer:

      • Hafslund, ASA A-Aksjer

      Leiner, Katinka Greve (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler

      Levy, Jan Schreiner (Høyre) 

      Aksjer:

      • Orkla ASA, 4065 aksjer
      • Equinor ASA, 322 aksjer
      • Norsk Hydro ASA, 195 aksjer
      • Telenor ASA, 275 aksjer
      • Yara international ASA, 30 aksjer

      Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)

      Styreverv:

      • The Virtual Conductor AS, styreleder/eier, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Capgemini Norge AS, midlertidig oppdrag

      Selvstendig næringsvirksomhet:

      • Roger Mollan-Olafsen

      Aksjer:

      • The Virtual Conductor AS, aksjeselskap

      Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

      • The Virtual Conductor AS


      Myhre, Dag (Fremskrittspartiet

       Opplysninger mangler

       Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Oppegaard, Martin (Miljøpartiet De Grønne)

       • Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       Barne- og familiedepartementet, saksbehandler

        Osnes, Birgit (Høyre)

        Styreverv:

        • Elmholt Alle sameie VI, styreleder, gotgjøring mottas
        • Driftsstyremedlem Lysejordet skole, medlem, godtgjøring mottas
        • Driftsstyremedlem Lilleaker skole, medlem godtgjøring mottas

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Statskraft AS, fast ansatt 

        Reutz, Tiril Tysseng (Miljøpartiet De Grønne)

        Opplysninger mangler

        Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

         Schweder, Simen Gan (Sosialistisk Venstreparti)

         Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

         Titlestad, Gard Samuel (Arbeiderpartiet)

         Styreverv:

         • UNESCO Institute for IT in Education, Member Governing Board, ikke godtgjøring
         • Nordic Insight AS, styreleder, ikke godtgjøring

         Selvstendig næringsvirksomhet:

         • Nordic Insight AS

         Aksjer:

         • Nordic Insight AS, eierandel: 100 %

         Torgersen, Nina Berglann (Høyre)

         Styreverv:

         • Bbb Eie as, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp
         • Bbb Bolig as, styremedlem, ikke godtgjøring

         Oppdrags- eller arbeidsgiver:

         • Bbb Eie as, daglig leder

         Aksjer:

         • Bbb Eie as, eierandel: 10

         Zhou, Jin (Høyre)

         Opplysninger mangler

         Aarøe, Alexander T (Høyre)

         Opplysninger mangler