Økonomiregister - Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Søndre Nordstrand bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Andersson, Arild (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Anvar, Amanda (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Butt, Talat (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • NTL Utlendingsnemnda, styreleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • REC Silicon ASA

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet) nestleder

Opplysninger mangler.

Larsen, Erlend Tynning  (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker

Styreverv:

 • Norsk kulturskoleråd Oslo/Viken, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvarets Stabsmusikk

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet), leder

Opplysninger mangler.

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Styreverv:

 • Kvinneuniversitetet i Norden, varamedlem, ikke godtgjøring

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter, pleieassistent

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

Opplysninger mangler.

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

  Tveit, Nina (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Kultur Uten Grenser, leder, ikke godtgjøring
  • Asra, styreleder, ikke godtgjøring

  • Engaserte fedre, styreleder, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Baz Invest Warriach

  Aksjer:

  • Gjensidig, aksjonær

  Varamedlemmer:

  Ahangarha, Maryam (Rødt)

  Opplysninger mangler.

  Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Andersen, Ole Bertil (Fremskrittspartiet)

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Småbruk med turistvirksomhet, Råde kommune G. nr. 21 Br. Nr 1 og 25

  Aydar, Seher (Rødt)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Bastiansen, May Brit (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

  Opplysninger mangler.

  Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

  Ønsker ikke å registrere interesser

  Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Benjamins Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring
  • Tasta Eiendom, styreleder, ikke godtgjøring
  • Stiftelsen Mela, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Forliksrådet i Oslo, leder

  Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

  • MiraSenteret

  Cervenka, Zdena, (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

   Durandal, Guillaume (Rødt)

   Styreverv:

   • Fagforbundet Barn og oppvekst, styremedlem

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Oslo kommune

   Fimreite, Evelyn (Høyre)

   Styreverv:

   • Sameie Godheimveien 13 og 15, styremedlem, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Norcospectra as, prosjektleder

   Hadouchi, Fatima (Høyre)

   Opplysninger mangler.

   Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Universitetet i Oslo, forsker

   Aksjer:

   • Hansen Invest AS, eierandel 10 %

   Helland, Leif (Sosialistisk Venstreparti)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

   Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

   Opplysninger mangler.

   Inan, Metin (Høyre)

   Opplysninger mangler.

   Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

   Styreverv:

   • Foreningen rastløse bein, styremedlem, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Norges Musikkhøgskole, faglig tilsatt, førsteamanuensis
   • Utdanningsdirektoratet, faggruppeleder

   Selvstendig næringsvirksomhet:

   • Musiker og musikkpedagog

   Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

   Opplysninger mangler.

    Lie, May Bente  (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Mahamud, Hodan Gedi  (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Marthinsen, Kristine (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Nordahl, Bjørn-Erik (Høyre)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Willis Towers Watson AS, fagsjef

    Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret

    Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Raja, Mohammad Iqbal  (Sosialistisk Venstreparti)

    Opplysninger mangler.

    Sandnes, Anne-Lise  (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

     Sobut, Ali (Rødt)

     Ønsker ikke å registrere interesser.