Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Søndre Nordstrand bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Andersson, Arild (Høyre)

Opplysninger mangler.

Anvar, Amanda (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Butt, Talat (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Anne Dubrau (Miljøpartiet De Grønne)

Ønsker ikke å registrere interesser.


Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Aksjer:

REC Silicon ASA

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet) nestleder

Opplysninger mangler.

Larsen, Erlend Tynning  (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker

Styreverv:

 • Norsk kulturskoleråd Oslo/Viken, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvarets Stabsmusikk

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet), leder

Opplysninger mangler.

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Styreverv:

 • Kvinneuniversitetet i Norden, varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nei til EU, organisasjonskoordinator

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Opplysninger mangler.

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

Opplysninger mangler.

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

  Tveit, Nina (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Kultur Uten Grenser, leder, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Baz Invest Warriach

  Aksjer:

  • Gjensidig, aksjonær

   

  Varamedlemmer:

  Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Aydar, Seher (Rødt)

  Opplysninger mangler.

  Bakke, Tommy Skeie (Rødt)

  Opplysninger mangler.

  Bastiansen, May Brit (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

  Opplysninger mangler.

  Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Benjamins Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring
  • Tasta Eiendom, styreleder, ikke godtgjøring
  • Stiftelsen Mela, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Forliksrådet i Oslo, leder

  Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

  • MiraSenteret

  Cervenka, Zdena, (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Dahl, Jeannette (Rødt)

  Opplysninger mangler.

   Durandal, Guillaume (Rødt)

   Styreverv:

   • Fagforbundet Barn og oppvekst, styremedlem

   Fimreite, Evelyn (Høyre)

   Styreverv:

   • Sameie Godheimveien 13 og 15, styremedlem, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Norcospectra as, prosjektleder

   Foss, Line (Høyre)

   Opplysninger mangler.

    Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

    Aksjer:

    • Hansen Invest AS, eierandel 10 %

    Helland, Leif (Sosialistisk Venstreparti)

    Opplysninger mangler.

    Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Inan, Metin (Høyre)

    Opplysninger mangler.

    Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

    Styreverv:

    • Foreningen rastløse bein, styremedlem, ikke godtgjøring

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Norges Musikkhøgskole, faglig tilsatt, førsteamanuensis

    Selvstendig næringsvirksomhet:

    • Musiker og musikkpedagog

    Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

    Opplysninger mangler.

    Leiulfsrud, Jon Finckenhagen (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

     Lie, May Bente  (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

     Mahamud, Hodan Gedi  (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

     Nordahl, Bjørn-Erik (Høyre)

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Willis Towers Watson AS, fagsjef

     Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret

     Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

     Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

     Opplysninger mangler.

     Raja, Mohammad Iqbal  (Sosialistisk Venstreparti)

     Opplysninger mangler.

     Sandnes, Anne-Lise  (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

      Sobut, Ali (Rødt)

      Ønsker ikke å registrere interesser.