Økonomiregister - Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Søndre Nordstrand bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres forløpende.

Medlemmer:

Andersson, Arild (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Anvar, Amanda (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Butt, Talat (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • NTL Utlendingsnemnda, styreleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • REC Silicon ASA

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet) nestleder

Opplysninger mangler.

Larsen, Erlend Tynning (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker

Styreverv:

 • Norsk kulturskoleråd Oslo/Viken, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvarets Stabsmusikk

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet), leder

Opplysninger mangler.

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Styreverv:

 • Kvinneuniversitetet i Norden, varamedlem, ikke godtgjøring

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Kantarellen Bo- og rehabiliteringssenter, pleieassistent

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

Opplysninger mangler.

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Tveit, Nina (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Kultur Uten Grenser, leder, ikke godtgjøring
 • Asra, styreleder, ikke godtgjøring

 • Engaserte fedre, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Baz Invest Warriach

Aksjer:

 • Gjensidig, aksjonær

Varamedlemmer:

Ahangarha, Maryam (Rødt)

Opplysninger mangler.

Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Andersen, Ole Bertil (Fremskrittspartiet)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Småbruk med turistvirksomhet, Råde kommune G. nr. 21 Br. Nr 1 og 25

Aydar, Seher (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Opplysninger mangler.

Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Bruun, Halvor (Arbeiderpartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Benjamins Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring
 • Tasta Eiendom, styreleder, ikke godtgjøring
 • Stiftelsen Mela, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forliksrådet i Oslo, leder

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • MiraSenteret

Cervenka, Zdena, (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Durandal, Guillaume (Rødt)

Styreverv:

 • Fagforbundet Barn og oppvekst, styremedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo kommune

Fimreite, Evelyn (Høyre)

Styreverv:

 • Sameie Godheimveien 13 og 15, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norcospectra as, prosjektleder

Hadouchi, Fatima (Høyre)

Opplysninger mangler.

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forsker

Aksjer:

 • Hansen Invest AS, eierandel 10 %

Helland, Leif (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Inan, Metin (Høyre)

Opplysninger mangler.

Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Foreningen rastløse bein, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Musikkhøgskole, faglig tilsatt, førsteamanuensis
 • Utdanningsdirektoratet, faggruppeleder

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker og musikkpedagog

Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Lie, May Bente (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Mahamud, Hodan Gedi (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Marthinsen, Kristine (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Nordahl, Bjørn-Erik (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Willis Towers Watson AS, fagsjef

Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret

Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Panasiuk, Janusz (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Rabe, Hanne Louise Lund (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Raja, Mohammad Iqbal (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Sandnes, Anne-Lise (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Sobut, Ali (Rødt)

Ønsker ikke å registrere interesser.