Økonomiregister

Økonomiregister - Østensjø bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Østensjø bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Bornø, Benjamin Aargaard (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Høyre, rådgiver

Aksjer:

 • Nordic Nanovector, eierandel: mindre enn 1 %
 • Magseis Fairfield, eierandel: mindre enn 1 %
 • Solstad Offshore, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norwegian Air Shuttle, eierandel: mindre enn 1 %
 • Subsea 7, eierandel: mindre enn 1 %
 • United Technologies Corp, eierandel: mindre enn 1 %

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • AgriAnalyse, prosjektleder

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Finkelsen, Ingrid (Rødt)

Opplysninger mangler

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Pensjonskontoret, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Sikringsordningen, nestleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fagforbundet, spesialrådgiver

Styremedlem

 • Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, varamedlem styret, godtgjøring mottas

Grimstad, Svanhild Benedicte (Høyre)

Styreverv:

 • Golia Hagebrukslag, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Nøklevann skoles driftsstyre, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • OneCo Øst AS, økonomisjef/regionscontroller

Inglingstad, Britt (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nordea Bank

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Godlia borettslag, vara til styret

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Revmatikerforbund, rådgiver

Sandaker, Kristin (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Norsk forening mot støy, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Høyenhall skole, driftsstyret, vararepresentant, godtgjøring mottas
 • Golia filmklubb, varamedlem i styret, ikke godtgjøring
 • Oslo forliksråd, varadommer, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Bymiljøetaten Oslo kommune, spesialkonsulent

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • NHO, avdelingsdirektør

  Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet) nestleder

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Tine SA, leder

  Styreverv:

  • Returkartong AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Stiftelsen Oppsal samfunnshus, rådsmedlem, ikke godtgjøring

   

   Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

   Opplysninger mangler.

   Vevik, Vidar (Høyre)

   Opplysninger mangler.

    Øverås, Gina Livsdatter (Arbeiderpartiet)

    Styreverv:

    • UngOrg, styremedlem, godtgjøring mottas

     

    Varamedlemmer:

    Aamin, Said (Arbeiderpartiet)

     

     Albaleh, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

     Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler

      Berge, Eili Vigestad (Venstre)

      Opplysninger mangler

      Bjerke, Hallstein (Venstre)

      Opplysninger mangler

       Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Braude, Marthin (Høyre)

       Opplysninger mangler

       Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

       Opplysninger mangler

       Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Ebbestad, Pål (Rødt)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Eide, Nils Einar (Høyre)

       Opplysninger mangler

       Foyn, Lars (Høyre)

       Styreverv:

       • Markatunet Huseierforening, styreleder, godtgjøring mottas

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Willis AS, avdelingsleder/forsikringsmegler

        

       Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler

       Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

       Opplysninger mangler

       Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

       Opplysninger mangler

       Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler

       Johannessen, Nina Hovda  (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler.

        

       Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

       Opplysninger mangler

       Larsen, Jørgen (Høyre)

       Opplysninger mangler

       Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Oslo Forliksråd, dommer

       Lurås, Gunhild (Rødt)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Melby, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

       Oppdrags- eller arbeidsgiver

       • Oslo kommune, lektor og rådgiver

       Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Helsedirektoratet, seniorrådgiver

       Skre, Sverre (Venstre)

       Opplysninger mangler

       Smedsrud, Espen (Høyre)

       Styreverv:

       • Havretun borettslag, styremedlem, ikke godtgjøring

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Fuglesangs AS, prosjektleder

        Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

         

        Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

         

        Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

        Styreleder:

        • Zerw AS, styreleder, ikke godtgjøring
        • Zolw AS, styremedlem, ikke godtgjøring
        • Solpluss AS, styreleder, godtgjøring mottas
        • Norsk Solenergiforening, styremedlem, ikke godtgjøring
        • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
        • Zolw AS, Senior Partner

        Aksjer:

        • Solpluss AS, eierandel: 50 aksjer
        • Zerw AS, eierandel: 45 aksjer

        Indirekte eierskap:

        • Zolw AS, eierandel: 65 aksjer

        Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

        Styreverv:

        • Oslo Voksenopplæring Nydalen, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

         

        Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

        Selvstendig næringsvirksomhet:

        • Enkeltpersonforetak, Marion Godager Tveter

        Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

        Wilhelmsen, Einar (Miljøpartiet De Grønne)

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Miljøpartiet De Grønne Oslo

        Aksjer:

        • Scatec Solar
        • Emission reduction Coorporation, AS, eierandel 0,6 %
        • REEtec AS, eierandel 0,1 %

        Øgrim, Tora (Rødt)

        Opplysninger mangler