Økonomiregister - Østensjø bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Østensjø bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Bornø, Benjamin Aargaard (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Høyre, rådgiver

Aksjer:

 • Aker Horizons, ansvarsform: ASA, eierandel: 1%
 • Nordic Nanovector, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norwegian Air Shuttle, eierandel: mindre enn 1 %
 • Subsea 7, eierandel: mindre enn 1 %
 • United Technologies Corp, eierandel: mindre enn 1 %

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • AgriAnalyse, prosjektleder

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Finkelsen, Ingrid (Rødt)

Opplysninger mangler

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Pensjonskontoret, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Sikringsordningen, nestleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fagforbundet, spesialrådgiver
 • Regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet, utvalgsmedlem – EVPEN

Styremedlem

 • Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, varamedlem styret, godtgjøring mottas

Grimstad, Svanhild Benedicte (Høyre)

Styreverv:

 • Golia Hagebrukslag, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Nøklevann skoles driftsstyre, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • OneCo Øst AS, økonomisjef/regionscontroller

Inglingstad, Britt (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nordea Bank

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Godlia borettslag, vara til styret

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Revmatikerforbund, rådgiver

Sandaker, Kristin (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Norsk forening mot støy, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Høyenhall skole, driftsstyret, vararepresentant, godtgjøring mottas
 • Golia filmklubb, varamedlem i styret, ikke godtgjøring
 • Oslo forliksråd, varadommer, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Bymiljøetaten Oslo kommune, spesialkonsulent

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • NHO, avdelingsdirektør

Styreverv:

 • Bøler IF Fotball, styreleder, godtgjøring mottas

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet) nestleder

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Tine SA, leder

Styreverv:

 • Returkartong AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Stiftelsen Oppsal samfunnshus, rådsmedlem, ikke godtgjøring

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Vevik, Vidar (Høyre)

Opplysninger mangler.

Øverås, Gina Livsdatter (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • UngOrg, styremedlem, godtgjøring mottas

Varamedlemmer:

Aamin, Said (Arbeiderpartiet)

Albaleh, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler

Berge, Eili Vigestad (Venstre)

Opplysninger mangler

Bjerke, Hallstein (Venstre)

Opplysninger mangler

Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Braude, Marthin (Høyre)

Opplysninger mangler

Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

Opplysninger mangler

Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Ebbestad, Pål (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Eide, Nils Einar (Høyre)

Opplysninger mangler

Foyn, Lars (Høyre)

Styreverv:

 • Markatunet Huseierforening, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Willis AS, avdelingsleder/forsikringsmegler

Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Opplysninger mangler

Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler

Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Opplysninger mangler

Larsen, Jørgen (Høyre)

Opplysninger mangler

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Forliksråd, dommer

Lurås, Gunhild (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Melby, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Oslo kommune, lektor og rådgiver

Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Helsedirektoratet, seniorrådgiver

Skre, Sverre (Venstre)

Opplysninger mangler

Smedsrud, Espen (Høyre)

Styreverv:

 • Havretun borettslag, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fuglesangs AS, prosjektleder

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Styreleder:

 • Zerw AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Zolw AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Solpluss AS, styreleder, godtgjøring mottas
 • Norsk Solenergiforening, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
 • Zolw AS, Senior Partner

Aksjer:

 • Solpluss AS, eierandel: 50 aksjer
 • Zerw AS, eierandel: 45 aksjer

Indirekte eierskap:

 • Zolw AS, eierandel: 65 aksjer

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Oslo Voksenopplæring Nydalen, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonforetak, Marion Godager Tveter

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Wilhelmsen, Einar (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Miljøpartiet De Grønne Oslo

Aksjer:

 • Scatec Solar
 • Emission reduction Coorporation, AS, eierandel 0,6 %
 • REEtec AS, eierandel 0,1 %