Økonomiregister - Østensjø bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Østensjø bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Bornø, Benjamin Aargaard (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Høyre, rådgiver

Aksjer:

 • Aker Horizons, ansvarsform: ASA, eierandel: 1%
 • Nordic Nanovector, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norwegian Air Shuttle, eierandel: mindre enn 1 %
 • Subsea 7, eierandel: mindre enn 1 %
 • United Technologies Corp, eierandel: mindre enn 1 %

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • AgriAnalyse, prosjektleder

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Finkelsen, Ingrid (Rødt)

Opplysninger mangler

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Pensjonskontoret, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Sikringsordningen, nestleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fagforbundet, spesialrådgiver
 • Regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet, utvalgsmedlem – EVPEN

Styremedlem

 • Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, varamedlem styret, godtgjøring mottas

Grimstad, Svanhild Benedicte (Høyre)

Styreverv:

 • Golia Hagebrukslag, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Nøklevann skoles driftsstyre, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • OneCo Øst AS, økonomisjef/regionscontroller

Inglingstad, Britt (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nordea Bank

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Godlia borettslag, vara til styret

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Revmatikerforbund, rådgiver

Sandaker, Kristin (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Norsk forening mot støy, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Høyenhall skole, driftsstyret, vararepresentant, godtgjøring mottas
 • Golia filmklubb, varamedlem i styret, ikke godtgjøring
 • Oslo forliksråd, varadommer, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Bymiljøetaten Oslo kommune, spesialkonsulent

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • NHO, avdelingsdirektør

Styreverv:

 • Bøler IF Fotball, styreleder, godtgjøring mottas

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet) nestleder

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Tine SA, leder

Styreverv:

 • Returkartong AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Stiftelsen Oppsal samfunnshus, rådsmedlem, ikke godtgjøring

 

  Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Vevik, Vidar (Høyre)

  Opplysninger mangler.

   Øverås, Gina Livsdatter (Arbeiderpartiet)

   Styreverv:

   • UngOrg, styremedlem, godtgjøring mottas

    

   Varamedlemmer:

   Aamin, Said (Arbeiderpartiet)

    

    Albaleh, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

    Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler

     Berge, Eili Vigestad (Venstre)

     Opplysninger mangler

     Bjerke, Hallstein (Venstre)

     Opplysninger mangler

      Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Braude, Marthin (Høyre)

      Opplysninger mangler

      Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

      Opplysninger mangler

      Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Ebbestad, Pål (Rødt)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Eide, Nils Einar (Høyre)

      Opplysninger mangler

      Foyn, Lars (Høyre)

      Styreverv:

      • Markatunet Huseierforening, styreleder, godtgjøring mottas

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Willis AS, avdelingsleder/forsikringsmegler

       

      Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler

      Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

      Opplysninger mangler

      Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

      Opplysninger mangler

      Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler

      Johannessen, Nina Hovda  (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

       

      Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

      Opplysninger mangler

      Larsen, Jørgen (Høyre)

      Opplysninger mangler

      Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Oslo Forliksråd, dommer

      Lurås, Gunhild (Rødt)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Melby, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver

      • Oslo kommune, lektor og rådgiver

      Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Helsedirektoratet, seniorrådgiver

      Skre, Sverre (Venstre)

      Opplysninger mangler

      Smedsrud, Espen (Høyre)

      Styreverv:

      • Havretun borettslag, styremedlem, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Fuglesangs AS, prosjektleder

       Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

        

       Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

        

       Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

       Styreleder:

       • Zerw AS, styreleder, ikke godtgjøring
       • Zolw AS, styremedlem, ikke godtgjøring
       • Solpluss AS, styreleder, godtgjøring mottas
       • Norsk Solenergiforening, styremedlem, ikke godtgjøring
       • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
       • Zolw AS, Senior Partner

       Aksjer:

       • Solpluss AS, eierandel: 50 aksjer
       • Zerw AS, eierandel: 45 aksjer

       Indirekte eierskap:

       • Zolw AS, eierandel: 65 aksjer

       Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

       Styreverv:

       • Oslo Voksenopplæring Nydalen, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

        

       Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

       Selvstendig næringsvirksomhet:

       • Enkeltpersonforetak, Marion Godager Tveter

       Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

       Wilhelmsen, Einar (Miljøpartiet De Grønne)

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Miljøpartiet De Grønne Oslo

       Aksjer:

       • Scatec Solar
       • Emission reduction Coorporation, AS, eierandel 0,6 %
       • REEtec AS, eierandel 0,1 %