Økonomiregister - Nordstrand bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Nordstrand bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Brox, Henrik (Høyre)

Styreverv:

 • Driftsstyret Brannfjell skole, styremedlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Norwegian Air Shuttle, Eierandel 580 aksjer
 • Equinor ASA, eierandel 100 aksjer

Falchenberg, Knut (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Haraldsen, Stian (Høyre)

Styreverv:

 • Haraldsen Invest AS, styrets leder, ikke godtgjøring
 • Fortius Storeide Invest AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Fortius Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • MJ Group II AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Ekebergveien 243 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Tet Regnskap og Økonomi AS, økonomisjef

Aksjer:

 • Haraldsen Invest AS, eierandel: 100 %

Indirekte eierskap:

 • Fortius Eiendom AS, eierandel: 50 %
 • MJ Group II AS, eierandel: 15 %
 • Fortius Storeide Invest AS, eierandel: 37,1 %

Hollie, Erik (Rødt)

Styreverv:

 • Sameiet Skoleveien, styreleder, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkelpersonsforetak

Kjendsli, Vegard (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet

 • Oversettelsestjenesten Lacuna

Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Sinfonietta Innlandet, styreleder, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Langmoen Musikk
 • Strings Unlimited
 • Oslo Nysirkus

Lindboe, Miert Skjoldborg (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Lyngtveit, Asbjørg Javnes (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Kastellet skole Nordstrand, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

 • Nordstrand bydelsutvalg, medlem, gruppeleder, godtgjøring mottas

 • Nordstrand bydelsutvalgs arbeidsutvalg, nestleder, godtgjøring mottas

 • Nordstrand Arbeiderpartilag, styreleder, ikke godtgjøring

 • ​NRKs distriktsprogramråd, Østlandssendingen, vara, godtgjøring mottas

 • Nordstrand skole, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

 • Nordstrand bydels Barn- ungdoms- og kulturkomitee, medlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Innehaver av enkeltpersonforetak. Konsulentoppdrag i varierende omfang. Som høyskolelektor: undervisning, sensur og oversettelse for Handelshøyskolen BI og Høyskolen i Østfold.
 • Forliksrådet i Oslo, dommer

Aksjer:

 • Aksjefond DNB

Nymark, Anita Celin (Høyre)

Styreverv:

 • Nordstrand skole, driftsstyremedlem, ikke godtgjøring
 • Bekkelaget bandskole, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Lørenskog kommune, styrer

Røli, Britt (Høyre)

Opplysninger mangler.

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Nordstrand Sjakklubb Ungdom, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Universitetet på Kjeller, styremedlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • PECAN, AS, eierandel: 27 %

Smedsvig, Kristina Daae (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • DNB, Senior Strategic Partnership Manager

Aksjer:

 • DNB ASA,
 • Huddlestock fintech, AS
 • Luado AS
 • Tillit forsikring, AS
 • IDEX biometrics, ASA
 • Kongsberggruppen, ASA
 • Sparebank 1 SMN, ASA
 • Nordic Semiconductor, ASA

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • FrPs stortingsgruppe, politisk rådgiver

Vold, Catrine Fladsrud (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Varamedlemmer:

Aunan, Tone Lise (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bonde, Audun Gotaas (Venstre)

Opplysninger mangler.

Borkerud, Vigdis H. (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Brænden, John Magnus (Høyre)

Opplysninger mangler.

Dahler, Ida Eline Fuglevik (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Fadum, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Flaa, Jardar E. (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Danseklubben Step Up, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Hollendergata 5 AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, administrasjonssjef

Aksjer:

 • DnB Fond, aksjefond
 • Statoil ASA
 • Telenor ASA

Gerhardsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Grønningsæter, Per Øyvind (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nordstrand bydel, lege Helsestasjon for ungdom
 • Oslo Universitetssykehus, Søndre Oslo DPS, lege

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Lege Per Øyvind Grønningsæter, enkeltpersonforetak allmennlege

Indirekte eierskap:

 • Dr. Randersgate legesenter, kontorfellesskap, eierandel: 1/3

Annet:

 • Frivillig leder i Barne, - familie og trosopplæringsarbeidet i Nordstrand kirke, uten godtgjøring.

Haug, Birgitte Juliussen (Sosialistisk Venstreparti)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Heger, Susanne (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Hellem, Katrine Selsø (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Miljødirektoratet, senioringeniør

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Kollstad, Sofie (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Koritzinsky, Theo (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Kråkenes, Asgeir Rolf Gundersen (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Lambertseter videregående skole, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas
 • Profetene – Supporterklubb: KFUM Kam, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Bækkelaget Sportsklubb/Norway Cup, medlem av arrangementskomiteen (2019), godtgjøring mottas
 • Young Ambassadors, fagrådsmedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • G-Sport, selger, deltid

Lie, Gina Marie (Høyre)

Opplysninger mangler.

Marrot, Sebastian (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Mathew, Rosmin (Rødt)

Opplysninger mangler.

Moxnes, Erik (Rødt)

Styreverv:

 • Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo Pensjonistutvalg, nestleder, ikke godtgjøring

Myran, Arne (Høyre)

Opplysninger mangler.

Nordberg, Jon (Venstre)

Opplysninger mangler.

Nordbø, Stein Halvor (Høyre)

Opplysninger mangler.

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Nordstrand Arbeiderparti, styreleder, ikke godtgjøring
 • Skatteutvalget i skatt øst, leder av utvalget, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Forliksrådet, varadommer, godtgjøring mottas

 • Bekkelaget Arbeiderpartilag, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Atlas-alliansen, kommunikasjonsansvarlig

Ramstad, Terje (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Ranes, Olav Persson (Venstre)

Styreverv:

 • Fri Oslo og Akershus, nestleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Telia Norge AS

Rossavik, Asle Røhne (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Presteforeningen, styremedlem i Oslo stift, ikke godtgjøring

Rustad, Maria Malkenes (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Røil, Britt (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Staalesen, Sebastian Gåsemyr (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Synnestvedt, Marita Kotai (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Wilhelmsen, Beate (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Øines, Geir M. (Rødt)

Styreverv:

 • Bergkrystallen borettslag, vara styremedlem, godtgjøring mottas
 • Stor-Oslo personellservice, styremedlem, godtgjøring mottas