Økonomiregister - Nordre Aker bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Nordre Aker bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

  Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Døssland, May-Brith (Venstre)

  Styreverv:

  • Venstrekvinnelaget, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Oldarpoi fadderforening, styremedlem, ikke godtgjøring

  Færevaag, Petter (Rødt)

  Styreverv:

  • Bookfellows AS, styreformann, ikke godtgjøring

  Aksjer:

  • Bookfellows AS, eierandel 50


  Kraft Ingeborg Briseid (Venstre) nestleder

  • Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Larsen, Bente M (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

  Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

  Stryreverv:

  • Kverneland og Mogstad AS, vara styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Ernst & Young AS, aktuar/manager

  Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

  Styreverv:

  • Drammen Helsepark AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Normann Consulting AS, medeier og styreleder, ikke godtgjøring
  • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, styreleder, ikke godtgjøring
  • eHealth2u AS, medeier og styreleder, ikke godtgjøring
  • M29 Holding AS, eier og styreleder, ikke godtgjøring
  • Agder Helsepark AS, styreleder, godtgjøring mottas
  • Smart Crowding AS, styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, fagdirektør

  Aksjer:

  • Borgestad ASA, eierandel: 196
  • Equinor, ASA, eierandel: 689
  • M29 Holding AS, eierandel: 100 %
  • Norsk Hydro, ASA, eierandel: 800
  • Orkl ASA, eierandel: 1720
  • Yara International, ASA, eierandel: 160
  • eHealth2U AS, eierandel: 25 %
  • Normann Consulting AS, eierandel: 50 

  Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

  Ønsker ikke å registrere interesser.

  Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

  Styreverv:

  • WeCare psykisk helseprosjekt i Etiopia, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Disen skoles driftsstyre, styreleder, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Statskraft AS

  Salte, Sidsel Eidam Kjeldaas (Høyre) 

  Styreverv:

  • Rosenvinge as, styremedlem, ikke godtgjøring

  Aksjer:

  • Orkla asa

  Saxebøl, Torkil (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

   Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

   Styreverv:

   • AUF i Oslo, fylkesstyremedlem, ikke godtgjøring

   Aanesen, Hans Arthur (Arbeiderpartiet)

   Varamedlemmer:

   Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Oslo Universitetssykehus, enhetsleder

   Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Studentparlament ved UiO, nestleder

   Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • OsloMet – By og regionforskningsinstituttet NIBR, forsker

   Selvstendig næringsvirksomhet:

   • Enkeltmannsforetak Rolf Barlindhaug Boligmarkedsanalyse

   Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

   Opplysninger mangler.

   Brockstedt, Even (Rødt)

   Opplysninger mangler.

   Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

   Opplysninger mangler.

   Dietz, Martine (Rødt)

   Opplysninger mangler.

   Ebeltoft, Aud-Karin (Høyre)

   Opplysninger mangler.

   Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

   Opplysninger mangler.

   Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

   Opplysninger mangler.

   Steinar Grande (Høyre)

   Opplysninger mangler.

   Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

   Selvstendig næringsvirksomhet:

   • Fastlege

   Aksjer:

   • Kjelsås legesenter AS, eierandel: 1/6

   Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

   Selvstendig næringsvirksomhet:

   • Enkeltpersonforetak

   Imenes, Anders Gravir (Miljøpartiet De Grønne)

   Ønsker ikke å registrere interesser.

   Jacobsen, Geir Ugland (Fremskrittspartiet)

   Opplysninger mangler.

   Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

   Styreverv:

   • Hostelling International Norge Øst, vararepresentant styret, godtgjøring mottas
   • Gjøvik Vandrehjem Hovdetun, vara til styret, godtgjøring mottas

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Universitetets senter for informasjonsteknologi, seniorrådgiver

   Klette, Per (Høyre)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Kåpvik, Tor (Venstre)

   Styreverv:

   • Amnesty International Norge, styremedlem, ikke godtgjøring.

   Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

   Ønsker ikke å registrere interesser

    Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Euronext VPS, databaseadministrator

    Aksjer:

    • Euronext VPS, eierandel: ansatte-aksjer

    Meiner, Knut Tore (Høyre)

    Opplysninger mangler.

    Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Møller, Tom-Espen (Høyre)

    Ønsker ikke å registrere interesser.

    Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

    Ønsker ikke å registrere interesser

    Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

    Opplysninger mangler.

    Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

    Styreverv:

    • Gyldendal ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Polaris Media ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Komplett Bank ASA, styreleder, godtgjøring mottas
    • Fonico AS, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Parrot Play AS, styreleder, ikke godtgjøring
    • Allierogruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
    • Geilo Sti- og Løypelag, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Geilo Velforbund, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Theoline AS, styreleder, ikke godtgjøring
    • Smartcom tv AS, styremedlem, ikke godtgjøring
    • Veum Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring

    Aksjer:

    • Theoline AS, eierandel 100 %
    • Miklagard Golf AS, eierandel mindre enn 1 %

    Indirekte eierskap:

    • ParrotPlay AS
    • Smartcom tv AS
    • Komplett Bank ASA, eierandel: mindre enn 1 %

    Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler.

     Tjelmeland, Monica (Venstre)

     Opplysninger mangler.

     Ugland, Isabel Leal (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet) 

     Styreverv:

     • Oslo sporveier, varamedlem i bedriftsforsamlingen, godtgjøring mottas
     • Uranienborg menighetsråd, medlem, ikke godtgjøring

     Oppdrags- eller styreverv:

     • Statens vegvesen, rådgiver

     Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

     Opplysninger mangler.

     Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Aamaas, Borgar (Venstre)

     Styreverv:

     • Tekna Forskerne, styreleder, ikke godtgjøring

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • CICERO Senter for klimaforskning

     Aksjer

     • Otello, eierandel: mindre enn 1 %