Økonomiregister - Nordre Aker bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Nordre Aker bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Aanesen, Hans A. Kielland (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Døssland, May-Brith (Venstre)

Styreverv:

 • Venstrekvinnelaget, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Oldarpoi fadderforening, styremedlem, ikke godtgjøring

Kraft Ingeborg Briseid (Venstre) nestleder

 • Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Styreverv:

 • Drammen Helsepark AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Normann Consulting AS, medeier og styreleder, ikke godtgjøring
 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, styreleder, ikke godtgjøring
 • eHealth2u AS, medeier og styreleder, ikke godtgjøring
 • M29 Holding AS, eier og styreleder, ikke godtgjøring
 • Agder Helsepark AS, styreleder, godtgjøring mottas
 • Smart Crowding AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, fagdirektør

Aksjer:

 • Borgestad ASA, eierandel: 196
 • Equinor, ASA, eierandel: 689
 • M29 Holding AS, eierandel: 100 %
 • Norsk Hydro, ASA, eierandel: 800
 • Orkl ASA, eierandel: 1720
 • Yara International, ASA, eierandel: 160
 • eHealth2U AS, eierandel: 25 %
 • Normann Consulting AS, eierandel: 50

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Styreverv:

 • WeCare psykisk helseprosjekt i Etiopia, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Disen skoles driftsstyre, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statskraft AS

Salte, Sidsel Eidam Kjeldaas (Høyre)

Styreverv:

 • Rosenvinge as, styremedlem, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Orkla asa

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • AUF i Oslo, fylkesstyremedlem, ikke godtgjøring

Varamedlemmer:

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Universitetssykehus, enhetsleder

Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Studentparlament ved UiO, nestleder

Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • OsloMet – By og regionforskningsinstituttet NIBR, forsker

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltmannsforetak Rolf Barlindhaug Boligmarkedsanalyse

Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Brockstedt, Even (Rødt)

Opplysninger mangler.

Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Dietz, Martine (Rødt)

Opplysninger mangler.

Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Steinar Grande (Høyre)

Opplysninger mangler.

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Fastlege

Aksjer:

 • Kjelsås legesenter AS, eierandel: 1/6

Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonforetak

Imenes, Anders Gravir (Miljøpartiet De Grønne)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Jacobsen, Geir Ugland (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Hostelling International Norge Øst, vararepresentant styret, godtgjøring mottas
 • Gjøvik Vandrehjem Hovdetun, vara til styret, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetets senter for informasjonsteknologi, seniorrådgiver

Klette, Per (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kåpvik, Tor (Venstre)

Styreverv:

 • Amnesty International Norge, styremedlem, ikke godtgjøring.

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

Ønsker ikke å registrere interesser

Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Euronext VPS, databaseadministrator

Aksjer:

 • Euronext VPS, eierandel: ansatte-aksjer

Meiner, Knut Tore (Høyre)

Opplysninger mangler.

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Møller, Tom-Espen (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

Ønsker ikke å registrere interesser

Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

Opplysninger mangler.

Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

Styreverv:

 • Gyldendal ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Polaris Media ASA, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Komplett Bank ASA, styreleder, godtgjøring mottas
 • Fonico AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Parrot Play AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Allierogruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Geilo Sti- og Løypelag, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Geilo Velforbund, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Theoline AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Smartcom tv AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Veum Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Theoline AS, eierandel 100 %
 • Miklagard Golf AS, eierandel mindre enn 1 %

Indirekte eierskap:

 • ParrotPlay AS
 • Smartcom tv AS
 • Komplett Bank ASA, eierandel: mindre enn 1 %

Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Tjelmeland, Monica (Venstre)

Opplysninger mangler.

Ugland, Isabel Leal (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Østreng, Arne (Uavhengig)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Aamaas, Borgar (Venstre)

Styreverv:

 • Tekna Forskerne, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • CICERO Senter for klimaforskning

Aksjer

 • Otello, eierandel: mindre enn 1 %