Økonomiregister - Gamle Oslo bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Gamle Oslo bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Alnæs, Emil Snorre (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Syklistenes landsforening, godtgjøring mottas

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Bruu, Teodor Nordenstrøm (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Bull, Beate (Høyre)

  Aksjer:

  • Axactor AS

  Dahl, Ingrid Ophaug (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

   Hamidiasl, Hasti (Sosialistisk Venstreparti)

   Selvstendig næringsvirksomhet

   • Hasti Hamidiasl foredrag. Enkeltpersonsforetak

   Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

   Opplysninger mangler.

   Joakimsen, Katherine (Rødt)

   Styreverv:

   • Brinken 16, nestleder, godtgjøring mottas

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Statped, rådgiver

   Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

   Opplysninger mangler.

   Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

   Styreverv:

   • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Kristne Arbeidere, varamedlem, styret, ikke godtgjøring
   • Driftsstyret Vahl skole, medlem, godtgjøring mottas

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Fagforbundet, rådgiver

   Aksjer:

   • Aqua Bio Technology AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Havila Shipping AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Havyard Group AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Lifecare AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Nordic Nanovector AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Napatech AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • NEL AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Norsk Hydro AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • PCI Biotech Holding AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • REC Silicon AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Targovax AS, eierandel: mindre enn 0,01 %

   Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Svorstøl, Olaf (Rødt)

     Styreverv:

     • LO i Oslo, repskap og IU, ikke godtgjøring
     • Fellesutvalget for Palestina, medlem av Landsstyret, ikke godtgjøring

     Aksjer:

     • Klassekampen, eierandel: 25 aksjer

     Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • UngOrg, deltidsstilling

     Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

     Opplysninger mangler.

     Varamedlemmer:

     Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

     Ønsker ikke å registrere interesser

     Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

     Styreverv:

     • Akademiet for yngre forskere, styremedlem, godtgjøring mottas

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Samskipnaden SiO, seniorrådgiver, ikke godtgjøring

     Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

     Opplysninger mangler.

      Blix, Anna (Rødt)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Rødts stortingsgruppe, politisk rådgiver

      Selvstendig næringsvirksomhet:

      • Skribent/forfatter

      Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

      Opplysninger mangler.

       Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler.

       Dahl, Andre Oktay (Høyre)

       Styreverv:

       • Reform, nestleder, godtgjøring mottas
       • Dixi-ressurssenter for voldtektsutsatte, styremedlem, godtgjøring mottas

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Unio, heltidsansatt

       Selvstendig næringsvirksomhet:

       • Dahl strategisk kommunikasjon og analyse, enkeltpersonsforetak, ikke aktivt nå

       Diriye, Abid Said (Sosialistisk Venstreparti)

       Styreverv:

       • Nsf, styremedlem, ikke godtgjøring

       Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

       Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

       Styreverv:

       • Norges Juristforbund, visepresident, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Helseetaten Oslo kommune, juridisk spesialkonsulent

       Espinoza, Luis (Rødt)

       Opplysninger mangler.

        Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

        Styreverv:

        • Sportsklubben Forward, anleggsansvarlig, ikke godtgjøring
        • Sameiet Teaterkvartalet Bygg 7, styreleder, godtgjøring mottas
        • Dtiftsstyret Sykehusskolen i Oslo, styreleder, godtgjøring mottas

        Grande, Trine Skei (Venstre)

        Styreverv:

        • Medlem av Helsingforskomiteens råd, ikke godtgjøring

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Leder i Venstre, Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe

        Selvstendig næringsvirksomhet:

        • Grande rådgivning, registrert men ikke aktiv

        Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

        Opplysninger mangler.

        Gursel, Kamile (Venstre)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

        Hadgu, Dahab (Rødt)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

         Hanekamhaug, Mette (Fremskrittspartiet)

         Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

         Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

         Styreverv:

         • Bgo, tilsynsutvalg, godtgjøring mottas

         Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

         Styreverv:

         • Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi, medlem, godtgjøring mottas

         Oppdrags- eller arbeidsgiver:

         • Oski Universitetssykehus FH

         Huseby, Vilde Blix (Miljøpartiet De Grønne)

         Oppdrags- eller arbeidsgiver:

         • Kirkens Bymisjon, kommunikasjonsrådgiver

         Jaber, Munir (Arbeiderpartiet)

         Opplysninger mangler.

         Landro, Linn Herland (Sosialistisk Venstreparti)

         Opplysninger mangler.

         Mohamud, Mohamed Abdirisaq (Arbeiderpartiet) 

         Opplysninger mangler.

         Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

         Opplysninger mangler.

         Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

         Styreverv:

         • Borettslaget Jens Bjelkes gate 62, godtgjøring mottas

          Roberg, Leif Christian (Venstre)

          Oppdrags- eller arbeidsgiver:

          • Kanavas, HR rådgiver

          Røe, Anne Maria (Høyre)

          Styreverv:

          • Boretsslaget Arups gate 22, styreleder, godtgjøring mottas

          Oppdrags- eller arbeidsgiver

          • Brand Valley AS, kontormedarbeider
          • EasyFreelance AS, helpdesk og oversetter

          Sandal, Tomine (Rødt)

          Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

          Stallemo, Ihna (Høyre)

          Styreverv:

          • Sameiet Schweigaards gate 59, økonomiansvarlig, ikke godtgjøring

          Oppdrags- eller arbeidsgiver:

          • Brand Valley, organisasjonspsykolog

          Tennes, Ingeborg (Høyre)

          Opplysninger mangler.

          Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

          Styreverv:

          • Tokai AS, styreleder, ikke godtgjøring

          Oppdrags- eller arbeidsgiver:

          • Powel AS, fast ansatt

          Aksjer:

          • Tokai AS, eierandel: 66 %

          Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

          Styreverv:

          • Sameiet Hovinenga, vara, godtgjøring mottas