Økonomiregister - Gamle Oslo bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Gamle Oslo bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Alnæs, Emil Snorre (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Syklistenes landsforening, godtgjøring mottas

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Bruu, Teodor Nordenstrøm (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Bull, Beate (Høyre)

  Aksjer:

  • Axactor AS

  Hamidiasl, Hasti (Sosialistisk Venstreparti)

  Selvstendig næringsvirksomhet

  • Hasti Hamidiasl foredrag. Enkeltpersonsforetak

  Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

  Opplysninger mangler.

  Joakimsen, Katherine (Rødt)

  Styreverv:

  • Brinken 16, nestleder, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Statped, rådgiver

  Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

  Opplysninger mangler.

  Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kristne Arbeidere, varamedlem, styret, ikke godtgjøring
  • Driftsstyret Vahl skole, medlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Fagforbundet, rådgiver

  Aksjer:

  • Aqua Bio Technology AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Havila Shipping AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Havyard Group AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Lifecare AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Nordic Nanovector AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Napatech AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • NEL AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Norsk Hydro AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • PCI Biotech Holding AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • REC Silicon AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
  • Targovax AS, eierandel: mindre enn 0,01 %

  Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Svorstøl, Olaf (Rødt)

    Styreverv:

    • Fellesutvalget for Palestina, medlem av Landsstyret, ikke godtgjøring
    • Styremedlem, Sameiet Breigata 19 – 23/Motzfeldtsgate 5, godtgjøring mottas

    Aksjer:

    • Klassekampen, eierandel: 25 aksjer

    Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • UngOrg, deltidsstilling

    Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

    Opplysninger mangler.

    Varamedlemmer:

    Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

    Ønsker ikke å registrere interesser

    Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

    Styreverv:

    • Akademiet for yngre forskere, styremedlem, godtgjøring mottas

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Samskipnaden SiO, seniorrådgiver, ikke godtgjøring

    Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler.

     Blix, Anna (Rødt)

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Rødts stortingsgruppe, politisk rådgiver

     Selvstendig næringsvirksomhet:

     • Skribent/forfatter

     Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

      Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

      Dahl, Andre Oktay (Høyre)

      Styreverv:

      • Reform, nestleder, godtgjøring mottas
      • Dixi-ressurssenter for voldtektsutsatte, styremedlem, godtgjøring mottas

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Unio, heltidsansatt

      Selvstendig næringsvirksomhet:

      • Dahl strategisk kommunikasjon og analyse, enkeltpersonsforetak, ikke aktivt nå

      Diriye, Abid Said (Sosialistisk Venstreparti)

      Styreverv:

      • Nsf, styremedlem, ikke godtgjøring

      Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

      Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

      Styreverv:

      • Norges Juristforbund, visepresident, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Helseetaten Oslo kommune, juridisk spesialkonsulent

      Espinoza, Luis (Rødt)

      Opplysninger mangler.

       Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

       Styreverv:

       • Sportsklubben Forward, anleggsansvarlig, ikke godtgjøring
       • Sameiet Teaterkvartalet Bygg 7, styreleder, godtgjøring mottas
       • Dtiftsstyret Sykehusskolen i Oslo, styreleder, godtgjøring mottas

       Grande, Trine Skei (Venstre)

       Styreverv:

       • Medlem av Helsingforskomiteens råd, ikke godtgjøring

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Leder i Venstre, Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe

       Selvstendig næringsvirksomhet:

       • Grande rådgivning, registrert men ikke aktiv

       Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

       Opplysninger mangler.

       Gursel, Kamile (Venstre)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

       Hadgu, Dahab (Rødt)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

       Styreverv:

       • Bgo, tilsynsutvalg, godtgjøring mottas

       Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

       Styreverv:

       • Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi, medlem, godtgjøring mottas

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Oski Universitetssykehus FH

       Jaber, Munir (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler.

       Landro, Linn Herland (Sosialistisk Venstreparti)

       Opplysninger mangler.

       Mohamud, Mohamed Abdirisaq (Arbeiderpartiet) 

       Opplysninger mangler.

       Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

       Opplysninger mangler.

       Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

       Styreverv:

       • Borettslaget Jens Bjelkes gate 62, godtgjøring mottas

        Roberg, Leif Christian (Venstre)

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Kanavas, HR rådgiver

        Sandal, Tomine (Rødt)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

        Stallemo, Ihna (Høyre)

        Styreverv:

        • Sameiet Schweigaards gate 59, styreleder, godtgjøring mottas

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Norges Røde Kors, seniorrådgiver

        Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

        Styreverv:

        • Tokai AS, styreleder, ikke godtgjøring

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Powel AS, fast ansatt

        Aksjer:

        • Tokai AS, eierandel: 66 %

        Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

        Styreverv:

        • Sameiet Hovinenga, nestleder, godtgjøring mottas