Økonomiregister - Gamle Oslo bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Gamle Oslo bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Alnæs, Emil Snorre (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Syklistenes landsforening, godtgjøring mottas

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Bruu, Teodor Nordenstrøm (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Bull, Beate (Høyre)

Aksjer:

 • Axactor AS

Hamidiasl, Hasti (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet

 • Hasti Hamidiasl foredrag. Enkeltpersonsforetak

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Opplysninger mangler.

Joakimsen, Katherine (Rødt)

Styreverv:

 • Brinken 16, nestleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statped, rådgiver

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Kristne Arbeidere, varamedlem, styret, ikke godtgjøring
 • Driftsstyret Vahl skole, medlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fagforbundet, rådgiver

Aksjer:

 • Aqua Bio Technology AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Havila Shipping AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Havyard Group AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Lifecare AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Nordic Nanovector AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Napatech AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • NEL AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Norsk Hydro AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • PCI Biotech Holding AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • REC Silicon AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
 • Targovax AS, eierandel: mindre enn 0,01 %

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Svorstøl, Olaf (Rødt)

Styreverv:

 • Fellesutvalget for Palestina, medlem av Landsstyret, ikke godtgjøring
 • Styremedlem, Sameiet Breigata 19 – 23/Motzfeldtsgate 5, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Klassekampen, eierandel: 25 aksjer

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • UngOrg, deltidsstilling

Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

Opplysninger mangler.

Varamedlemmer:

Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser

Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Akademiet for yngre forskere, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Samskipnaden SiO, seniorrådgiver, ikke godtgjøring

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Blix, Anna (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Rødts stortingsgruppe, politisk rådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Skribent/forfatter

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Vålerenga Kultur- og idrettspark, styreleder, godtgjøring mottas
 • Trasoppklinikken, styremedlem, godtgjøring mottas,
 • Åpen Folkekirke, styreleder, godtgjøring mottas
 • Velferds- og kulturkomiteen Gamle Oslo, medlem, godtgjøring mottas
 • Kampen skole driftsstyret, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Valle Hovin Videregående skole, styreleder, godtgjøring mottas

Dahl, Andre Oktay (Høyre)

Styreverv:

 • Reform, nestleder, godtgjøring mottas
 • Dixi-ressurssenter for voldtektsutsatte, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Unio, heltidsansatt

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Dahl strategisk kommunikasjon og analyse, enkeltpersonsforetak, ikke aktivt nå

Diriye, Abid Said (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Nsf, styremedlem, ikke godtgjøring

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Norges Juristforbund, visepresident, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Helseetaten Oslo kommune, juridisk spesialkonsulent

Espinoza, Luis (Rødt)

Opplysninger mangler.

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Sportsklubben Forward, anleggsansvarlig, ikke godtgjøring
 • Sameiet Teaterkvartalet Bygg 7, styreleder, godtgjøring mottas
 • Dtiftsstyret Sykehusskolen i Oslo, styreleder, godtgjøring mottas

Grande, Trine Skei (Venstre)

Styreverv:

 • Medlem av Helsingforskomiteens råd, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Leder i Venstre, Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Grande rådgivning, registrert men ikke aktiv

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Gursel, Kamile (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Hadgu, Dahab (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Bgo, tilsynsutvalg, godtgjøring mottas

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi, medlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oski Universitetssykehus FH

Jaber, Munir (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Landro, Linn Herland (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Mohamud, Mohamed Abdirisaq (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Borettslaget Jens Bjelkes gate 62, godtgjøring mottas

Roberg, Leif Christian (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Kanavas, HR rådgiver

Sandal, Tomine (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Stallemo, Ihna (Høyre)

Styreverv:

 • Sameiet Schweigaards gate 59, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Røde Kors, seniorrådgiver

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Styreverv:

 • Tokai AS, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Powel AS, fast ansatt

Aksjer:

 • Tokai AS, eierandel: 66 %

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Styreverv:

 • Sameiet Hovinenga, nestleder, godtgjøring mottas