Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Gamle Oslo bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Gamle Oslo bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Alnæs, Emil Snorre (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Syklistenes landsforening, godtgjøring mottas

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

  Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Bruu, Teodor Nordenstrøm (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Bull, Beate (Høyre)

  Aksjer:

  • Axactor AS

  Dahl, Ingrid Ophaug (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

   Hamidiasl, Hasti (Sosialistisk Venstreparti)

   Opplysninger mangler.

   Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

   Opplysninger mangler.

   Joakimsen, Katherine (Rødt)

   Styreverv:

   • Brinken 16, nestleder, godtgjøring mottas

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Statped, rådgiver

   Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

   Opplysninger mangler.

   Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

   Styreverv:

   • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Kristne Arbeidere, varamedlem, styret, ikke godtgjøring
   • Driftsstyret Vahl skole, medlem, godtgjøring mottas

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Fagforbundet, rådgiver

   Aksjer:

   • Aqua Bio Technology AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Havila Shipping AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Havyard Group AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Lifecare AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Nordic Nanovector AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Napatech AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • NEL AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Norsk Hydro AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • PCI Biotech Holding AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • REC Silicon AS, eierandel: mindre enn 0,01 %
   • Targovax AS, eierandel: mindre enn 0,01 %

   Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

    Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

    Opplysninger mangler.

    Varamedlemmer:

    Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

    Ønsker ikke å registrere interesser

    Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler.

     Blix, Anna (Rødt)

     Opplysninger mangler.

     Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

      Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

      Dahl, Andre Oktay (Høyre)

      Styreverv:

      • Reform, nestleder, godtgjøring mottas
      • Dixi-ressurssenter for voldtektsutsatte, styremedlem, godtgjøring mottas

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Unio, heltidsansatt

      Selvstendig næringsvirksomhet:

      • Dahl strategisk kommunikasjon og analyse, enkeltpersonsforetak, ikke aktivt nå

      Diriye, Abid Said (Sosialistisk Venstreparti)

      Opplysninger mangler.

      Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

      Opplysninger mangler.

      Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

      Styreverv:

      • Norges Juristforbund, visepresident, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Helseetaten Oslo kommune, juridisk spesialkonsulent

      Espinoza, Luis (Rødt)

      Opplysninger mangler.

       Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

       Styreverv:

       • Sportsklubben Forward, anleggsansvarlig, ikke godtgjøring
       • Sameiet Teaterkvartalet Bygg 7, styreleder, godtgjøring mottas
       • Dtiftsstyret Sykehusskolen i Oslo, styreleder, godtgjøring mottas

       Gjengaar, Viktor Rakov (Miljøpartiet De Grønne)

       Opplysninger mangler.

       Grande, Trine Skei (Venstre)

       Styreverv:

       • Medlem av Helsingforskomiteens råd, ikke godtgjøring

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Leder i Venstre, Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe

       Selvstendig næringsvirksomhet:

       • Grande rådgivning, registrert men ikke aktiv

       Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

       Opplysninger mangler.

       Gursel, Kamile (Venstre)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

       Hadgu, Dahab (Rødt)

       Opplysninger mangler.

        Hanekamhaug, Mette (Fremskrittspartiet)

        Opplysninger mangler.

        Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

        Styreverv:

        • Bgo, tilsynsutvalg, godtgjøring mottas

        Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

        Styreverv:

        • Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi, medlem, godtgjøring mottas

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Oski Universitetssykehus FH

        Huseby, Vilde Blix (Miljøpartiet De Grønne)

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Kirkens Bymisjon, kommunikasjonsrådgiver

        Jaber, Munir (Arbeiderpartiet)

        Opplysninger mangler.

        Landro, Linn Herland (Sosialistisk Venstreparti)

        Opplysninger mangler.

         Marcussen, Hanne Elise (Miljøpartiet De Grønne)

         Opplysninger mangler.

          Mirahmadi, Ali (Rødt)

          Oppdrags- eller arbeidsgiver

          • Radikal Portal, regnskapsansvarlig

          Mohamud, Mohamed Abdirisaq (Arbeiderpartiet) 

          Opplysninger mangler.

          Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

          Opplysninger mangler.

          Navarsete, Stine (Sosialistisk Venstreparti)

          Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

           Roberg, Leif Christian (Venstre)

           Oppdrags- eller arbeidsgiver:

           • Kanavas, HR rådgiver

           Røe, Anne Maria (Høyre)

           Styreverv:

           • Boretsslaget Arups gate 22, styreleder, godtgjøring mottas

           Sandal, Tomine (Rødt)

           Opplysninger mangler.

           Stallemo, Ihna (Høyre)

           Styreverv:

           • Sameiet Schweigaards gate 59, økonomiansvarlig, ikke godtgjøring

           Oppdrags- eller arbeidsgiver:

           • Brand Valley, organisasjonspsykolog

           Svorstøl, Olaf (Rødt)

           Styreverv:

           • LO i Oslo, repskap og IU, ikke godtgjøring
           • Fellesutvalget for Palestina, medlem av Landsstyret, ikke godtgjøring

           Aksjer:

           • Klassekampen, eierandel: 25 aksjer

           Tennes, Ingeborg (Høyre)

           Opplysninger mangler.

           Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

           Styreverv:

           • Tokai AS, styreleder, ikke godtgjøring

           Oppdrags- eller arbeidsgiver:

           • Powel AS, fast ansatt

           Aksjer:

           • Tokai AS, eierandel: 66 %

           Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

           Opplysninger mangler.