Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Frogner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Frogner bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

  Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre) nestleder

  Styreverv:

  • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
  • Bydelsutvalget i Frogner bydel. Styreleder, godtgjøring mottas
  • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas 

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Høyres Hovedorganisasjon, rådgiver

  Burkeland, Mette (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Holtvedt, Hulda (Mijøpartiet De Grønne)

   Opplysninger mangler. 

   Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

   Opplysninger mangler.

   Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

   Styreverv:

   • Telenor Global Services AS, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Telenor Eiendom Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
   • United World Colleges National Committee for Western Sahara, styremedlem, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Telenor ASA, ansatt

   Aksjer:

   • Sabar AS, eierandel 30 %

   Klafstad, Axel Christian (Høyre)

   Opplysninger mangler.

    Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

     Laland, Christian (Høyre)

     Styreverv:

     • Sameiet Pilestredet 55, styremedlem, godtgjøring mottas

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Pressure, strategi og kampanjesjef

     Selvstendig næringsvirksomhet:

     • Christian Laland Media ENK

     Birgitte Langballe (Høyre)

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Bane NOR, kommunikasjonsrådgiver

     Lie, Jens Jørgen (Høyre) leder

     Styreverv:

     • Kirkeveien 39 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

     Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

     Ønsker ikke å registrere interesser.

     Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Walaker, Tore Wilken (Venstre)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Østring, Peder Ressem (Rødt)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.
       

      Varamedlemmer:

      Andenæs, Kristoffer (Fremskrittspartiet)

      Opplysninger mangler.

      Anwar, Rauand Ismail (Miljøpartiet  De Grønne)

      Opplysninger mangler.

      Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

      Opplysninger mangler.

      Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

      Opplysninger mangler.

      Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Bjertnes, Synnøve Van Dijke (Venstre)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Finans2 AS, saksbehandler inkasso

      Bjørgung, Mathias Hofgaard (Høyre) 

      Opplysninger mangler.

       Bøhn, Marcus (Høyre)

       Ønsker ikke å registrere interesser.

        Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

        Opplysninger mangler.

        Darell, Tom Endre (Høyre)

        Opplysninger mangler.

        Davanger, Oda (Rødt)

        Opplysninger mangler.

        Egeberg, Bjørn Tore (Rødt)

        Styreverv:

        • Foreningen Klassekampens Venner, styremedlem, ikke godtgjøring.
        • Sameiet Tostrup terasse 9, styremedlem, ikke godtgjøring

        Ferskaug, Julianne (Venstre)

        Opplysninger mangler.

        Frigessi, Simon Glad (Arbeiderpartiet)

        Opplysninger mangler.

        Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

        Opplysninger mangler.

        Hagen, Eirin (Rødt)

        Opplysninger mangler.

        Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet de Grønne)

        Opplysninger mangler.

        Helgerud, Frode (Høyre)

        Ønsker ikke å registrere interesser.

        Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

        Styreverv:

        • Advokatfirmaet Heussche AS, styreformann, ikke godtgjøring

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Advokatfirmaet Heussche, advokat

        Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

        Styreverv:

        • Balkeby AS, styreleder, godtgjøring mottas

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Ruter AS, Operativ leder, kundeinformasjon

        Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

        Opplysninger mangler.

        Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

        Opplysninger mangler.

        Hoel, Karin Harnæs (Sosialistisk Venstreparti)

        Opplysninger mangler.

        Kessel, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

        Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

        Kjeldstadli, Knut (Sosialistisk Venstreparti)

        Ingen opplysninger å registrere i henholdt til reglementet.

        Kjellevold, Anders (Arbeiderpartiet)

        Opplysninger mangler. 

        Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

        Opplysninger mangler.

         Laland, Christian (Høyre)

         Opplysninger mangler.

         Linnemørken, Lene (Fremskrittspartiet)

         Opplysninger mangler.

         Løkkeberg, Bianca Bernhoft (Sosialistisk Venstreparti)

         Opplysninger mangler.

         Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

         Opplysninger mangler.

         Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

         Styreverv:

         • Tekna, nestleder i fagstyret, ikke godtgjøring
         • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
         • Transportøkonomisk institutt, forsker

         Aksjer:

         • VIN Bjørvika

         Salbuvik, Sverre (Høyre)

         Aksjer

         • Sabar AS, eierandel: 30 %

         Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

         Styreverv:

         • Neuberggata 9 S/E, varamedlem, ikke godtgjøring
         • Negotia avd. Oslo & omegn, styremedlem, godtgjøring mottas

         Øverås, Mathias Herstad (Venstre)

         Oppdrags- eller arbeidsgiver:

         • Oslo universitetssykehus HF, lege