Økonomiregister - Frogner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Frogner bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre) nestleder

Styreverv:

 • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
 • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas
 • Abelia, politisk seniorrådgiver

Burkeland, Mette (Høyre)

Styreverv:

 • Frogner Menighet, medlem Menighetsrådet, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Axera Business Management AS, partner

Aksjer

 • Burkeland Invest AS, eierandel: 100 %

Holtvedt, Hulda (Mijøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Grønn ungdom, talsperson, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Klafstad, Axel Christian (Høyre)

Opplysninger mangler.

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Birgitte Langballe (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Bane NOR, kommunikasjonsrådgiver

Lie, Jens Jørgen (Høyre) leder

Styreverv:

 • Kirkeveien 39 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsoppgaver:

 • Fr Flyt AS, prosjektleder

Walaker, Tore Wilken (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Østring, Peder Ressem (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Varamedlemmer:

Andenæs, Kristoffer (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Anwar, Rauand Ismail (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

Styreverv:

 • Europeisk Ungdom, sentralstyremedlem, ikke godtgjøring
 • Den Konservative Studentforening, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Loyalty AS, salgskonsulent

Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bjertnes, Synnøve Van Dijke (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Finans2 AS, saksbehandler inkasso

Styreverv:

 • Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, politisk nestleder, ikke godtgjøring

Bjørgung, Mathias Hofgaard (Høyre)

Opplysninger mangler.

Bøhn, Marcus (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Darell, Tom Endre (Høyre)

Styreverv:

 • Ventaja AS, styreformann, ikke godtgjøring
 • Celerway as, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Snarøya Gymnastikk og Turnering, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Powel as, konserndirektør

Aksjer:

 • Celerway as

Egeberg, Bjørn Tore (Rødt)

Styreverv:

 • Foreningen Klassekampens Venner, styremedlem, ikke godtgjøring.
 • Sameiet Tostrup terasse 9, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Heismontørenes Fagforening, regnskapsmedarbeider

Aksjer:

 • Klassekampen AS, eierandel: mindre enn 1 %

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Frigessi, Simon Glad (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

Opplysninger mangler.

Hagen, Eirin (Rødt)

Opplysninger mangler.

Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet de Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Helgerud, Frode (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

Styreverv:

 • Advokatfirmaet Heussche AS, styreformann, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Advokatfirmaet Heussche, advokat

Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

Opplysninger mangler.

Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Balkeby AS, styreleder, godtgjøring mottas
 • Driftsstyret, Ruseløkka skole, leder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Ruter AS, leder operativ kundeinformasjon

Økonomisk eller materiell støtte:

 • Balkeby AS

Hoel, Karin Harnæs (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Kvinnegruppa Ottar Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • WSP Norge AS, fast ansatt

Jakobsen, Arnbjørn (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Kessel, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kjeldstadli, Knut (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henholdt til reglementet.

Kjellevold, Anders (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Dam, politisk rådgiver

Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Laland, Christian (Høyre)

Opplysninger mangler.

Linnemørken, Lene (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Løkkeberg, Bianca Bernhoft (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Tekna, nestleder i fagstyret, ikke godtgjøring
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
 • Transportøkonomisk institutt, forsker

Aksjer:

 • VIN Bjørvika

Salbuvik, Sverre (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser

Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Neuberggata 9 S/E, varamedlem, ikke godtgjøring
 • Negotia avd. Oslo & omegn, styremedlem, godtgjøring mottas

Øverås, Mathias Herstad (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo universitetssykehus HF, lege