Økonomiregister

Økonomiregister - Frogner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Frogner bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

  Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre) nestleder

  Styreverv:

  • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
  • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas 
  • Abelia, politisk seniorrådgiver

   

  Burkeland, Mette (Høyre)

  Styreverv:

  • Frogner Menighet, medlem Menighetsrådet, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Axera Business Management AS, partner

  Aksjer

  • Burkeland Invest AS, eierandel: 100 %

  Holtvedt, Hulda (Mijøpartiet De Grønne)

  Styreverv:

  • Grønn ungdom, talsperson, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

  Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

  Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

  Ønsker ikke å registrere interesser.

  Klafstad, Axel Christian (Høyre)

  Opplysninger mangler.

   Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

   Opplysninger mangler.

    Laland, Christian (Høyre)

    Styreverv:

    • Sameiet Pilestredet 55, styremedlem, godtgjøring mottas

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Pressure, strategi og kampanjesjef

    Selvstendig næringsvirksomhet:

    • Christian Laland Media ENK

    Birgitte Langballe (Høyre)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Bane NOR, kommunikasjonsrådgiver

    Lie, Jens Jørgen (Høyre) leder

    Styreverv:

    • Kirkeveien 39 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

    Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

    Ønsker ikke å registrere interesser.

    Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet De Grønne)

     Oppdrags- eller arbeidsoppgaver:

     • Fr Flyt AS, prosjektleder

     Walaker, Tore Wilken (Venstre)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Østring, Peder Ressem (Rødt)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.
      

     Varamedlemmer:

     Andenæs, Kristoffer (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Anwar, Rauand Ismail (Miljøpartiet  De Grønne)

     Opplysninger mangler.

     Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

     Styreverv:

     • Europeisk Ungdom, sentralstyremedlem, ikke godtgjøring
     • Den Konservative Studentforening, styremedlem, ikke godtgjøring

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Loyalty AS, salgskonsulent

     Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

     Opplysninger mangler.

     Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

     Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

     Bjertnes, Synnøve Van Dijke (Venstre)

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Finans2 AS, saksbehandler inkasso

     Styreverv:

     • Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, politisk nestleder, ikke godtgjøring

     Bjørgung, Mathias Hofgaard (Høyre) 

     Opplysninger mangler.

      Bøhn, Marcus (Høyre)

      Ønsker ikke å registrere interesser.

       Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

       Opplysninger mangler.

       Darell, Tom Endre (Høyre)

       Opplysninger mangler.

       Egeberg, Bjørn Tore (Rødt)

       Styreverv:

       • Foreningen Klassekampens Venner, styremedlem, ikke godtgjøring.
       • Sameiet Tostrup terasse 9, styremedlem, ikke godtgjøring

       Ferskaug, Julianne (Venstre)

       Opplysninger mangler.

       Frigessi, Simon Glad (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler.

       Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

       Opplysninger mangler.

       Hagen, Eirin (Rødt)

       Opplysninger mangler.

       Karin Harnæs

       Ønsker ikke å registrere interesser

       Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet de Grønne)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

       Helgerud, Frode (Høyre)

       Ønsker ikke å registrere interesser.

       Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

       Styreverv:

       • Advokatfirmaet Heussche AS, styreformann, ikke godtgjøring

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Advokatfirmaet Heussche, advokat

       Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

       Opplysninger mangler.

       Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

       Styreverv:

       • Balkeby AS, styreleder, godtgjøring mottas
       • Driftsstyret, Ruseløkka skole, leder, godtgjøring mottas

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Ruter AS, leder operativ kundeinformasjon

       Økonomisk eller materiell støtte:

       • Balkeby AS

       Hoel, Karin Harnæs (Sosialistisk Venstreparti)

       Opplysninger mangler.

       Jakobsen, Arnbjørn (Rødt)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

       Kessel, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

       Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

       Kjeldstadli, Knut (Sosialistisk Venstreparti)

       Ingen opplysninger å registrere i henholdt til reglementet.

       Kjellevold, Anders (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler. 

       Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler.

        Laland, Christian (Høyre)

        Opplysninger mangler.

        Linnemørken, Lene (Fremskrittspartiet)

        Opplysninger mangler.

        Løkkeberg, Bianca Bernhoft (Sosialistisk Venstreparti)

        Opplysninger mangler.

        Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

        Opplysninger mangler.

        Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

        Styreverv:

        • Tekna, nestleder i fagstyret, ikke godtgjøring
        • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
        • Transportøkonomisk institutt, forsker

        Aksjer:

        • VIN Bjørvika

        Salbuvik, Sverre (Høyre)

        Ønsker ikke å registrere interesser

        Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

        Styreverv:

        • Neuberggata 9 S/E, varamedlem, ikke godtgjøring
        • Negotia avd. Oslo & omegn, styremedlem, godtgjøring mottas

        Øverås, Mathias Herstad (Venstre)

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Oslo universitetssykehus HF, lege