Økonomiregister - Frogner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Frogner bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

  Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre) nestleder

  Styreverv:

  • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
  • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas 
  • Abelia, politisk seniorrådgiver

   

  Burkeland, Mette (Høyre)

  Styreverv:

  • Frogner Menighet, medlem Menighetsrådet, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Axera Business Management AS, partner

  Aksjer

  • Burkeland Invest AS, eierandel: 100 %

  Holtvedt, Hulda (Mijøpartiet De Grønne)

  Styreverv:

  • Grønn ungdom, talsperson, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

  Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

  Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

  Ønsker ikke å registrere interesser.

  Klafstad, Axel Christian (Høyre)

  Opplysninger mangler.

   Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

   Opplysninger mangler.

   Birgitte Langballe (Høyre)

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Bane NOR, kommunikasjonsrådgiver

   Lie, Jens Jørgen (Høyre) leder

   Styreverv:

   • Kirkeveien 39 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

   Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

   Opplysninger mangler.

   Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

   Ønsker ikke å registrere interesser.

   Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet De Grønne)

    Oppdrags- eller arbeidsoppgaver:

    • Fr Flyt AS, prosjektleder

    Walaker, Tore Wilken (Venstre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Østring, Peder Ressem (Rødt)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.
     

    Varamedlemmer:

    Andenæs, Kristoffer (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Anwar, Rauand Ismail (Miljøpartiet  De Grønne)

    Opplysninger mangler.

    Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

    Styreverv:

    • Europeisk Ungdom, sentralstyremedlem, ikke godtgjøring
    • Den Konservative Studentforening, styremedlem, ikke godtgjøring

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Loyalty AS, salgskonsulent

    Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

    Opplysninger mangler.

    Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Bjertnes, Synnøve Van Dijke (Venstre)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Finans2 AS, saksbehandler inkasso

    Styreverv:

    • Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, politisk nestleder, ikke godtgjøring

    Bjørgung, Mathias Hofgaard (Høyre) 

    Opplysninger mangler.

     Bøhn, Marcus (Høyre)

     Ønsker ikke å registrere interesser.

      Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

      Opplysninger mangler.

      Darell, Tom Endre (Høyre)

      Styreverv:

      • Ventaja AS, styreformann, ikke godtgjøring
      • Celerway as, styremedlem, godtgjøring mottas
      • Snarøya Gymnastikk og Turnering, styremedlem, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Powel as, konserndirektør

      Aksjer:

      • Celerway as

      Egeberg, Bjørn Tore (Rødt)

      Styreverv:

      • Foreningen Klassekampens Venner, styremedlem, ikke godtgjøring.
      • Sameiet Tostrup terasse 9, styremedlem, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Heismontørenes Fagforening, regnskapsmedarbeider

      Aksjer:

      • Klassekampen AS, eierandel: mindre enn 1 %

       

      Ferskaug, Julianne (Venstre)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Frigessi, Simon Glad (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

      Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

      Opplysninger mangler.

      Hagen, Eirin (Rødt)

      Opplysninger mangler.

      Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet de Grønne)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

      Helgerud, Frode (Høyre)

      Ønsker ikke å registrere interesser.

      Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

      Styreverv:

      • Advokatfirmaet Heussche AS, styreformann, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Advokatfirmaet Heussche, advokat

      Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

      Opplysninger mangler.

      Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

      Styreverv:

      • Balkeby AS, styreleder, godtgjøring mottas
      • Driftsstyret, Ruseløkka skole, leder, godtgjøring mottas

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Ruter AS, leder operativ kundeinformasjon

      Økonomisk eller materiell støtte:

      • Balkeby AS

      Hoel, Karin Harnæs (Sosialistisk Venstreparti)

      Styreverv:

      • Kvinnegruppa Ottar Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • WSP Norge AS, fast ansatt

      Jakobsen, Arnbjørn (Rødt)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

      Kessel, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Kjeldstadli, Knut (Sosialistisk Venstreparti)

      Ingen opplysninger å registrere i henholdt til reglementet.

      Kjellevold, Anders (Arbeiderpartiet)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Stiftelsen Dam, politisk rådgiver

      Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

      Opplysninger mangler.

       Laland, Christian (Høyre)

       Opplysninger mangler.

       Linnemørken, Lene (Fremskrittspartiet)

       Opplysninger mangler.

       Løkkeberg, Bianca Bernhoft (Sosialistisk Venstreparti)

       Opplysninger mangler.

       Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

       Opplysninger mangler.

       Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

       Styreverv:

       • Tekna, nestleder i fagstyret, ikke godtgjøring
       • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
       • Transportøkonomisk institutt, forsker

       Aksjer:

       • VIN Bjørvika

       Salbuvik, Sverre (Høyre)

       Ønsker ikke å registrere interesser

       Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

       Styreverv:

       • Neuberggata 9 S/E, varamedlem, ikke godtgjøring
       • Negotia avd. Oslo & omegn, styremedlem, godtgjøring mottas

       Øverås, Mathias Herstad (Venstre)

       Oppdrags- eller arbeidsgiver:

       • Oslo universitetssykehus HF, lege