Økonomiregister - Alna bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Alna bydelsutvalg 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende.

Medlemmer:

Arnfinnsson, Brynjar (Miljøpartiet De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvarets Forskningsinstitutt, forsker

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Bratsberg, Sunniva (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Skjønnhaug skole, adjunkt

Gamlem, Anne-Liv (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser

Horntvedt, Grete (Høyre)

Styreverv:

 • Oslo kommunes sosiale legater, styremedlem, godtjøring mottas
 • Oslo kommune, Møtefullmektig i Forliksrådet, godtgjøring mottas
 • Alna Bydelsutvalg, medlem/permisjon, godtgjøring mottas
 • Europa Nostra Norge, varamedlem, ikke godtgjøring
 • Oslo Høyres representantskap, medlem, ikke godtgjøring
 • Alna Høyre, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Senter for bygdekultur AS, vara til styret, godtgjøring mottas
 • Handverksskolen AS, vara til styre, godtgjøring mottas
 • Europa Nostra Council, rådsmedlem, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Det Norske Teater

Ingvaldsen, Børge (Høyre)

Aksjer:

 • Gjensidige

Jaber, Sarah (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Kverndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Løchting, Laila (Rødt)

Styreverv:

 • Ellingsrudåsen borettslag, nestleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • LHLs Internasjonale Tuberkolosestiftelse, seniorrådgiver

Morken, Mari (Arbeiderpartiet), leder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Rolijordet, Arne H. (Rødt)

Styreverv:

 • NNN Fellesklubben i Ringnes, kasserer, ikke godtgjøring

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Sarwar, Waqas (Arbeiderpartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Støylen, Torleif (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Rådet for funksjonshemmede, leder, godtgjøring mottas

Woldseth, Karin Ståhl (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Nordisk Kunstsenter i Dale i Fjalar, styreleder, godtgjøring mottas
 • Domstoladministrasjonen, vararepresentant, godtgjøring mottas
 • Bergen Filarmoniske orkester, vararepresentant, godtgjøring mottas

Varamedlemmer:

Ali, Fasawasa Mahamed (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Ali, Mohamed Hassan (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Arif, Muhammad (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Tveita skole, medlem, godtgjøring mottas
 • Jeriko skole, vara, godtgjøring mottas

Ayoub, Laial Jeanet (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Byfuglien, Torbjørn (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Davidsen, Jens Torkild (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Sporveien, vognfører på deltid

Aksjer:

 • Orkla
 • Polaris Media

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Selvstendig næringsdrivende, sovende firma

Dogan, Mithat (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Essekouri, Siham (Høyre)

Styreverv:

 • Hellerud vgs. Driftsstyret, nestleder godtgjøring mottas
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nordre Gran Borettslag

Faiz, Faiz Ahmed (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Gjelberg, Rune (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Grøtting, Joakim (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Gulbrandsen, Elisabeth (Høyre)

Styreverv:

 • Brukerforum Årvoll Gård, leder, ikke godtgjøring
 • Bjerke Dramatiske Selskap, nestleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • House of Business Solli AS

Haga, Tore Syvert (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Lillestrøm kommune, fast ansatt

Aksjer:

 • Klassekampen, 1 aksje

Holt, Eirik (Rødt)

Opplysninger mangler.

Iqbal, Tahir (Rødt)

Opplysninger mangler.

Johansen, Andre (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Khayrollahzadeh, Shila (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Mehmood, Attia Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • SIMOF -Samhold i mangfold og frivillighetsarbeid, styreleder, ikke godtgjøring
 • Oslo Kommunes Foreldreutvalg, nestleder, ikke godtgjøring

Moradi, Atefeh (Rødt)

Opplysninger mangler.

Morgan, Elaine (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nassir, Assad (Sosialistisk Venstreparti) (permisjon)

Styreverv:

 • Utdanningsforbundet Lørenskog, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Norsk Pen, medlem flerkulturelt utvalg, ikke godtgjøring
 • Selvstendig næringsvirksomhet:
 • Forlag konsulentoppdrag

Aksjer:

 • Adevinta AS, eierandel: 47,80 %
 • Gyldendal ASA, eierandel: 3 %
 • Schibsted ser. B, AS, eierandel: 16,42 %

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Styreverv:

 • Ellingsrud Senter Sameie 1, styreleder, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Daglig leder/deleier Nicolaisens Regnskapskontor KS

Rauf, Tamina Sheriffdeen (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Salinh, Iram (Rødt)

Opplysninger mangler.

Seceragic, Sabahudin (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Sivapatham, Sulaksana (Sosilistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Skodjevåg, Pål (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Datasvar AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Skodjevåg Invest AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Klosterheimen Boligsameie, styreleder, godtgjøring mottas
 • Fjellhus hageby vel, styreleder

Aksjer:

 • Skodjevåg Invest AS, daglig leder, eierandel: 50

Indirekte eierskap:

 • Datasvar AS, styremedlem/ansatt, eierandel: 16,409

Solberg, Vidar (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Sæterli, Lena (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Ellingsrud Velforening, leder, godtgjøring mottas
 • Bernhard L. Mathisens Legat, styremedlem, ikke godtgjøring

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Væring, Robert Bjørn (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.