Bystyret

Meddommer

Her finner du informasjon om vervet som meddommer i Oslo kommune.

Hvordan bli meddommer? 

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2029 i løpet av våren 2024. Hvis du ønsker å bli kontaktet av oss når rekrutteringen av meddommere starter kan du registrere deg i dette skjemaet:

Interesseskjema for meddommere i Oslo

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Les mer og se film om hva det vil si å være meddommer her

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Oslo kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Oslo kommune 
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Vil du fortsette å være meddommer for neste periode?

Hvis du allerede er meddommer, og vil fortsette, trenger du ikke gjøre noe. Det er imidlertid ikke sikkert du blir gjenvalgt. Grunnen til dette er at utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Derfor må noen skiftes ut i hver periode.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til postmottak@oslobystyre.no.