Til innhold
Pressemeldinger

Oslo-budsjettet 2020: Starter gjennomføring av viktige løfter fra byrådserklæringen

Byrådet foreslår i dag endringer i Oslo-budsjettet for 2020 for å starte gjennomføringen av løftene fra den nye byrådsplattformen. – Arbeid til alle, kampen mot klimaendringene, læring i skolen og sosial utjevning er våre viktigste prioriteringer, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet la frem sitt opprinnelige budsjettforslag 25. september. I dag legger byrådet frem en tilleggsinnstilling og en budsjettjusteringssak for å starte arbeidet med å gjennomføre den nye byrådserklæringen, som ble presentert 22. oktober.

Byrådsleder Raymond Johansen trekker frem prisreduksjon på 20 prosent på enkeltbilletter med Ruter, skolemat i videregående skole, sommerjobber og gratis aktivitetsskole på 2. trinn som de viktigste endringene i budsjettet. 

Ungdomssatsing

Skolemat innføres på alle 28 videregående skoler fra skoleåret 2020–21. I løpet av skoleåret vil det i alt serveres i overkant av tre millioner skolemåltider til 16 500 elever.

– Skolen har et langt større samfunnsoppdrag enn bare å stille opp med klasserom og lærere. Skolemat skal være en ny arena for å bygge sterkere fellesskap mellom elevene og sikre at alle får i seg et sunt måltid i løpet av skoledagen. Jeg tror skolemat vil gi bedre ungdomshelse, økt motivasjon og bedre konsentrasjon, sier Johansen.

Byrådet setter også av midler til ytterligere 800 sommerjobber for ungdom, halverer prisen på plasser i Oslo kulturskole i utvalgte bydeler og gir barn og ungdom gratis inngang til Oslo kommunes museer, blant annet Munchmuseet.

Reduserte billettpriser

Byrådet legger inn midler i budsjettet til å innfri løftet fra byrådserklæringen om 20 prosent kutt i prisen på Ruter enkeltbilletter, samtidig som familierabatten utvides fra helg til alle dager utenfor rushtiden. Målet er å rekruttere nye kollektivreisende. Prisreduksjonen forutsetter enighet med Viken fylkeskommune.

For å gjøre det lettere for næringsliv, borettslag og innbyggere å velge klimavennlige løsninger øker byrådet kommunens klima- og energifond med til sammen 200 millioner kroner, som skal brukes som støtteordninger for blant annet bildeling, elbillading, jobbreiser og lastesykler. Tiltak i ytre by skal prioriteres.

– Med dette budsjettet gjør vi det enklere og billigere å ta grønne valg. Vi fortsetter arbeidet med å skape trivelige og trygge gater over hele byen, og vi trapper opp arbeidet med å skape flere grønne arbeidsplasser i Oslo. Klima- og energifondet utvides slik at vi kan hjelpe folk i hverdagen til å velge klimavennlig. Alt sammen er svært viktig for at vi skal klare å nå målet om 95 % kutt i Oslos klimagassutslipp innen 2030, sier byråd for finans, Einar Wilhelmsen (MDG).

Gratis aktivitetsskole

Byrådet har allerede innført gratis aktivitetsskole på 1. trinn på alle skoler i Oslo. Nå utvides ordningen til 2. klasse. Det betyr i praksis at foreldre vil spare 22 500 kroner per barn per år.

– Verken foreldres inntekt eller postnummer skal avgjøre om barn får være med på læring og lek. Med dette budsjettet fortsetter vi å rulle ut gratis aktivitetsskole til stadig flere barn. Fra høsten 2020 får alle 1.- og 2.-klassinger over hele byen tilbudet, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Bystyret skal behandle byrådets budsjettforslag 11. desember.

15 saker som påvirker folks hverdag

Tilleggsinnstillingen og budsjettjusteringssaken inneholder en rekke endringer i Oslo-budsjettet. Her er et utvalg på 15 viktige saker som påvirker hverdagen til byens innbyggere:

 1. Skolemat innføres på alle videregående skoler. 16 500 elever vil dermed få et sunt og gratis måltid hver skoledag fra skoleåret 2020–21 (20 mill. kroner i 2020).
 2. Prisene på enkeltbilletter hos Ruter kuttes med 20 prosent. Samtidig utvides familierabatten til alle dager utenfor rushtiden. Målet er å rekruttere nye kollektivreisende. Prisreduksjonen forutsetter enighet med Viken fylkeskommune.
 3. Klima- og energifondet utvides med 200 millioner kroner. Dermed vil flere innbyggere, borettslag og næringsliv kunne søke om støtte til f.eks. ladestasjoner, solceller, sykkelparkering og utskifting av vedovner. Tiltak i ytre by skal prioriteres.
 4. Gratis aktivitetsskole utvides fra 1. trinn til 2. trinn på alle skoler i hele Oslo. 3500 flere elever vil dermed få tilbud om 12 timer med aktiviteter etter skoletid hver uke. Foreldre sparer 22 500 kroner per år sammenliknet med foreldrebetalt aktivitetsskole (33,6 mill. kroner i 2020).
 5. Det opprettes 2500 sommerjobber for ungdom i feriene. Det er en økning på 800 jobber sammenliknet med opprinnelig budsjettforslag (8 mill. kroner i 2020).
 6. Trygghetsskapende tiltak i området rundt Storgata og Hausmannsgate. Byrådet setter av midler til å skape ro, trygghet og tettere oppfølging av innbyggere med utfordringer som oppholder seg i området (10 mill. kroner i 2020).
 7. Treplantingsdugnaden starter. Byrådet har mål om å plante 100 000 trær innen 2030. I budsjettet settes det av midler til planlegging og oppstart (4 mill. kroner i 2020).
 8. Lavere pris i Oslo kulturskole. Byrådet halverer prisen for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole i utvalgte bydeler de neste årene (3,3 mill. kroner i 2020).
 9. Gratis museumsinngang for barn og unge. Byrådet innfører gratis inngang for alle barn og unge under 18 år i skoleferiene i Oslo kommunes egne museer, for eksempel Munchmuseet (0,75 mill. kroner i 2020).
 10. Utvidede åpningstider for Deichman Bjørvika. Byrådet utvider åpningstidene på Oslos nye hovedbibliotek, Deichman Bjørvika, fra 57 timer i uken ved dagens hovedbibliotek på Hammersborg til 73 timer i 2020 og 83 timer fra 2022 (8,5 mill. kroner i 2020, 14 mill. kroner i 2022).
 11. Mer praktisk opplæring i Osloskolen gjennom oppgradering av kunst- og håndverksrom, naturfagrom og andre praktiske læringsarenaer i grunnskolen og utstyr i yrkesfagene (10 mill. kroner i 2020).
 12. Prosjektet «Levende gater» etableres for beboergrupper som ønsker mer aktivitet og flere sosiale møteplasser i nærmiljøet (4 mill. kroner i 2020).
 13. Aldersvennlig transport utvides til Bydel Ullern. Innbyggere over 67 år har nå tilgang til dedikerte Ruter-busser som tilbyr dør-til-dør-transport til honnørbillett i Vestre Aker, Nordre Aker, Sagene og Ullern (3,5 mill. kroner i 2020).
 14. Menyvalg testes ut på sykehjem. Byrådet ønsker økt kvalitet og bedre ernæring på sykehjemmene. I budsjettet setter byrådet av midler til å utvide forsøkene med egne måltidsverter og menyvalg på sykehjemmene. (2,5 mill. kroner i 2020).
 15. Rehabilitering av Bøler bad. Byrådet settes av 60 mill. kroner til omfattende utskifting og oppgradering av bygningen og de tekniske anleggene.

Du finner budsjettdokumentene til byrådets tilleggsinnstilling her.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz
Tel. 957 55 213, hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær Halvard Hølleland (Ap)
Tel. 995 14 351, halvard.holleland@oslo.kommune.no